Bilder fra Finnmark

Sist endret 15.05.2024 | Publisert 14.08.2015Bilder, Finnmark | , , , , , , , , , , , , , , , ,

Anslått lesetid:

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder fra Finnmark. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i dette innlegget.

Les hovedoppslaget om Finnmark for å finne faktainformasjon, lenker til alle artiklene på Sandalsand, og hvilke severdigheter vi finner i fylket lengst mot nord.

Dette er en underside av BILDER som har innhold fra alle fylker i Norge. Tips: Åpne et kommunealbum ved å høyreklikke og åpne det i ny fane. Da kan du lettere lukke vinduet og være tilbake her i dette bildet. Merk at når du åpner et album vil siden friskes opp og du føres øverst på siden. Rull ned for å se innholdet.


Alta er en kommune i Finnmark fylke med bystatus siden 2000. Alta er også navnet på tettstedet og byen. Antallet altaværinger er ca. 21100.

Berlevåg kommune ligger nordvest på Varangerhalvøya i Finnmark fylke. De fleste berlevåginger (900) bor i kommunesenteret av samme navn.

Båtsfjord er en kommune i Finnmark, nord på Varangerhalvøya. All bosetning (ca. 2100 båtsfjordinger) og virksomhet er i fiskeværet Båtsfjord.

Gamvik kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunesenteret ligger i Mehamn. Antallet gamvikinger eller gamvikværinger er ca. 1100.

Hammerfest kommune ligger i Finnmark fylke. I dag har bor det ca. 11200 hammerfestinger i kommunen, og de aller fleste av dem i byen Hammerfest.

Karasjok kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunens eneste tettsted er Karasjok. Antallet karasjokinger innen kommunegrensen er under 2600.

Kautokeino kommune ligger i Finnmark fylke. Kautokeino er landets største kommune i areal, nesten like stor som de to neste til sammen.

Lebesby kommune ligger i Finnmark fylke. Eneste tettsted er kommunens administrasjonssenter Kjøllefjord. Innbyggertallet er på ca. 1200.

Måsøy kommune ligger nordvest i Finnmark fylke. Antallet måsøyinger eller masøyværinger, er nesten 1200. De aller fleste bor i Havøysund.

Nesseby kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunesenteret heter Varangerbotn. Nessebyværinger forekommer i et antall av ca. 850.

Nordkapp kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunesenteret Honningsvåg har 2300 innbyggere, kommunen har 2900 nordkappværinger.

Porsanger kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunen har 3900 porsangværinger til å befolke et svært areal, men de fleste bor i Lakselv.

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke. Kommunesenteret er Kirkenes. Totalt bor det ca. 9900 i Sør-Varanger. Kommunen omfatter hele russergrensen.

Tana kommune ligger i Finnmark fylke. Antallet tanaværinger er omtrent 2800, og mange bor i kommunesenteret Tana bru, et sted oppkalt etter en bro.

Vadsø kommune ligger i det østlige av Finnmark fylke. Kommunesenteret Vadsø har hatt bystatus siden 1833. Antallet vadsøværinger er ca. 5600.

Vardø er en kommune nordøst i Finnmark fylke. Kommunen har ca. 1900 innbyggere. De kalles vardøværinger eller vårøyværinger. 

Fylkeskart med kommuner

Kartet under viser kommunene i Finnmark fylke. Kommuner farget grønne er de som Sandalsand har bilder fra, eller omtaler i tekstartikler. Følg gjerne disse lenkene og få opp alle artikler fra kommunene: 

ALTA | BERLEVÅGBÅTSFJORD | GAMVIK | HAMMERFEST | HASVIK | KARASJOKKAUTOKEINOLEBESBY | MÅSØY | NESSEBY | NORDKAPP | PORSANGER | SØR-VARANGER | TANA | VADSØ | VARDØ

Denne artikkelen med bilder fra Finnmark oppdateres når nye kommuner besøkes og nye fotos foreligger. Les om fylket på Wikipedia, og for å gjenta innledningen, les hovedoppslaget om Finnmark her på Sandalsand

Kommuneinndelingen i Finnmark
Kommuneinndelingen i Finnmark fylke