Gamle Fredrikstad – en gang en festning

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 30.11.2019Krig og ufred, Kultur, Østfold, Urbane fotturer |

Anslått lesetid:

Vi har noen riktig så sjarmerende gamlebyer i Norge, men knapt noen slår Gamlebyen i Fredrikstad. Nord-Europas best bevarte festningsby huset fra starten av både militæret og en sivilbefolkning, en kombinasjon som har holdt seg helt opp til vår tid. Det gir en helt unik opplevelse når man vandrer langs de rette gatene i kvadraturen, og undrer hva som dukker opp rundt neste hushjørne. 

Vi skal starte med et kort historisk riss, fortsette med en vandring langs festningsvollene på yttersiden av byen, og så bevege oss inn blant store og små bygninger innenfor. 

 

Bakgrunn

Fredrikstad ligger ved utløpet av Glomma, der elva deler seg i to. Her anla Kong Frederik II i 1567 den første norske by som ble grunnlagt etter middelalderen. Etterpå fulgte flere andre som også ble smykket med kongens navn. Både 1500- og 1600-tallet var århundrer preget av stadige stridigheter mellom dobbeltmonarkiet Danmark-Norge og Sverige. Svenske angrep tilskyndet byggingen og den senere utvikling av en befestet by i Fredrikstad.

Svenske ekspedisjoner til tross, selve festningen ble ikke angrepet før i 1814. Da ble den overgitt før et døgn var passert. Fra etableringen på slutten av 1500-tallet, gjennom 1600 og inn på 1700-tallet undergikk festningsbyen flere endringer. Perioder med forfall ble etterfulgt av restaureringer og forbedringer av forsvarsanleggene. Sistnevnte bestod for øvrig også av befestninger flere andre steder i området, slik som Isegran og Cicignon på andre siden av Glomma, og det som senere ble hetende Kongsten fort øst for Gamlebyen. 

Den største utbyggingen av både voller, bystruktur og bebyggelse fant sted drøye hundre år etter etableringen. Den nederlandskfødte generalkvartermester Willem Coucheron ble hyret inn av kongen til å utforme festningsbyen, slik han også ble for Fredriksten i Halden, rundt 1660. Festningsvollene ble gitt et sikksakkmønster med vannfylte vollgraver utenfor. Vestsiden lå allerede beskyttet av Glomma. På innsiden ble det gjort en del saneringsarbeid som råket lokalbefolkningen, men resultatet ble det som kalles landets første renessanseby. Denne strukturen, og for så vidt også bygningene, har holdt seg helt opp til våre dager. 

Fredrikstad festning ble nedlagt som sådan i 1903, men fortsatte å huse en militær garnison. Senere ble det ulike militære aktiviteter her, side om side med sivilbefolkningen. Det var ikke før i 2002 at den siste militære tilstedeværelsen opphørte. Byen ble såkalt administrativt fredet i 1928, og i 2008 fredet Riksantikvaren 58 militære bygninger. Disse forvaltes i dag av Forsvarsbygg. 

 

En vandring langs festningsvollen

Den som ikke har vært her så mye før, vil tjene på å ta seg en full runde på festningsvollene som løper rundt hele byen. Her og der står det en kanon eller to, men ellers er det utsikten som innbyr til promenaden. Dels ser man over Glomma mot bebyggelsen i dagens Fredrikstad, og dels ganske langt inn mot bebyggelsen bak festningen mot øst. 

Da kan man fundere over at det var her den smarte lykkesmeden fra Marseille, han som ble general under Napoleon, hentet inn for å bli kronprins av Sverige og senere regent i unionen Sverige-Norge, kong Karl Johan, underskrev Mossekonvensjonen. Etter en kort krig i 1814 aksepterte Norge å inngå i en union med Sverige, og Sverige godtok Norges selvstendighet og at den nylig vedtatte norske grunnloven skulle gjelde. Fra norsk side ble avtalen signert i Moss, derav navnet, men Karl Johan signerte det i Kommandantboligen i Fredrikstad. Originaldokumentet er for øvrig del av Norges dokumentarv, sammen med andre viktige dokumenter i landets historie. (Se bilder av originalen og Charles Jean sin underskrift.)

Her følger noen bilder fra vandring langs vollene. 

 

Opplevelser innenfor murene

På ett vis er Gamlebyen i Fredrikstad et museum, men det er et levende museum med boliger, butikker, museer, restauranter, overnattingssteder, gallerier, verksteder – og i det hele tatt et kulturliv som hører med i en småby. De tidligere militære bygningene finner vi særlig mot sør. Her ligger også Fredrikstad museum i det gamle Tøihuset fra 1776. 

Der er opplevelser av ulike slag, og du kan lese deg opp gjennom litteraturlisten lengre ned i artikkelen. Mitt hovedinntrykk er likevel at det beste er bare å vandre gatelangs og suge inn inntrykkene fra en ytterst sjarmerende by. Den var faktisk større enn jeg forventet, det var faktisk mulig å kjøre bil inne i gatene (et vitnesbyrd om at det er en levende by for innfødte og beboere også). 

Her følger flere bilder, nå fra området innenfor murene. 

 

Finn fram

Her følger et kart til slutt.

 

 

Les mer

Book overnatting på Gamlebyen hotell, og les mer om det på hotellets egen nettside. Her har jeg selv overnattet og ble svært sjarmert av det lille stedet med bare 16 rom. Rent og pent, og med rom i gammel stil. Frokosten serveres på Gamlebyen Gjestgiveri like rundt hjørnet. Merk at det går an å overnatte på flere gamle festninger eller forsvarsanlegg i Norge: Halden, Horten, Oscarsborg og Kongsvinger.

Dykk ned i den omfattende beskrivelsen som Forsvarsbygg har av festningen, og da særlig verneplanen. Sjekk ut hva turistsiden Visit Østfold skriver om Gamlebyen

Slå opp andre artikler på Sandalsand fra Fredrikstad og Østfold. Du kan også lese om flere festningsanlegg i landet: Akershus, Bergenhus, Fredriksten, Kongsvinger, Kristiansten, Sion (Sverresborg), og Vardøhus

Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt