Alstahaug steinkirke

Publisert 07.11.2023Nordland, Religion |

Anslått lesetid:

Alstahaug steinkirke er en bemerkelsesverdig kirke. Den er fra 1100-tallet og stod nesten uendret i sju århundrer. Den var ikke stor, men detaljene vitner om rikdom og ganske sikkert stor gudstro hos den rikingen som bygget den.

Bakgrunn

Det skal ha vært en ganske liten kirke som en ukjent privat stormann førte opp en gang på 1100-tallet og viet til Santa Margareta. Han skal ha hatt gode kontakter sørover til Bergen dersom man dømmer ut fra stilartene som er anvendt i detaljene. Noen av dem kan være fra Stavangerkanten, andre fra Trøndelag. De tjukke veggene som var vanlig på den tid, var her påkostet med kleberkvadrer både på inn- og utside.

Kirken stod ikke helt uendret gjennom middelalderen. Den opprinnelige kirken med rektangulært skip og et smalere kor fikk på 1200-tallet et åttekantet tilbygg i øst, og seinere i middelalderen et sakristi nord for koret. Seinere kom det et dåpshus på vestsiden av skipet og på slutten av 1700-tallet et spiss takrytter.

Vi kan legge til at navnet Alstahaug kommer av en førkristen gravhaug litt nord for kirken. Alstahaug steinkirke ligger dessuten som del av Alstahaug-tunet med den gamle prestegården. Prestegården er fredet og består av en hovedbygning, stabbur, eldhus og kirkestue. Tilhørende prestegården, men uten fredningsbestemmelse, ligger det en brygge med kjellerhus, og et rekonstruert brønnhus. På det meste skal det ha vært 50 bygninger på anlegget. Gjennom århundrene var Alstahaug et svært sentralt sted langs skipsleia på Helgeland.

Like ved Alstahaug steinkirke og prestegård finner vi også det moderne Petter Dass-museet fra 2007. Petter Dass var prest på Alstahaug fra 1689 til han døde i 1707.

Kirken ble ombygd og utvidet i 1865. Da ble kirkeskipets vestre halvdel revet, et nytt og større kirkeskip ble bygd til, og kirken fikk vesttårn. Flere andre ombygginger ble også gjort, men hundre år etter ble kirken søkt tilbakeført til et middelaldersk stiluttrykk. Da fikk kirken igjen den karakteristiske løkkuppelen. Vi har ikke mange av dem i Norge, og det gjør Alstahaug steinkirke bare enda mer attraktiv som besøksmål.

Opplevelser

Man kan fritt vandre rundt kirken når man kommer til Alstahaug, men inn i kirken kommer man kun gjennom billettkjøp i Petter Dass-museet like ved. Besøkende til Alstahaug steinkirke må selvsagt kjenne sin besøkelsestid, for både museum, nærområde og kirke er vel verdt et besøk.

Det er ikke mange kirkebygg i vår nordligste landsdeler som stammer fra middelalderen. Altstahaug er en av de nordligste, og samtidig mest historietunge.

Finn fram (kart)

Det er ikke vanskelig å komme seg til Alstahaug steinkirke. Den ligger ca. 20 km sør for Sandnessjøen et kort stykke fra Fv17 langs Helgelandskysten. Vi er i Nordland fylke. Veifarende vil finne en stor og god parkeringsplass like ved. Som nevnt er vi like ved Petter Dass-museet.

Les mer

Den som vil lese mer om Alstahaug steinkirke kan konsultere Alstahaug menighet. Kildene for denne artikkelen er imidlertid KirkesøkKulturminnesøk, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Alstahaug. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirkerstavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Alstahaug kommune og Nordland fylke. Les først om Petter Dass-museet på Alstahaug.