Urbane fotturer

Urbane fotturer handler om fotturer inne i byer. Det går an. Fotturene handler ikke om shopping, men heller om å søke seg fram til det som særpreger et tettsted.

Om turene

Det å besøke byer og steder, urbane steder, betyr ofte vandringer langs bygater og på fortau. Nedenfor vil du finne omtaler av fotturer, og da særlig turopplevelser utenom det vanlige, midt i byen. Flere av dem går saktens i naturen også, men det er heller de urbane sidene ved vandringen som her understrekes – enten det er parker og promenader, eller statuer og gatekunst. Kall det gjerne en urban vandring.

Artiklene framstår egentlig i skarp kontrast til hva vi finner på vanlige tursider, slik som Ut. De tenderer kanskje mest mot opplevelser slik de framgår på turistsider som VisitNorway, men egentlig er kategoriseringen nesten uten like i floraen av sider på det store internettet. Mange av artiklene har dessuten nær sammenheng med det som presenteres under hovedoppslaget på Sandalsand om Opplevelser, det være seg kultur, kunst eller museer

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Øvre Holmegate, «fargegata» i Stavanger.

Oppslag om urbane fotturer

Jeg liker meg best i byer. På landet synes man så godt, liksom. (Unni Lindell)

Alle fotturene

Fjell og hei

Jær-kysten

Skogs-turer

Strand og vann

Urbane fotturer

Pin It on Pinterest

Share This