Biltur Sør-Norge rundt – Introduksjon

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 08.01.2015Agder, Akershus, Bilturer, Innlandet, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Telemark, Trøndelag, Vestland |

Anslått lesetid:

Bli med på en biltur Sør-Norge rundt, og start med denne introduksjon til ferden. Dette er historien om en helt fantastisk reise i den sørlige delen av dette langstrakte landet langt mot nord. Norge er vårt nærmeste ferieland.

 

Oversikt over reisen, og artiklene i denne serien

En rundreise har ingen selvsagte startsteder, men vår reise starter der vi bor – i Stavanger. Vi skal nordover Vestlandet og rundt Trondheimsfjorden gjennom Trøndelag. Vi skal sørover på Østlandet, før vi vender nesen hjemover langs Sørlandets blide kyst. Turen omfatter fire av fem landsdeler.

 

Del 1, Stavanger til Molde

Første del tar oss over hele raden av fjorder nordover kysten, omtrent i den leia der E39 går. Vi skal en avstikker ut til Florø, og til kjentfolk i Nordfjord. Deretter bryter vi av fra hovedveien langs kysten, for vi skal innover i landet, oppsøke en kjent bre, klatre over fjellet til Geiranger – før vi igjen vender ut mot havet på Sunnmøre. Siste etappe omhandler ferden inn i Romsdal.

Framstillingen gjør et stopp i Molde, for ikke å strekke over for mye i én artikkel. Den strekningen som er inntegnet på kartet lenger nede i teksten viser at vi da har tilbakelagt 1073 km. Det blir naturligvis en del overnattinger underveis.

 

Norway - Sogn og Fjordane - Stryn - Briksdalsbreen

Fjordinger med kjerre, klare til å ta turister opp til Briksdalsbreen

 

Del 2, Molde til Oslo

Neste del, i hvert fall slik denne beretningen er lagt opp, tar oss fra Molde og nordover til Nord-Møre før vi krysser Trondheimsfjorden og legger ut på den virkelig lange ferden gjennom skog og over hei rundt hele Trondheimsfjorden ned til trøndernes gamle hovedstad. Herfra fortsetter ferden til Rørøs og beretningen om turen langs svenskegrensen gjennom de skogkledte, lange dalførene til landets hovedstad – Oslo.

Den som vil kjøre samme rute som oss, må på omveien fra Molde til Oslo legge bak seg 1266 km på veien.

 

Norway - Sør-Trøndelag - Trondheim

Gamle Bybro over Nidelva i Trondheim

 

Del 3, Oslo – Stavanger

Tredje del tar for seg ferden fra Oslo til hele rekken av vakre små- og mellomstore byer langs den «bløde» kyststripe, Sørlandet. Når vi deretter runder Lista og legger ferden nordover til Stavanger igjen, vil vi ha brukt noe sånt som tre uker og være rimelig mettet på sanseinntrykk.

Ved hjemkomst vil vi på denne strekningen ha lagt bak oss om lag 644 km.

 

Norway - Aust-Agder - Lyngør

Sørlandsidyll i Lyngør

 

Mer om reisen og reisebeskrivelsen

Totalt blir det 2983 km langs veiene i Sør-Norge. Til sammenligning vil de som kjører hele E6 fra Halden til Kirkenes fortsatt ha omtrent 350 km igjen før de slår vår reiserute.

Det var aldri meningen å skrive denne beretningen. Årsaken er ganske enkelt at den fant sted for over 20 år siden. Jeg har ingen dagboknotater som mine gamle utenlandsreiser er bygget opp om. Jeg bygger derfor delvis på hukommelsen. Imidlertid er bildematerialet skannet og står seg godt også i dag. Jeg er også overbevist om at stedsopplevelsene underveis ikke har tapt seg siden 1993, men tvert om vil virke forlokkende også på nåtidens bilturister.

Her er kartet over vår reiserute. Du kan klikke deg inn på det, og følge ruten i temmelig stor detalj. Kartet kan også åpnes i ny fane.

 

 

Det har skjedd en utvikling på veifronten i Norge på 20 år, riktignok mindre enn mange skulle ønsket. Flere strekk er blitt forkortet, og noen ferjeoverfarter er erstattet med bruer eller undersjøiske tunneler. Kartet viser veiene og strekningene slik de går i dag, og slik Google beregner avstandene. Det får være godt nok.

Det er også på det rene at en tur på opp mot tre uker er lenge å være på veien. Det er svært mye å oppleve, noe den utmerkete NAFs Veibok ga oss inngående beskrivelser av underveis. Mye ville vi se, og mye måtte vi hoppe over. Det ble en del lange transportetapper mellom de stedene vi ønsket å prioritere.

Kikk gjerne også innom hovedsiden for bilturer i Norge for andre ideer til egne turer. Det blir i alle artiklene lagt inn lenker til omtale av steder og opplevelser berettet om i andre artikler her på Sandalsand.

Vi går i gang. Første del av selve reisebeskrivelsen følger i neste kapittel.

En tidlig versjon av denne artikkelen foreligger på engelsk, på Sandalsand Global.

 

Her er kapitlene i denne serien:

(1) Introduksjon

(2) Stavanger til Molde

(3) Molde til Oslo

(4) Oslo til Stavanger