Anslått lesetid:

En av statsmaktens viktigste oppgaver er å verne om statens territoriale integritet gjennom å hindre fiendtlig inntrengning over land eller fra sjø. I denne artikkelen får du en nasjonal oversikt over historiske festninger og fort, store og små rundt om i Norge.

Nederst følger et Norgeskart med festningsanleggene inntegnet. Der følger også lenke til ekstern nettside. Lenkene i artikkelteksten ellers er til Sandalsands artikler fra omtalte steder. Artikkelen er i utvikling, og vil bli bearbeidet etter hvert som de forskjellige anlegg besøkes og omtales i spesialartikler. Bildet øverst er av Akershus festning.

Historisk bakgrunn

Middelalderen

Gjennom den urolige folkevandringstiden i forhistorisk tid var der rett mange bygdeborger rundt om i landet. Når vi kommer til tidlig middelalder finner vi også bruk av voller, der løse jord- og steinmasser med eller uten tømmer, var kastet opp som et forsvarsverk. Eksempler er Sarpborgvollen, en voll under kongsgården i Oslo, Skansen i Tromsø og muligens et sperreanlegg ved Ilevollane i Trondheim. 

Allerede i middelalderen ble det ført opp murte, større festningsverk rundt om i landet. Noen av dem bar preg av å være forsvarsverk også mot indre fiender, i en tid der Norge ennå ikke var fullt utviklet som enhetlig stat. 

Helt i nord og øst har Vardøhus i århundrer markert Norges yttergrense, like fra 1300-tallet. Skansen i Tromsø kan ha blitt bygget ut første gang på slutten av 1200-tallet. I Trondheim lot kong Sverre helt på slutten av 1100-tallet bygge Sverresborg på en høyde ved innfartsåren sør for byen. Fire århundrer senere bygget danskekongen ut Kristiansten like over Midtbyen.

I Bergen var der også en Sverresborg fra middelalderen, men her bygget unionen ut Bergenhus festning like nedenfor. Akershus stammer også fra middelalderen, men gjennomgikk store endringer i århundrene etter. Tunsberghus er første gang nevnt på slutten av 1100-tallet. De murene vi i dag finner, er stort sett rekonstruksjoner. Det ble også ført opp en festning på Valdisholm, en holme i Glomma i Eidsberg. Det kan ha vært tidlig på 1200-tallet. 

På Steinsholmen, en liten øy i Mjøsa kan man finne ruinen av Norges største middelaldertårn, fra omtrent samme tid som Valdisholm. På Steinvikholm i Trondheimsfjorden bygget landets siste erkebiskop en slottsborg like før reformasjonen. Befestninger for biskopene ble det også bygget opp inne i Trondheim, på Domkirkeodden i Hamar og ved bispegården i Oslo.

Unionstiden

Fra siste halvdel av 1600-tallet tiltok rivaliseringen mellom unionen Danmark-Norge og Sverige ganske betydelig, og med det fulgte flere kriger inklusive invasjoner av Norge. Følgelig ble det sett som nødvendig å bygge ut festningsanlegg i de viktigste byene langs kysten, og de viktigste innfartsårene ved grensen i sørøst. Vi fikk derfor en stor utbygging av festninger i blant annet Kongsvinger, i Halden (Fredriksten) og i Fredrikstad.

Kamp for uavhengighet, okkupasjon og tiden etter

Deretter fulgte opprustningen av Norge forut for 1905 som en neste bølge av byggeaktivitet. Både før og etter det skjellsettende året ble det bygget ut et stort antall mindre befestninger i Verdal nord for Trondheim og langs grensen helt i sørøst

Med den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig, fikk vi en mye sterkere utbygging av festninger og fort, langs hele kysten. Nord for Harstad ble Trondenes utstyrt med mektige kanoner som selv i dag kan besøkes. På Austrått ved innseilingen til Trondheimsfjorden fikk vi det samme, og på Møvik ved Kristiansand. Mange mindre fort ble også bygget ut ved viktige seilingsleder spesielt, slik som Fjøløy og Randabergfjellet ved innseilingen til Boknafjorden. Mange ble ødelagt av tyskerne på slutten av, eller etter krigen – eller de ble fjernet med årene av norske myndigheter. Festung Norwegen var under krigen til å ta og føle på over det ganske land.

I dag er mange av forsvarsanleggene, fra de store festningene til de små bunkersene langs kysten, juridisk beskyttet av verne- eller fredningsvedtak. En god del av de største historiske anleggene blir forvaltet av Forsvarsbygg og omgjort til museer, med fri adgang for befolkningen. Noen få av dem har fremdeles militære funksjoner av ulike slag, mens andre igjen er helt overlatt til sivile institusjoner eller private krefter. 

I det følgende tar vi utgangspunkt i de nasjonale festningsverkene hvor Forsvarsbygg har en rolle, men du skal få med noen andre på kjøpet. 

Agder - Kristiansand - Møvik Fort
Denne gigantiske kanonen finner vi på Møvik Fort utenfor Kristiansand.

Festningsverk på Østlandet

Grensebefestningene i sørøst

Begrepet grensebefestninger brukes om de festningsverk som ble anlagt på begge sider av Glomma i tiåret før uavhengigheten i 1905. I artikkelen under får du en detaljert visning av plasseringen av de store og mindre festningsverkene i denne delen av landet, og omtaler av noen av dem.

LES MER: Grensebefestninger i det sørøstre Norge

Kongsvinger

Det gamle Vinger har en tusenårig tradisjon som knutepunkt for handel og ferdsel på Glomma, og innover mot Sverige. Her gjør Glomma en krapp sving mot vest i sitt sydlige løp, og særlig på nordsiden reiser det seg flere høyder med strålende utsikt. På en av dem ligger selveste Festningen.

Det var danskekongen Christian V som godkjente den store utbyggingen av Kongsvinger festning i 1681, og dermed skiftet også stedet Vinger navn til Kongsvinger. Festningsanlegget følger, med tilpasninger til terrenget, det stjerneprinsipp som var så vanlig for europeiske befestninger gjennom flere hundre år. Høye murer sikksakker seg i terrenget, og gir gode muligheter for beskytning uansett fra hvilken retning angriperne kommer.

LES MER: Kongsvinger og festningen

Fredriksten i Halden

Fredriksten var den største og viktigste grensefestningen i Norge, i århundrer. Den ble bygget til vern mot angripende svensker og slo tilbake tre ganger. I 1718 ble svenskekongen drept, i 1814 nektet den svenskene å overta landet, og i 1905 stod den igjen klar for å forsvare unionsoppløsningen. I dag er festningen i Halden både fredet og et fredelig sted på jord.

LES MER: Fredriksten festning i Halden

Fredrikstad festning

Vi har noen riktig så sjarmerende gamlebyer i Norge, men knapt noen slår Gamlebyen i Fredrikstad. Nord-Europas best bevarte festningsby huset fra starten av både militæret og en sivilbefolkning, en kombinasjon som har holdt seg helt opp til vår tid. Det gir en helt unik opplevelse når man vandrer langs de rette gatene i kvadraturen, og undrer hva som dukker opp rundt neste hushjørne. Forsvarsanleggene bestod for øvrig også av befestninger flere andre steder i området, slik som Isegran og Cicignon på andre siden av Glomma, og det som senere ble hetende Kongsten fort øst for Gamlebyen. 

LES MER:

Oscarsborg festning

Oscarsborg er et levende friluftsmuseum på Nordre og Søndre Kaholmen i Drøbaksundet, og fritt tilgjengelig for alle, året rundt. Her er innendørsmuseum i selve festningen, flere ulike bygninger, kanoner, hotell, restauranter og en gjestehavn for fritidsbåter. En skyssbåt bringer besøkende ut fra Drøbaksiden flere ganger om dagen, og om sommeren går det rutebåt fra Oslo. 

Oscarsborg er nok mest kjent for å ha senket krysseren Blücher tidlig om morgenen 9. april 1940, og forsinket den tyske invasjonen av Oslo. Flere av støttebatteriene på landsiden står også igjen fra krigens dager. 

LES MER: Oscarsborg festning

Akershus festning

I Oslo finner vi det store festningsområdet som kalles Akershus. Det har en svært lang historie, huser et par museer av nasjonal betydning, og er også i dag brukt til ulike formål av Forsvaret. 

Akershus festning og slott: Det er et formidabelt festningsanlegg vi bys på, ytterst på Akersneset. Her har forsvarsmakten holdt til i over 700 år med middelalderborg, renessanseslott og garnisoner. Fremdeles gjaller drønnene fra saluttkanonene på festningsvollen over Oslo på høytidsdager, og fremdeles innbyr konge og regjering på festligheter i slottets saler. 

Forsvarsmuseet: Det er en viktig museumsinstitusjon vi skal besøke ytterst på festningsområdet. Tidvis er det også spennende å vandre gjennom utstillingene om vår forsvarshistorie tilbake til middelalderen.

Hjemmefrontmuseet på Akershus festning er Forsvarets eget museum for okkupasjonshistorie under Andre verdenskrig. Det meste er som navnet tilsier knyttet til Hjemmefrontens historie, men samlingene og utstillingene dekker også andre sider ved historien i de skjebnesvangre årene mellom 1940 og 1945. 

