Togturer

Ta toget om dagen, ta toget om natten. Gå skinnelangs på nedlagte togstrekninger, eller prøv deg på en dresin. Finn fram til landets veterantog, og la deg blir trukket fram av damplokomotiv. Norge har noen av de mest utsøkte togstrekningene i verden. 

Tog er en utmerket reisemåte

Et tog i fart. Landskapet farer forbi, snart utydelig, snart skarpt. Vann, mennesker, åkre, trær, fjell. Stasjoner. Toget står stille, folk kommer og folk går. En fløyte høres, et flagg vinkes. Vi skal videre.

Man får følelsen av å reise i langt større grad enn med fly. Med tog merker vi at det er langt, for vi er på landjorda. Vi får med oss skiftningene i naturen og omgivelsene ellers, gjennom by og land. Følgelig er det på sin plass, at det på et nettsted som dette, er rom for en egen seksjon. En seksjon som konsentrerer seg om tog, men ikke bare om togreiser. Vi skal se på togets ulike utforminger, og hva skinnegående transportmidler har betydd og fortsatt betyr for vårt land.

Illustrasjonsbildet på denne siden er forøvrig fra Oslo S. Det er dagtoget til Bergen som står oppmarsjert ved perrongen.

Rundt om i verden

I den engelskspråklige delen av Sandalsand ligger det to artikler som anbefales. Den første heter «Exciting train journeys» og omtaler fem spennende togreiser rundt om i verden. Den andre heter «Special rails» og tar for seg andre skinnegående framkomstmidler.

På samme nettside ligger det beskrivelser av tog-opplevelser i 25 land, i Europa, Asia, Afrika, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Sandalsands YouTube-kanal har en spilleliste med ti videoer fra togreiser i Norge, Myanmar, Kina, Mongolia og Russland.

Togstrekninger i Norge

Kartet under til venstre inneholder togstrekninger i Norge med ordinær persontrafikk. Kartet til høyre har avmerket museumsjernbaner og andre spesielle strekninger. Begge kart kan åpnes i egne faner og utforskes nøyere.

Klikk på strekningene og få opp delvis leksikalsk informasjon og lenker til Sandalsands artikler der hvor det er laget. De sistnevnte ligger også nedenfor, sammen med annet togrelatert stoff.

Ordinær persontrafikk

Spesielle strekninger

Oppslag om togturer

Quiz – Tog

Quiz – Tog

Her er det litt av hvert av skinnegående spørsmål, det spørs bare om dine svar også går på skinner.Nr. 1Svaralternativer: Ringerikstunnelen...

Dikt og utsagn om tog

Dikt og utsagn om tog

Reiser med tog gjør noe med en, det stimulerer til tanker, og til ettertanker. Her skal vi få et utvalg refleksjoner andre har gjort seg, i...

Fløibanen

Fløibanen

Fløibanen er en skinnegående kabelbane som årlig bringer over en million mennesker opp til Fløyen, og ned igjen. Den er en av Bergens mest populære...

Nede på stasjonen, tidlig en morgen står alle togene så pent på rad. Mannen på lokomotivet sveiver på et håndtak. Tøff, tøff, tøff, tøff – toget går. (Barnesang)

Bilturer

Båtturer

Togturer

Pin It on Pinterest

Share This