Gol stavkirke i Oslo

Sist endret 31.12.2023 | Publisert 21.08.2015Oslo, Religion |

Anslått lesetid:

Gol stavkirke er ikke bare blitt flyttet, men den er også blitt kopiert opptil flere ganger. Vi skal nå bli kjent med originalen. Det er nemlig en av de vakreste stavkirkene vi har.

 

Opprinnelsen

Undersøkelser viser at deler av trevirket i kirken er fra så langt tilbake som 1157, men andre deler indikerer etter 1216. Følgelig setter man gjerne byggeåret til ca. 1250. Kirken ble den gang kalt Garðar kirkja i langplan. Lokale vil vite at den gamle kirkegården ligger et stykke unna dagens Gol kirke på Leikvollen i Golreppen.

Kirken stod uendret med sin svalgang fram til slutten av 1600-tallet. Da fikk den ny takrytter, himling i skipet og to vinduer på sørveggen. Noen år senere (1730) utvidet man setekapasiteten med et galleri langs nordveggen på skipet. Senere på 1700-tallet erstattet et nytt laftet kor det gamle koret og rundbuen (apsisen). Ved enda en eksteriørmessig endring i 1802-03 kom nye yttervegger til å erstatte den gamle svalgangen. Vestportalen fikk dessuten et våpenhus med saltak.

 

Flyttingen fra Gol

I 1881 hadde menigheten på Gol vokst ut av den lille kirken, forfallet var blitt for stort og det ble planlagt vesentlige ombyggingsarbeider. Det som så skjedde var at Fortidsminneforeningen kom på banen, bekymret over at vi var i ferd med å miste enda en av de etter hvert svært sjeldne stavkirkene. De allierte seg med Kong Oscar II.

Foreningen kjøpte de eldste delene av kirken, kongen sørget for tomt og betalte for gjenreisningen på Bygdøy i 1884. Etter det har stavkirken vært del av Norsk Folkemuseum sammen med svært mange andre bygg flyttet hit fra land og strand rundt om i kongeriket.

Ved flyttingen til Bygdøy forsøkte man å tilbakeføre kirken til dens før-reformatoriske uttrykk. Av gamlekirken beholdt man de bærende elementene innvendig slik som stokker, sviller og staver. Vestportalen er også rimelig original, men man måtte lage en ny versjon for sydportalen. I utformingen av eksteriøret hentet man inspirasjon fra Borgund stavkirke og bygget alt nytt.

Det foreligger en tegning fra 1846. Den viser en helt annen kirke enn den vi i dag kan oppleve på Bygdøy.

Vi skal også merke oss at inventaret fra etter reformasjonen er forsvunnet, men de dekorerte veggflatene fra 1600-tallet er tatt vare på i temmelig stor grad. Kirken har alltid hatt tregulv.

 

Kirken er kopiert opp til flere ganger

Gol stavkirke er en vakker kirke med alle sine spon, tak over tak i høydene oppover, dragehoder og forseggjorte utskjæringer. Derfor er det ikke rart at den er blitt kopiert flere ganger.

På 1980-tallet ble det laget en tro kopi på Gol. Plasseringen er nær sentrum og et stykke unna der originalkirken stod. En kirke som står enda lenger borte, er den andre norske kopien. Den ble ført opp i noe forminsket størrelse på 2000-tallet i Beiarn i Nordland – et privat initiativ. I USA finner vi også to kopier. Den ene finner vi i Scandinavian Heritage Park i North Dakota, oppført i 2000 i full størrelse. Videre finner vi en mindre variant fra 1988 i den norske paviljongen i Epcotsenteret i Disney World.

Ta en kikk på denne videoen fra Gol stavkirke:

 

 

Finn fram til Gol stavkirke

Gol stavkirke finner vi i Oslo, nærmere bestemt på Norsk Folkemuseum sitt store område på Bygdøy. Den som vil oppsøke museer, kan gjøre det til gagns her. Se kartet under.

 

 

Les mer

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i Norge på Sandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Gol stavkirke spesielt, bør klikke på disse lenkene: Lokalhistoriewiki, Kirkesøk, Stavkirke.no, Kunsthistorie.com og Stavkirke.info.