LES MER:

Karljohansvern i Horten

Karljohansvern ble etablert i 1818 og ble marinens hovedbase året etter. Fra 1850 var det også marinens hovedverft. En god del av bygningene stammer fra den tid, men bebyggelsen vokste med årene fram som en slags by i byen med boliger, forlegninger, verft, militære skoler og mindre forsvarsanlegg. Karljohansvern er adskilt fra fastlandet med en kanal og øya var lenge et rent militært område.

I vår tid er det fritt fram over det meste og vi finner fine turområder, særlig mot fjorden. Videre finner vi marinemuseet, fotomuseum, bymuseum, gallerier, og mer. 

LES MER:

Fredriksvern verft, Stavern

Fredriksvern var den første hovedstasjonen for marinen, fra ca. 1750. Etter hvert ble som nevnt både base og verftsaktivitet flyttet til Karljohansvern, men det var likevel militær aktivitet her helt fram til 2002. Området går for å ha flotte naturomgivelser og et aktivt kulturliv. 

Sandalsand har til gode å besøke Fredriksvern.

Oddane fort, Grenland

Det var i 1941 at tyskerne bygget Oddane fort for å dekke innløpet til byene Skien, Porsgrunn og Larvik. Siste militære aktivitet var i 1993, og området ble fredet i 2015.

Sandalsand har til gode å besøke Oddane.

Festningsverk på Sørlandet og Vestlandet

Langs vår lange kyst fra Skagerak og like opp til innløpet til Trondheimsfjorden er der lite å spore av gamle, historiske festninger. Derimot er der en rekke kulturminner fra andre verdenskrig. Vi skal først til Kristiansand og deretter til Bergen. 

Fortene i Kristiansand

Odderøya Fort ligger i spaseravstand fra Kristiansand sentrum. Her finner vi restene av mer enn 300 års militærhistorie. Fortet er i dag et grønt rekreasjonsområde ispedd en lang rekke bygninger, bunkere, og kanonstillinger fra 1600-tallet og opp til vår tid. 

Møvik fort: Det var tyskerne som i årene 1941 til 1944 bygget opp fortet på Møvik utenfor Kristiansand. Fortet har fire kanonstillinger, og en av kanonene står igjen. Den hadde en rekkevidde på 55 km og rakk nesten over halve Skagerrak. Bli med til verdens nest største kanon montert på land, i det som i dag både er et idyllisk turområde og huser Kristiansand kanonmuseum.

LES MER: 

Bergenhus

Den viser fremdeles godt igjen i terrenget, gamle Bergenhus med sine voller, sin Håkonshall, sitt Rosenkrantztårn og sine store, åpne flater. Bli med på en vandring gjennom historien til landet og byen.

LES MER: Du kan ikke bomme på Festningen i Bergen

Festningsverk i Trøndelag

Austrått fort

Ved innløpet til Trondheimsfjorden ligger Austrått fort som tyskerne bygget ut med svært kraftige kanoner, slik som på Møvik og Trondenes. I dag er fortet åpent for publikum og tilbyr et museum og flott natur. 

Sandalsand har til gode å besøke Austrått fort.

Austråttborgen

Første gang stedet er nevnt var før år 1000, og det står rimelig klart at det ble bygget opp noe stort her utover på 1100-tallet. Henrik Ibsen har i en fri tolkning levendegjort den mektige Inger til Austrått. Hun var en virkelig skikkelse rundt reformasjonen i landet, og det var under henne og ikke minst barnebarnet Ove Bjelke på midten av 1600-tallet, at den borgen vi i dag kan oppsøke, fant sin form. Bjelke var en av landets mektigste menn.

LES MER: Kapellet i Austråttborgen

Sverresborg, Kristiansten og Rustkammeret i Trondheim

Sverresborg er landets eldste steinborg, oppført av kong Sverre I Sigurdsson vinteren 1182-83 under den harde borgerkrigen som herjet landet på den tiden. Hensikten var å beskytte Nidaros fra fiendtlige angrep. Dagens besøkende vil finne en ruin, men vil også raskt fornemme at det var et fornuftig sted å plassere en borg. 

På høyden over Trondheim ligger en stor festning med et svært hvitmalt kanontårn. Festningen ble bygget til vern mot svenskene på en tid da vi var i nærmest konstant krigstilstand med vårt granneland i øst. I dag er Kristiansten landets best bevarte tårnfestning fra 1600-tallet, og fremdeles et markant trekk i bybildet. 

