Foldalbruket i Kjøllefjord

Sist endret 06.08.2023 | Publisert 19.02.2023Finnmark, Museer |

Anslått lesetid:

Foldalbruket finner vi innerst i en fjordarm på vestsiden av Nordkinnhalvøya. Det er et fredet minne om tradisjonell kystkultur, fiske og dampskipstrafikk på Finnmarkskysten.

Bakgrunn

Foldalbruket finner vi i Kjøllefjord, kommunesenteret i Lebesby kommune på Nordkinnhalvøya i Finnmark. Fiskebruket trekker sine aner tilbake til 1911, men har sitt navn etter Nils Foldal som startet fiskehandel her på 1920-tallet. Bruket ble brent ned under tyskernes tilbaketrekning, men allerede i 1946-47 var det i gang igjen. Den opprinnelige virksomheten tok helt slutt i 1983, men bygningene ble stående med mye av utstyret og innredningen intakt. I 1994 ble stedet fredet av Riksantikvaren, komplett med brygge/pakkhus med sløyeskur, rorbu/egnebu, trandamperi, kontor/bolig og kontor.

Formålet med fredningen er å bevare et kulturhistorisk verdifullt bygningsanlegg knyttet til kystkultur, fiske og dampskipstrafikk, samt 2. verdenskrig og gjenreisningen av Finnmark. Området rundt er fredet med formål «å bevare virkningen av kulturminnet» ved å bevare miljøets karakter slik det fremstår med forskjellige bygninger, kaianlegg og hjellområde i skrenten bak bygningene.

Foldalbruket har etter fredningen fått offentlige midler, men det er ikke minst takket være lokale krefter og ildsjeler, at det gamle fiskebruket faktisk ennå står. Det skal litt til å holde den store bygningsmassen ved like. Enda mer skal til for å gi det et innhold som frister til besøk, og gjerne også gjenvisitter.

Det drives nå som et museum med utstillinger i flere bygninger. I tillegg er det mulig å leie rom for overnatting og traktere seg selv i anleggets kjøkken og matsal. Det oppdaget jeg først da jeg kom til Foldalbruket, og angret på at jeg ikke hadde fanget det opp før. Herved er leserne oppfordret til å vurdere den muligheten.

Overnatting i autentiske omgivelser. Hvert rom er sin egen utstilling. (Foldalbruket)

Opplevelser

Vi ser bruket når vi svinger ned mot fjordbunnen der tettstedet Kjøllefjord ligger. Rett imot på andre siden av bukten ser vi Foldalbruket. Det ligger i sjøkanten, under mektige fjell. Skråningen bak bærer sterkt preg av mange steinras opp gjennom tidene. Beliggenheten for et fiskebruk med tørrfiskproduksjon må være den beste, for det var viktig med tilgang til frisk sjøluft og god tørkevind.

Vel var det mye som stod igjen da bruket ble lagt ned, men det er også kommet til en mengde utstyr og innbo donert av lokalbefolkningen. Det er overveldende å vandre rundt i de forskjellige bygningene på brygga og forsøke å ta inn over seg inntrykkene. Her trekkes det opp linjer fra Finnmarks historie tusen år tilbake i tid. Museet omfatter fem bygninger og et totalareal på ca. 3700 kvm, med følgende innhold.

  • Tørrfiskbrygge med fiskemottak, salteri, kassefabrikk og tørrfisklager, i alt fem etasjer.
  • Bestyrerbolig, ment som midlertidig bolig for bestyrerens familie i gjenreisningstida. Ble senere brukt til kontor.
  • Kontorbrakke med bestyrerens kontor/billettkontor, soverom for sesongarbeidere og venterom for reisende.
  • Trandamperi, med intakt og komplett produksjonslinje.
  • Burekke med egnebuer, rom og notloft, i alt tre etasjer.

Mens andre museer kan ha innlagt lyd over høyttalere for å gjengi noe av hvordan opplevelsene kunne ha vært i gamle dager, har Foldalbruket autentisk lyd. Det er sjøen vi hører slå inn under brygga utenfor, og det er måkene vi hører på utsiden av veggen.

Dette er et veldig bra opplegg, svært informativt og en sann glede å vandre rundt i. Museet holder åpent for besøk og overnatting om sommeren. Da er det også mulig å få seg kaffe og kake i kafeen.

Finn fram (Kart)

Foldalbruket finner vi når vi kjører nesten så langt det er mulig å komme i Kjøllefjord, på motsatt side av der vi kommer til tettstedet. Da har vi kjørt forbi Hurtigrutekaia og gjennom sentrum. Kartet under viser vei.

Les mer

Les om Foldalbruket hos de som driver museet, nemlig Kystmuseene. Museet tilbyr også omvisning. Dersom du ønsker overnatting i sommersesongen kan du lese denne undersiden. Kulturminnemyndighetene har et enkelt oppslag på Kulturminnesøk. Turistinformasjon med god bakgrunnsinformasjon finner man hos Visit Nordkyn. Forbundet Kysten har en meget god artikkel. Se også en anmeldelse i Altaposten.

Sandalsand har flere artikler fra kommunen vi er i, Lebesby, og andre steder i Finnmark. Akkurat dette besøket fant sted på en biltur på Nordkinnhalvøya.