Jærkysten

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange sandstrender, rullestein og svaberg.

Om turene

Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Her får du dem servert i 26 deler.

En nærmere omtale av Jærlandskapet, historie og folkeferd framgår av en spesialartikkel. Andre artikler omtaler Jæren i malerkunsten, havnene og to tar for seg naustene. Lengre ned på siden finner du turene langs jærstrendene gjengitt i kart. I tabellen under er de lagt inn med lenker til artiklene. Omtrent hver artikkel har en video som viser i korte trekk hva vi opplever på vår vandring.

Illustrasjonen øverst på denne siden er fra Orrestranda i Klepp.

Her finner du den eneste sammenhengende beskrivelsen av fotturer på Jærkysten noe sted, på papir eller internett. Kall dem gjerne «26 søndagsturer langs Jærkysten».

Det stig av Hav eit Alveland med Tind og Mo; det kviler klaart mot Himmelrand i kveldsblaa Ro. (Arne Garborg)

Oversiktstabell

#TurKommuneKm
1Tungenes - SandeRandaberg3,9
2Sande - BøraunenRandaberg2,5
3Bø - VistnesRandaberg6,4
4Vistnes - VisteRandaberg3,7
5Viste - KvernevikRandaberg1,4
6Kvernevik RingStavanger3,6
7Hafrsfjord: Hafrsfjord bru - HestnesStavanger2,7
8Hafrsfjord: Hestnes - Madlasandnes - HåhammerenStavanger2,5
9Hafrsfjord: Håhammeren - MøllebuktaStavanger2,2
10Hafrsfjord: Møllebukta - GrannesStavanger1,5
11aHafrsfjord: Grannes - Sørnes (Lite framkommelig, ikke gått.) KartlenkeSola3,9
11bHafrsfjord: Sørnes - SømmevågenSola5,7
11cdHafrsfjord: Sømmevågen - Meling (Lite framkommelig, ikke gått.) KartlenkeSola8,7
11eMeling - JåsundSola2,1
12Jåsund - TanangerSola6,7
13Tananger – Risavika (ikke aktuell)Sola6,0
13bTjora og RisavikaSola3,5
14Risavika - Kolnes - SolaSola3,1
15SolastrandaSola2,8
16Sola - ØlbergSola3,5
17Ølberg - VigdelSola2,1
18VigdelnesetSola2,5
19HellestøSola1,8
20SeleKlepp3,0
21Bore - RevtangenKlepp6,8
22Revtangen - OrreKlepp2,5
23Orre - Skeie - HåKlepp-Hå9,1
24Hå - Varhaug8,5
25Varhaug - Madland - Haarr - Kvassheim8,9
26Kvassheim - Brusand - Ogna9,4
NTotalt antall kilometerAlle131,0

 

Kart

Jæren landskapsvernområde dekker ca. 70 km av kysten. Her på Sandalsand defineres imidlertid hele Hafrsfjord som del av Jærkysten, samt andre områder innimellom som ikke dekkes av landskapsvernområdet.

Omgjort til fotturer får Jærkysten en samlet lengde på om lag 131 km. Industriområdet i Risavika og lite tilgjengelige strekk på Solasiden av Hafrsfjord valgte jeg tidlig å ikke gå. Disse fikk komme til med tiden, og følgelig er Solasiden av Hafrsfjord nå identifisert med 4-5 nye underkategorier av tur nr. 11 og en under tur nr. 13.

Sandalsands fotturer langs Jæren er av varierende lengder, og ble gjennomført samlet i 2012-2013. Mange av dem har senere fått flere besøk, helt eller delvis. De fleste er lettgåtte med få og små stigninger, men de færreste egner seg for syklister, rullestoler eller personer med svake bein. Det siste kommer av at tilrettelegging er og blir et fyord i landskapsvernområdet.

Det er godt mulig å slå sammen noen av turene, eller splitte opp andre. Antallet 26 ble til litt tilfeldig, men også fordi det var naturlig å dele dem opp slik. Mange av turene måtte tas tur-retur (tilbake til bilen), og da får man gange kilometerangivelsen med to.

Artiklene inneholder opplysninger om kollektivtilbudet (svakt) og parkeringsplassene langs kysten (ganske bra). Serveringstilbudet er også omtalt, men det er gjennomgående svakt. Altfor få mennesker benytter seg av Jærstrendene til at det er regningsdrivende å drive selv enkel kiosk- eller kafedrift. 

Klikk, zoom og finn fram på kartet under. Blå og grønn brukes annenhver gang for å lette visualiseringen av hver tur. Alle markørene må du zoome langt inn på for å få mening i. Klikk på dem og få en beskrivelse. Merk at hver turartikkel har utsnitt av dette kartet, og er lettere å forholde seg til. 

