Forsvarets museer – en oversikt

Sist endret 08.05.2024 | Publisert 08.03.2020Krig og ufred, Museer | , , , , , ,

Anslått lesetid:

Forsvarets museer er en organisasjon med hovedadministrasjonen på Akershus festning i Oslo, og med flere museer rundt om i landet. I denne artikkelen skal du bli kjent med museenes plassering og hva de tilbyr.

Forsvarets museer har som hovedoppgave å samle, forske og formidle, for å gi publikum informasjon om og innsikt i Forsvarets historie. I tillegg til museene har de ansvaret for utstillinger, utlånte gjenstander og museale gjenstander som fortsatt er i bruk, slik som museumsfartøyene Alta og Hitra. Les mer på nettsiden til Forsvaret sine museer. Den har forresten, etter min oppfatning, behov for en oppgradering.

Nedenfor finner du de museer det er tale om. Ingressen ved hvert museum er hentet fra Sandalsands artikkel fra museet, også gjengitt med lenke. Klikk bildene for å vise en større versjon. Videre er der lenke til Forsvarsmuseets nettside fra hvert enkelt museum. 

Alle Forsvarets museer fra nord til sør

Nordland - Bodø - Norsk LuftfartsmuseumLuftforsvarsmuseet, Bodø

Gamle pilspisser behøver ikke den store utstillingsplassen, men når man skal lage et nasjonalt museum for luftfart må det bli stort. I Bodø finner vi Norsk Luftfartsmuseum spredt ut over et gulvareal på 10 000 kvm. Luftforsvarsmuseet er del av dette museet. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

Trøndelag - Trondheim - Erkebispegården - RustkammeretRustkammeret, Trondheim

I sørvestre hjørne av Erkebispegården i Trondheim ligger et av landets eldste museer. Det viser hærens historie i Trøndelag fram til vår tid, og hjemmestyrkenes aktivitet under andre verdenskrig. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

Hordaland - Bergen - Bergenhus festning - Bergenhus festningsmuseumBergenhus festningsmuseum, Bergen

Den viser fremdeles godt igjen i terrenget, gamle Bergenhus med sine voller, sin Håkonshall, sitt Rosenkrantztårn og sine store, åpne flater. Bli med på en vandring gjennom historien til landet og byen. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

Akershus - Frogn - Oscarsborg - Hovedbatteriet - OslofjordenOscarsborg festningsmuseum, Drøbak

Oscarsborg er et levende friluftsmuseum på Nordre og Søndre Kaholmen i Drøbaksundet, og fritt tilgjengelig for alle, året rundt. Her er innendørsmuseum i selve festningen, flere ulike bygninger, kanoner, hotell, restauranter og en gjestehavn for fritidsbåter. En skyssbåt bringer besøkende ut fra Drøbaksiden flere ganger om dagen, og om sommeren går det rutebåt fra Oslo. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

Vestfold - Horten - Karljohansvern - Marinemuseet - KNM UtsteinMarinemuseet, Horten

På Marinemuseet i Horten får vi hele beretningen om Den kongelige norske marines stolte historie, i et innholdsrikt museum med et utall gjenstander, fartøysmodeller og oppslagstavler. Dessuten ligger det en fregatt like utenfor, vi kommer inn i en motortorpedobåt og en ubåt. Marinemuseet gir et enestående innblikk i denne delen av vår ære og vår forsvarsmakt. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

Flysamlingen, Gardermoen

Dette er et magasin med ca. 32 fly som ikke får plass i hovedutstillingen i Bodø. Les Forsvarsmuseets omtale.

Oslo - Akershus festning - Akershus slott - RomerikssalenAkershus festningsmuseum og Besøksenter

Det er et formidabelt festningsanlegg vi bys på, ytterst på Akersneset. Her på Akershus festning og slott har forsvarsmakten holdt til i over 700 år med middelalderborg, renessanseslott og garnisoner. Fremdeles gjaller drønnene fra saluttkanonene på festningsvollen over Oslo på høytidsdager, og fremdeles innbyr konge og regjering på festligheter i slottets saler.

(I realiteten er dette utenom de vanlige utstillingene, for Forsvarsmuseet har fått ansvar også for Akershus slott og besøkssenter.) Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

 

Oslo - Akershus festning - Norges HjemmefrontmuseumNorges hjemmefrontmuseum, Akershus festning

Hjemmefrontmuseet på Akershus festning er Forsvarets eget museum for okkupasjonshistorie under Andre verdenskrig. Det meste er som navnet tilsier knyttet til Hjemmefrontens historie, men samlingene og utstillingene dekker også andre sider ved historien i de skjebnesvangre årene mellom 1940 og 1945. Les Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

 

Oslo - Akershus festning - ForsvarsmuseetForsvarsmuseet, Akershus festning

Det er en viktig museumsinstitusjon vi skal besøke ytterst på festningsområdet. Tidvis er det også spennende å vandre gjennom utstillingene om vår forsvarshistorie tilbake til middelalderen. Sandalsands artikkel og Forsvarsmuseets omtale.

 

Mer historikk om Forsvaret

Dersom du går til Sandalsands artikkel om Festninger og fort landet rundt får du en oversikt over flere museer og severdigheter. Det er vel og merke slik at de eldste (og største) festningene er som museer å regne. Kall dem gjerne friluftsmuseer.

Alle artikler av dette slag inngår i kategorien og menyvalget Krig og ufred.

Flere av festningene og fortene inneholder bygninger med innhold som vi vanligvis forbinder med museer – altså objekter i eller utenfor montre, foruten for eksempel fotografier og informasjonstavler. Noen av dem kan også være drevet av andre enn Forsvaret selv.

Er du interessert i museer mer generelt? Sjekk ut alle typer museerSandalsand.