Fjære kirke i Grimstad

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 05.09.2020Agder, Religion |

Anslått lesetid:

Fjære kirke er en middelalderkirke i romansk stil, med tilbygget kor og apsis i enden. Den er til å ta og føle på, og dessuten knyttes kirkegården til en kjent fiktiv person, Terje Vigen.

Bakgrunn

Vi skal til en langkirke fra ca. 1150 bygget i stein. Den ble ført opp i det som i dag er Fjære sogn i Grimstad kommune. Kirken ble etter middelalderen utvidet, og rommer i dag ca. 450 plasser. Før byggingen var det en trekirke på stedet. Kirkens kor er kvadratisk og smalere enn skipet. Halvrundingen (apsisen) ved enden er smalere enn det igjen. Mot vest står et våpenhus og tårn i tre.

Det berettes at steinalteret er fra den tidligste tiden. Derimot er altertavlen innvendig fra relativt nyere tid, det samme med preikestolen, kirkeskipet og kirkeklokkene (1500-1800). Døpefonten er derimot fra middelalderen. Den er i kleberstein med dekor av bladranker og menneskehoder. Den er antagelig utført av billedhuggere fra Stavanger domkirke ca. år 1300.

Det ekspertene framhever som unikt, er sørportalen. Den framstår nemlig med elementer som er tilfeldig plassert. Deler av den venstre portalfoten er en gjenbrukt gravstein som er plassert på hodet. Denne steinen har et kors som minner som keltiske korsbautaer. Den som leter, vil over dørportalen finne et ansikt. Hvem det er, er helt ukjent.

26 kister ligger under kirkegulvet i en gravkjeller. De fleste er fra 1600-tallet. Likene skal være svært godt bevart.

Opplevelser

Det er en flott kirke å komme til, selv om vi ikke kom inn på vårt på besøk. Det er et umiskjennelig middelaldersk inntrykk vi sitter igjen med, ved bare å vandre rundt kirken.

For mange vil Henrik Ibsens dikt om Terje Vigen være et grunnlag for å oppsøke kirken. Det lyder blant annet slik:

Ved Fjære kirke jeg så en grav, den lå på en vejrhård plet; den var ikke skøttet, var sunken og lav, men bar dog sit sorte bræt. Der stod «Thærie Wiighen» med hvidmalt skrift, samt året, han hvile fandt.

(Henrik Ibsen)

Like ved kirken er det satt opp en bauta til minne om Terje Vigen, og ofrene for sjøkrigen 1807-14.

Finn fram

Zoom inn og ut av kartet under for å orientere deg. Der er bilvei til stor parkeringsplass på vestsiden av kirken. Vi er ikke langt fra E18. 

Les mer

Den som vil lese mer om Fjære kirke bør konsultere Agderkultur, Kulturminnesøk, Kirkesøk, og Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen.

Dersom du er interessert i middelalderens kirkebygging i Norge kan du lese videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion. Se også andre artikler fra Grimstad kommune og Agder fylke.