De slitne naustene på Jæren

Sist endret 04.02.2022 | Publisert 15.02.2016Kultur, Rogaland | , ,

Anslått lesetid:

Jærkysten er lang og naust finner vi langs hele strekningen fra Ogna i sør til Randaberg i nord. Noen av de slitne naustene på Jæren står til nedfalls, men er fulle av sjarm for det.

Du leser nå en miniserie om naustene på Jæren. Den første omhandlet et utvalg flotte naustmiljø, den neste omtaler havnene. Nå skal vi se på et knippe naust som har levd en stund, som er furet, værbitt og som har tålt mang en vinterstorm – men som kanskje ikke vil tåle så mange flere dersom det ikke gjøres noe.

Naustene er gruppert etter kommuner, de er ikke uttømmende i antallet, men reflekterer den bildesamling Sandalsand sitter med etter å ha vandret kyststrekningen på langs og tatt noen bilder her og noen der.

 

Hå kommune

Det er ikke meningen å henge ut noen for vanskjøtsel, om noen skulle tro det, heller å komplettere det inntrykket forfatteren sitter med etter vandringene de siste årene.

Her følger noen bilder, fra forskjellige steder i kommunen. Vi er nå opptatt av de slitne naustene på Jæren. Klikk på bildet for å forstørre det og les hvor det er fra.

 

Den som vandrer langs kysten vil komme over mange spor etter menneskelig aktivitet. Gamle båtopptrekk ligger uten at der er naust å trekke båtene opp til. Nesten usynlige tufter minner oss om at Jærbuen har rodd ut på fiske i hundrevis, for ikke å si tusenvis av år. De forfalne viser også at noen ganger blir et naust stående og råtne, uten videre vedlikehold. Veggene er oftest av store steiner, de kan ryddes på plass igjen og nytt tak legges når det gamle har råtnet.

 

Sola kommune

Det første bildet reflekterer nok mest at havet gir og havet tar. Det hadde vært noen kraftige vinterstormer som hadde pusten ut av flere naust innerst i Hafrsfjord. Døren her henger litt på skakke.

Som nevnt skal vi i neste artikkel se litt på havnene langs kysten, og vil da komme blant annet til Ølberg. Det er en flott havn, med en rekke spennende naust og sjøhus. Bygningen med rød dør er derfra.

 

I «gamle dager» var det vanlig at gårdene, både de med strandlinje og de uten, hadde et stø med naust nær sjøkanten. Antallet naust er redusert med årene. Det er ikke så mange lenger som sper på lønna med fiske, eller som fisker som ledd i familiens matauk. Det er lettere å kjøpe på butikken. Ofte finner vi ganske enkelt plastbåter trukket opp på land, de behøver ikke naust. Dessuten er havnene blitt stadig mer utviklet, både for fritidsbåter og de få fiskeskøytene vi finner langs Jæren.

 

Randaberg kommune

Kommunen har som vi så i forrige artikkel noen strålende naustmiljø. Andre har nok vært det en gang.

 

Les mer

Det var litt om de slitne naustene på Jæren.

Til slutt; dersom du klikker deg inn på Bilder med merkelapper, vil du finne en ordsky. Et av ordene er «naust». Klikk på det og få opp alle ca. 100 naustbildene som er tilgjengelig på Sandalsand. De fleste er fra Jæren.

Les artikkelen om naustmiljøene og artikkelen om havnene.