Noen kilder til videre lesning

Her er noen lenker til videre lesning på nett:

Rullesteinstranda på Sele er vakker

Rullesteinstranda på Sele er vakker

Det foreligger én samlet beskrivelse av Jærkysten i bokform, og ellers finner vi litt her og litt der. Boka «På tur langs Jærkysten» (Stavanger Turistforening, 2005) kom jeg over etter at jeg selv hadde vandret kysten på langs. Det var synd, for det er en glimrende bok. Den har bakgrunnsinformasjon om folk og fe, og geologi. Den har beskrivelser av opplevelser, den har gode kart og praktisk informasjon. Det er jo som Sandalsand, og faktisk lander også den på 26 turer!

Av annen informasjon i papirform er det kommunene Randaberg og Hå som kommer best ut. Randaberg har laget en informasjonsbrosjyre «Langs kysten i Randaberg» med nokså detaljerte beskrivelser av turer i kommunen.

Et informativt og eksemplarisk kunnskapsgrunnlag for turer, er den lille boka «Kongevegen i Hå, en turhåndbok» (1996). Den er redigert av Hanne Thomsen (som også har vært sentral i turistforeningens bok) og utgitt av Hå kommune. Geografisk er den avgrenset, men omtalen av livet på kysten gir en forståelse som går utenfor Hås grenser. Turomtalene dekker Nærland til Sirevåg.

I alle tilfeller burde andre kommuner fulgt opp med tilsvarende informative og hendige bøker. Stavanger kommune har gjort et eksemplarisk grunnlag med sine «52 hverdagsturer«, men ingen av turene følger kystlinjen hele veien. Hverdagsturene har dessuten altfor lite utfyllende informasjon på internett, og QR-kodene på stolpene underveis er temmelig verdiløse. Turistforeningens årbok for 2013 gir nok mer bakgrunnsinformasjon, men burde vært lagt ut på internett fritt tilgjengelig.

Stråa teiknar vinden sine rørsler i sanden (Helge Torvund)

Finn fram mens du går

Informasjonsplakater eller liknende underveis er mangelfulle. Det finnes på nær alle jærstrender generelle informasjonstavler om landskapsvernområdet. Kun Randaberg har oppslag om hva som er å se, og da relatert til hvert gårdsbruk. Hå kommune har satt opp navneskilt som peker til omtrent hver eneste kampestein i strandsonen. Det er jo interessant, men vi har vansker med å skjønne sammenhengen om vi da ikke har med oss den lille boka – og knapt nok da.

Med en del hederlige unntak har merking av løypa eller stien vært en mangelvare, men dette er bedret de siste årene med blåmerkede stolper. Kanskje er det heller ikke et stort savn ettersom det er et poeng å følge kyststripen.  På den annen side finnes det en del våte og ellers litt uframkommelige steder, hvor merking er hensiktsmessig. Den manglende merkingen kan godt skyldes myndighetenes ambivalens når det kommer til å bruke kyststripen.

Jærkysten representerer et verneområde for natur og fugleliv. Menneskelig aktivitet er da på den ene siden uønsket, og på den annen side ønskelig i et folkehelseperspektiv. Turisme synes å være lite ivaretatt.

Erfaringen etter å gått turer på Jæren gjennom noen år, er at flere bør spre seg utover på de andre strendene på kysten. Det er ikke noen grunn til å utelukkende flokke seg på Solastranda og Hellestø. Du vil møte svært få, om noen, på enkelte av strekningene. Det hadde ikke gjort noe om flere hadde oppdaget disse andre naturperlene også.

Orrestranda

Noen går tur, andre tar bilder og atter andre gjør begge deler. Her er Orrestranda.

Kom så i gang

Turer og vandringer langs jærstrendene er noe av det vakreste vårt land har å by på. Opplev dem selv!

Start gjerne på Tungenes i nord. Merk at artiklene på engelsk på Sandalsand var de originale, så les gjerne også introduksjonen til dem. De norskspråklige artiklene ble første gang publisert i 2014 i forenklede versjoner. Høsten 2017 ble de betydelig utvidet og forbedret. Les mer om endringene i oppslaget Turene langs Jærkysten, versjon 2.0. I ettertid søkes de holdt kontinuerlig oppdatert med nye bilder og informasjon, ved behov. Artikkeloversikten nedenfor inneholder også enkelte andre oppslag om Jærkysten enn kun turbeskrivelser.

God tur!

Oppslag om turer langs Jærkysten

Nei, k’æslag, æ’ du kåmå. – eg høyre’ dæ’: – Vi-ipp!
Vel møtt på Jæren, Vibemor. Eg au æ’ her e’n tripp!
Eg kom i dag med togje’, eg måtte heimom litt,
å’ helsa ud te’ markjå, – så du te’ reire’ ditt!

 

Ja, Jæren æ’ i hogjen på både meg og deg.
Kver gong det b’jynna’ våra’ så stonna’ me i veg:
Vil heim å’ sjå te’ lyngjen å’ leida osse sta’
der me kan finna gle’a i kver sitt litle kva’!

(Vibå, av Torvald Tu (kilde))

Alle fotturene

Fjell og hei

Jær-kysten

Skogs-turer

Strand vann

Urban fottur