Nede i byen ligger Erkebispegården rett ved Nidarosdomen. I middelalderen var dette erkebiskopens bolig og festning, i dag beskyttes Norges kronregalier innenfor murene. Her finner vi faktisk hele tre museer og en storslått gammel riddersal. Et av museene er et av landets eldste museer, og viser hærens historie i Trøndelag fram til vår tid, og hjemmestyrkenes aktivitet under andre verdenskrig. 

LES MER:

Hegra festning

Festningen var opprinnelig tre fort som ble bygget ut etter unionsoppløsningen med Sverige. Den var i kamp over hele 25 døgn mot framrykkende tyske okkupanter i april og mai 1940. Området er i stor grad intakt og tilgjengelig for folk flest. Festningen ligger langs E14 øst for Stjørdal. 

Sandalsand har til gode å besøke Hegra.

Steinvikholm slottsborg

Steinvikholm stod ferdig i 1532 på rekordtid, på ordre fra erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros. Som festning var den svært moderne og solid for sin tid. Dessuten fungerte det som bolig for erkebiskopen. Det skulle også bli hans siste skanse i Norge før han ble sendt i landflyktighet i 1537 som følge av reformasjonen.

Sandalsand har til gode å besøke Steinvikholm, men her er et bilde.

Trøndelag - Stjørdal - Steinvikholm slott
Steinvikholm slott i dagens Stjørdal kommune. Slottsborgen ligger på en øy, men er forbundet med land.

De verdalske befestninger

Dette er en serie med befestninger i Verdalen som også ble bygget ut etter 1905. Man stolte ennå ikke helt på vår nabo i øst. 

Sandalsand har til gode å besøke dem.

Festningsverk i Nord-Norge

Det er i vår nordligste landsdel flere kulturhistoriske steder som inngår i de nasjonale festningsanleggene.

Nyholmen skandse i Bodø

Nyholmen skandse ligger ved innseilingen til Bodø og strutter av strålende utsikt og 12 kanoner som peker i alle retninger. Skansen var i drift fra 1810 til 1835, vansmektet til slutten av 1900-tallet, men er i dag et strålende besøksmål.

LES MER: Nyholmen skandse i Bodø

Trondenes ved Harstad

På halvøya nord for Harstad bygget tyskerne i 1943 ut et kraftig bestykket fort med verdens største landbaserte kanoner. De fire «adolfskanonene» står her fremdeles og en av dem er til og med operativ. Det kan være verdt å merke seg at fortet fremdeles er i militær bruk, men det mulig å komme inn for omvisninger. 

Sandalsand har til gode å besøke Trondenes fort (bare andre severdigheter på Trondenes).

Skansen i Tromsø

Skansen med sin markante festningsvoll er den eneste synlige rest av middelalderen i Tromsø. Anlegget ble bygget ut i flere omganger, angivelig til forsvar mot fiendtlige pomorer. Det kan opprinnelig ha vært bygget ut seint på 1200-tallet. 

LES MER: Byvandring i Tromsø

Troms - Tromsø - Skansen
Skansen i Tromsø

Vardøhus i Vardø

Verdens nordligste festning, Norges østligste, stort sett uforandret siden 1738, og det norske flagg ble først overgitt i november 1940. Det er litt av skrytelisten for Vardøhus festning. Vi skal se litt på historikken og hva som møter oss i dag. 

LES MER: Vardøhus festning

Finn fram (kart)

Kartet under viser plasseringen av festninger, fort og grensebefestninger over det ganske land. Oversikten består i stor grad av de anlegg som Forsvarsbygg forvalter, men det er i tillegg lagt inn andre som private eller lokale myndigheter har overtatt. De som er merket med grønn farge, er omtalt i artikler på Sandalsand. Det kommer flere etter hvert. Klikk på markørene og finn omtale fra Forsvaret og/eller lenker til artikler på Sandalsand.

Les mer

Det er Forsvarsbygg som forvalter den store mengden med gamle festninger og fort. De har informative nettsider hvor man også vil finne detaljerte verneplaner for anleggene. Forsvarets museer er til stede rundt om i landet. 

Sandalsand Norge har lagt ut et stort antall fotografier med merkelappen «festning». De er fra nær sagt hele landet, og fanger både små og store forsvarsanlegg. Se bildene her.

Denne artikkelen hører hjemme under menyvalget Krig og ufred. I tillegg til omtaler av festninger og fort, med lenker i artikkelteksten ovenfor, vil du der finne andre artikler om krig og fordervelse.

På den engelskspråklige siden Sandalsand Global vil jeg anbefale en artikkelserie som tar for seg ulike forsvarsverk verden over. Også den nettsiden har et bildeoppslag: Fortress.