Urbane fotturer

Urbane fotturer handler om fotturer inne i byer og tettsteder. Det går an. Fotturene handler ikke om shopping, men heller om å søke seg fram til det som særpreger et tettsted.

Om turene

Det å besøke byer og tettsteder, urbane steder, betyr ofte vandringer langs gater og på fortau. Nedenfor vil du finne omtaler av fotturer, og da særlig turopplevelser utenom det vanlige, midt i byen.

Flere av dem går saktens i naturen også, men det er heller de urbane sidene ved vandringen som her understrekes – enten det er parker og promenader, eller statuer og gatekunst. Kall det gjerne en urban vandring.

Artiklene framstår egentlig i skarp kontrast til hva vi finner på vanlige tursider, slik som Ut. Artiklene tenderer kanskje mest mot opplevelser slik de framgår på turistsider som VisitNorway. Men, egentlig er kategoriseringen nesten uten like i floraen av sider på det store internettet. Mange av artiklene har nær sammenheng med det som presenteres under hovedoppslaget OpplevelserSandalsand, for eksempel kultur, kunst og museer

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra en foregangsby innen gatekunst, Stavanger.

Jeg liker meg best i byer. På landet synes man så godt, liksom. (Unni Lindell)

Oppslag om urbane fotturer

Lenge, altfor lenge var mitt hjerte uten sang.
Men nu bor jeg midt i byen som jeg gjorde før engang,
og mitt hjerte svinger frydefullt ved posthusklokkens klang!

 

Midt i byen, under taket på en gård av jernbetong.
Fjerne åser, trær og trehus kan jeg vinke til: So long!
Landlig fred er bra for mange. Salig hver på sin fasong.

 

Her på loftet kan jeg høre byens stemme dag og natt:

bilers brøl og trikkers hvin og unge kvinners lyse skratt.
Godt for mennesket å kjenne at han ikke er forlatt.

 

Byen, alltid byen, til jeg engang slukner brått
som en svart elektrisk lampe når dens glødetråd er gått.
Får jeg lyse litt i byen, så dens sinn blir mindre grått?

 

(«Midt i byen» av Rudolf Nilsen)

Alle fotturene

Fjell og hei

Jær-kysten

Skogs-turer

Strand vann

Urban fottur