Gauselskogen, et naturreservat i Stavanger

Sist endret 14.02.2023 | Publisert 11.06.2017Natur, Rogaland, Skogsturer |

Anslått lesetid:

Det er nesten litt naturstridig, men i en av landets største og tettest bebygde byer finner vi et naturreservat. Vernebestemmelsen er den strengeste vi finner i lovverket. Vi skal på tur i Gauselskogen.

Bakgrunn

Bestemmelsen om å verne Gauselskogen som et naturreservat ble tatt i 1984, ved kongelig resolusjon like før jul. Arealet er på omtrent 55 dekar og strekker seg grovt regnet 350 meter i lengderetningen nord-sør, og 200 meter på det videste øst-vest. Skogsområdet dekker litt mer enn selve reservatet. Skogen ligger i en østvendt skråning et par hundre meter opp fra Gandsfjorden i Stavangers sørlige bydel, Hinna. Formålet med fredningen «er å bevare en frodig eikeskog med interessant plante- og fugleliv som har stor betydning i undervisningssammenheng». Bestemmelsen omtaler treslaget eik, men det handler også om andre edelløvtrær.

Gauselskogen er omringet av tett boligbebyggelse på alle kanter. Eiendommene på østsiden ligger også i skogen, men utenfor reservatet. En bilvei fører i sør inn til en privateiendom, men grensen for reservatet er trukket slik at eiendommen ikke inngår. Trafikken nede på hovedveien (Rv44) er hørbar, men ellers er det fuglelivet som merkes mest. Særlig småfuglene trives her i skogen. 

Rogaland - Stavanger - Gauselskogen naturreservat
Her står trærne enige og tro til de faller.

Opplevelser

Det er tendenser til stier i nord-sør retning, men de forvandles lett til gjørme når det har vært fuktig en stund. Der er ingen tilrettelagte turveier. Veltede trestammer og greiner, samt svært gamle og mosegrodde steingjerder, kan gjøre framkommeligheten til en konsentrasjonsprøve. Slik sett får vi en følelse av urskog, til dels jungel i delene der bregnene og underskogen vokser aller frodigst.

Kommunen legger i sin skjøtsel vekt på at skogen skal være mest mulig uberørt. Det blir ryddet lite, bare få trær blir regelrett felt, men noen steder legger man merke til ringbarkete trær. Det siste viser til at barken fjernes i ca. halvmeter langt belte rundt treet for å hindre næring fra å transporteres oppover fra røttene. Etter noen år dør treet. Det er platanlønn man vil til livs på dette viset, da den fortrenger andre treslag. Kommunens handlingsplan for biologisk mangfold omtaler utfordringer også med andre fremmede arter. Brunsneglene omtales ikke, men vi fant dem også her.

Rogaland - Stavanger - Gauselskogen naturreservat
Skilting ved inngangene til naturreservatet

Hva vi finner

Her og der finner vi spor av den undervisningsaktiviteten som siterte formålsparagraf viser til. For undertegnede kan det virke som at barnehager har vært på besøk og laget sine sittebenker av falne trær. Noen steder er det hengt opp fuglekasser, andre hadde falt ned, så det virker ikke som der er noen systematikk knyttet til det. Eldre kulturminner skal det også være her i skogen. En arkeologisk undersøkelse for noen år siden identifiserte 98 røyser, to hustufter, to gardfar og en hulvei. Det ble antatt at de fleste røysene var gravrøyser fra jernalderen. Det er ikke lett å oppdage disse for et utrent blikk i dag. Selv fant jeg enda en flyttblokk å legge til i Stavangersamlingen.

Det er ingen lang skogstur man får i Gauselskogen, men med en så tett vegetasjon og lite tilrettelegging, så blir det en helt spesiell, konsentrert og spennende opplevelse.

Vil du gje med handa ved månens skin,
Lauv du er –
Under open himmel. Over open avgrunn.

Som lauv
er du og eg.
Fort skjelvande,
og fort borte.
Kom –

(«Innbying av Tarjei Vesaas»)

Praktisk

Kartet er hentet fra nettstedet Miljøstatus og angir utstrekningen av naturreservatet. Det greieste er å ta buss eller bil til det lille butikksenteret på nordsiden av skogen. Like innenfor skogbrynet finner vi skilt som viser at vi er kommet til et naturreservat, og et informasjonsskilt.

Kart Gauselskogen
Gauselskogen (Kartutsnitt fra Miljøstatus, klikk for å åpne på originalt nettsted)

Stavanger har for øvrig ett annet naturreservat, en holme som heter Litle Marøy. Her på Sandalsand kan du lese om hvilke vernekategorier som gjelder innen vern av natur i Norge, du kan finne andre skogsturer og flere artikler fra Stavanger. Her følger bilder fra Gauselskogen naturreservat.