Bil-, båt- og togturer

Norge er som skapt for bil-, båt- og togturer, over hele landet. Det finnes nesten ikke bedre reisemåter. Det måtte være til fots, men da kommer vi ikke så veldig langt.

Landevei

Du vil finne mest innhold fra bilturer på Sandalsand, for her er variasjonsmulighetene nesten uendelige. Noen av bilturene er svært omfattende og lange. Andre er temmelig korte, passe for en søndagstur.

Det siste kommer jo an på ditt nærområde. Derfor kan det være betryggende å vite at nettsiden har beskrivelser av bilturer i alle landets fylker.

Dessuten kommer det stadig flere artikler om tog og skinner. Dette kan være beretninger om utvalgte skinnegående opplevelser, men det kan også være om tog som framkomstmiddel. Båtturene handler om både små og store farkoster, langs kysten, inne i fjordene, på innsjøer eller elver. Til sammen er over 120 artikler kategorisert som bil-, båt- eller togturer.

Denne siden er illustrert med et utsiktsbilde fra en biltur på Hadeland. I et bølgende landskap strekker de gule kornåkrene seg langt av sted, i vakker kontrast til den grønne vegetasjonen ellers, og de rødmalte låvene.

Kategoriene

Bilturer

Her finner du forslag til bilturer i storslått natur og med rike kulturminner.

Båtturer

Finn et assortert utvalg av båtturer, noen med ferjer, andre med mindre farkoster.

Togturer

Et tog i fart. Landskapet farer forbi, snart utydelig, snart skarpt. Vann, mennesker, åkre, fjell. En fløyte høres, et flagg vinkes. Vi skal videre.

På veien igjen. Dra til steder jeg aldri før har vært. Se ting jeg kanskje aldri ser igjen. Jeg gleder meg til å komme ut på veien igjen. (Willie Nelson)

Bilturer

Båtturer

Togturer

Reisemål

Bil, Båt, Tog

Fotturer

Opplevelser

Media

Hvem