Fredriksten festning i Halden

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 10.10.2019Krig og ufred, Kultur, Østfold |

Anslått lesetid:

Fredriksten var den største og viktigste grensefestningen i Norge, i århundrer. Den ble bygget til vern mot angripende svensker og slo tilbake tre ganger. I 1718 ble svenskekongen drept, i 1814 nektet den svenskene å overta landet, og i 1905 stod den igjen klar for å forsvare unionsoppløsningen. I dag er festningen i Halden både fredet og et fredelig sted på jord.

 

Før 1814

I 1658 måtte unionen Danmark-Norge avse Bohuslän til Sverige og med det også Bohus festning. Svenskene hvilte ikke med det, for i de tre påfølgende årene angrep de Fredrikshald (nåværende Halden) tre ganger. I 1661 bestemte unionskongen Fredrik III å bygge en solid forsvarsverk på høyden over bebyggelsen nede ved Tista-elva. Den gang da var det ikke fritt fram å flytte fram store militære avdelinger. Veiene var elendig utbygd, og vannveiene med fjorder og elver langs grensen og inn i landet var store hindre som måtte forseres. Følgelig fikk festningene og fortene, som alle var plasserte på strategiske steder langs ferdselsårene, stor betydning. To andre eksempler fra denne tid med stadige kriger, er festningene i Kongsvinger og Trondheim.

Fredriksten er et festningsområde på hele 600 dekar. Hovedfestningen har tre framskutte fort på høydedrag mot øst: Gyldenløve, Stortårnet og Overberget. Tre ganger etter utbyggingen av festningen ble Fredriksten angrepet av svenskene, men kun Gyldenløve fort ble inntatt av fiendtlige styrker. Det skjedde i 1718, men da ble til gjengjeld den svenske kong Karl XII drept. Full retrett var responsen på det.

I 1814 ble festningen på ny angrepet av svenske styrker, men etter to ukers beleiring kom meldingen om at Norge kapitulerte og skulle overgis fra den danske til svenske konge. Dette var jo danskekongens store bommert – han gikk i allianse med Napoleon og tapte dermed Norge til Sverige. Dermed ble Fredriksten overlatt til de beleirende svenske troppene. Garnisonen på Fredriksten beholdt likevel æren, for i vilkårene for overgivelsen heter det: «Garnisonen skal gaa ud af Fæstningen med Vaaben og Bagage og alle militære Honneurs».

 

Etter 1814

I årene før unionsoppløsningen i 1905 bevilget Stortinget store midler til oppbygging av nye forsvarsanlegg langs grensen mot Sverige, særlig i sørøst. Også Fredriksten ble rustet opp med nye kanoner. Det året stod mange tusen soldater oppmarsjert på begge sider av grensen. Det ble imidlertid en fredelig overgang.

Som en følge av forhandlinger mellom Sverige og Norge ble Fredriksten i 1905 avviklet som operativ festning. Den skulle kun bli vedlikeholdt som historisk minnesmerke, og det er hva vi i dag kan oppleve med fri tilgang til alle områder på det gamle forsvarsanlegget. Det ble totalfredet i 2008.

Her følger først noen bilder, du får flere lengre ned på siden.


 

Opplevelser

Fredriksten dekker et stort areal som nevnt, og dessuten hele åtte kilometer med veier og stier. Lengre nede på siden finner du forslag til vandreruter på området. Det er imidlertid ikke til å komme forbi, at den største og beste opplevelsen får man ved simpelthen å klatre opp på bastionene og nyte utsikten. Dels ser man ned mot Halden by, dels sydover mot svenskegrensen, og dels bakover mot fortene på høydedragene bak selve festningen.

Til fortene kan man gå. Det kan man også gjøre mellom bygningene i det indre festningsområde, opp på kanonstillingene, og til flaggstangen. Mange jakter minnesmerkene etter Karl XII skjebnesvangre angrep. Hans død er blitt en svært symboltung sak. Jeg klarer imidlertid ikke helt å se grunnen til det. Konger kriget, noen vant, og noen døde.

Selv satte jeg mest pris på beliggenheten og utsikten, foruten å bli imponert over det svære området som er dekket av forsvarsanlegg. Ingen andre steder i landet har et så omfattende festningsområde. 

Her er neste og siste sekvens med bilder fra Fredriksten. 

 

Finn fram

Her følger et kart til slutt.

 

 

 

Les mer

Book overnatting på Fredriksten hotell oppe på festningsområdet, og les mer om det på hotellets egen nettside. Jeg har ikke selv hatt anledning til å prøve det ut. Merk at det går an å overnatte på flere gamle festninger eller forsvarsanlegg i Norge: Halden, Fredrikstad, Horten, Oscarsborg og Kongsvinger.

Dykk ned i den omfattende beskrivelsen som Forsvarsbygg har av festningen, og da særlig verneplanen og for eksempel festningsløypa (pdf). Sjekk ut hva turistsiden Visit Østfold skriver om Fredriksten festning. Legg merke til omtalen av museet, lysspillet på kveldstid, og muligheter for å bli med på guidet omvisning. Alt i sommersesongen. Da finner for øvrig også Allsang på grensen sted, på festningsområdet.

Slå opp andre artikler på Sandalsand fra Halden og Østfold. Se enda flere bilder fra Halden i fotoalbumet. Du kan også lese om flere festningsanlegg i landet, blant annet: Akershus, Bergenhus, Kristiansten, Sion (Sverresborg), Vardøhus og Kongsvinger.

Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt