Det gamle gårdstunet på Audamotland

Sist endret 03.04.2022 | Publisert 12.04.2016Gårdstun, Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Det gamle gårdstunet på Audamotland ligger fremdeles øde. Øksnamotland var det opprinnelige navnet, men etter Svartedauden i 1349 ble gården liggende øde og fikk navnet Ødemotland eller Audamotland. Det var først rundt 1600 at folk bosatte seg her igjen. 

 

Historikk

Vi er sør på Jæren, nær Nærbø. Gården ligger ikke så øde til som navnet kan tyde på. Likevel er den fraflyttet og overtatt av Jærmuseet. Gårdstunet står til forfall og museet har helt klart et langvarig prosjekt foran seg.

Det heter seg at det i 1723 var to husmannsplasser her. De skal ha blitt skilt ut i 1873. Det ene bruket lå nær tjernet hundre meter bortenfor, men er nå bare delvis sporbart. Det andre bruket er fremdeles bebodd et stykke bortenfor museumstunet. Bruket som lå nær tjernet ble flyttet til det stedet vi i dag kan avlegge et besøk.

 

Rogaland - Hå - Audamotland

Detalj av nordenden av våningshuset, oppfrisket med nyere kledning og parkbenker vendt mot sola i vest.

 

Våningshuset er langstrakt, og vi forstår det slik at søndre del er eldst. Bua, eller stua, har merker i tømmeret fra flyttingen. I kammerset er 1654 skåret inn i en takbjelke og dermed har vi en antydning om alderen. På loftet finnes dessuten spor av gjenbrukt skipstømmer, et minne om havariene på Jærkysten i gamle dager. Den andre stuen er sannsynligvis fra midten av 1800-tallet.

Driftsbygningene rundt er av nyere dato, men ser ut til å være i enda dårligere forfatning enn våningshuset.

Driftsbygningene og våningshuset danner til sammen et tun med huset mot vest. De førstnevnte er til dels kledd med metallplater ytterst, men er sammen med taket i en heller begredelig tilstand. Det er innvendig gjort forsøk på å støtte opp under taket, sannsynligvis i påvente av en mer omfattende restaurering. Her er det mye arbeid i vente i årene som kommer.

Bildene under ble tatt og teksten skrevet etter et besøk våren 2016. Se videre for nyere bilder.

 

En liten oppdatering, og en nyhet: En nybygd smie

Våren 2021 måtte jeg ta en gjenvisitt. Nå hadde også låvebygningen fått nødvendig førstehjelp og så vesentlig bedre ut. Dessuten var den gamle smia som stod noen titalls meter utenfor tunet, nå blitt rekonstruert. Rekonstruksjonen tok i bruk en del av den steinen som var brukt opphavelig, og dessuten tok de læring av byggemåter på den smia som fremdeles står på Motland. Les en illustrert framstilling (pdf) av hvordan de gikk fram.

Smia kan vi kikke inn i gjennom vinduene. Det er et utsøkt stykke arbeid som er nedlagt med smia. Det er også veldig spennende at man ikke bare tar vare på gamle gårdstun, men også videreutvikler opplevelsen av dem gjennom denne type rekonstruksjoner. Merk at du kun kommer inn i husene på Audamotland etter avtale. 

Under finner du bilder fra dette siste besøket i 2021.

 

En rundtur i området: Hanabergmarka og fornminnene på Klauhauane

Det kan selvsagt være du kun vil oppsøke det gamle gårdsbruket, men sannsynligheten er stor for at du først vil ønske å få med deg Vitengarden (med Jærgarden Kvia og museumsbygget) noen hundre meter fra Audamotland. Når du har gjort det, så legger du i vei utover i Hanabergmarka mot vest. Her er det lagt opp til flere grusveier litt på kryss og tvers, men du sikrer bare at du peiler deg inn i nordlig retning for å finne Audamotland. Da gjerne en sving oppom høydedraget for å se nærmere på krigsminner.

Etter besøket på Audamotland fortsetter du bare rundturen tilbake mot parkeringsplassen. Da passerer du etter hundre meter et skilt som viser til et fornminne på høyre siden av veien.

Klauhauane var et ringformet tunanlegg fra romertid og folkevandringstiden, altså de første fem hundreårene i vår tidsregning. Anlegget bestod av 17-18 hustufter som lå, og avmerkingen ser vi fremdeles, i to halvsirkler rundt en oval plass med gavlene vendt inn mot plassen. Midt i tunet var der en liten haug, og en gang tidligere var der også et hus på den. Det ble under arkeologiske utgravninger gjort funn av smykker og husgeråd. Graver er også funnet i  området og flere andre gårdsanlegg også. På sett og vis dagens Audamotland ikke den første ødegården her omkring. 

Merk forresten at det er registrert sju ringformede tunanlegg i Rogaland, hvorav tre er arkeologisk undersøkt. Et av dem er Dysjane på Tinghaug i Klepp.

 

Kart og praktiske opplysninger

Vi er sør på Jæren i Hå kommune. De fleste kommer kjørende langs Nasjonal turistveg Jæren (Rv 44) og da er vi bare en avstikker på få minutter unna. Følg skiltingen mot Jærgarden og Vitengarden, først fra hovedveien og deretter ved Nærbø gamle kirke. Det er anlagt en stor parkeringsplass like før Vitengarden og den kan godt nyttes for besøkende til Audamotland også. Det er likevel godt mulig å kjøre helt fram til det gamle gårdsbruket. Det ligger litt tilbake langs veien fra P-plass og inn en grusvei mot vest, forbi tjernet.

 

 

Les mer

Det er altså Jærmuseet som forvalter Audamotland. Les deres omtale

Her på Sandalsand kan du lese hvordan det er å besøke museets anlegg på Kvia, benevnt Jærgarden og Vitengarden. Vi er nær Nærbø sentrum, så kikk gjerne inn i fugleparken. Se alle artikler fra Hå kommune og se andre artikler om gårdstun.