Grip stavkirke

Sist endret 23.05.2023 | Publisert 17.02.2022Møre og Romsdal, Religion |

Anslått lesetid:

Grip stavkirke er en av våre minste og minst tilgjengelige stavkirker. Den står på øya Grip, en times båttur vest av Kristiansund.

Den eldste historien

Midt inne i bebyggelsen på det nedlagte fiskeværet Grip ligger den lille, rødmalte stavkirken. Formen er rektangulær med skip og kor i samme bredde. Lengden er 12 meter, bredden 6,5 og høyden 6 meter. Kirken står på Grips høyeste punkt, 8 meter over havet. Hadde man ikke visst bedre, ville det vært lett å overse at dette er en kirke i et meget eksklusivt selskap.

Grip stavkirke er nemlig en av landets 28 gjenværende stavkirker. Den er av Møre-typen og har fellestrekk med Rødven og Kvernes stavkirker, også de i Møre og Romsdal.

Det er vanlig å tidfeste Grip stavkirke til siste halvdel av 1400-tallet, hvilket betyr at den er ganske ny i stavkirkelig sammenheng. Selve stavkonstruksjonen er bygget opp med fire par stolper i lengderetningen. Den middelalderske kjernen består ellers av sviller, hjørnestaver, stavlegjer, veggplanker og deler av takverket.

Utvendig ser vi at kirken har et saltak dekket med skifer og en takrytter. Der er utvendig panel og en beskjeden inngangsportal.

Endringer gjennom årene

Kirken har i gjennom århundrene gått gjennom ganske vesentlige endringer. De viktigste fant sted på tidlig på 1600-tallet. I 1621 ble veggene i koret skiftet og dekorert med bilder og ranker. På 1870-tallet fikk kirken større vinduer, og både ytter- og innervegger ble hvitmalt slik skikken var på den tiden. På den tiden la de også til et lite våpenhus i skipet mot sør og sakristi på korets nordside. Takrytteren skal være noe eldre.

Rundt 1933 gjennomgikk Grip stavkirke en stor restaurering og uttrykket ble forsøkt tilbakeført til 1600-tallet. Det gjorde at de dekorerte vegger atter kunne beskues. Noen av vindusåpningene ble også redusert. På samme tid løftet de opp hele kirken og la et betongfundament under.

Kirken hadde ikke egen gravplass, og befolkningen gravla heller sine døde på Bremsnes kirkegård inne på fastlandet. Når man skuer utover svabergene på Grip, og de små jordflekkene innimellom, skal det sant å si ikke være lett å finne egnede steder å grave ned døde øyboere heller.

Interiøret

Når vi kommer inn i den litt mørke kirken, ser vi flere takbjelker som spenner over kirkerommet, et typisk trekk ved stavkirkene på Møre. Videre ser vi rader med benker framover mot alteret. Benkene er fra 1930-tallet, mens prekestol og døpefont stammer fra 1870-tallet.

Alterskapet lengst framme er sannsynligvis laget i Nederland rundt 1500, og overmalt på 1700-tallet. Det viser jomfru Maria med Olav den hellige og St. Margrethe på hver sin side. På fotstykket står to vers fra Johannes åpenbaring om Lammets bryllup og Jesu snarlige gjenkomst på Jorden.

Som nevnt er veggdekoren fra 1600-tallet hentet fram igjen. Den nedre delen av veggene har dekorerte draperier, mens ranker og figurer pryder øvre deler av veggene. Kristus og de fem gode og fem dårlige jomfruer er malt øverst på veggen mot nord. På øst skal figuren vise Abraham som ofrer Isak.

Bilder fra stavkirken

Da gjenstår å vise noen bilder fra Grip stavkirke, utenfor og inni.

Finn fram (kart)

Kartet viser plasseringen av Grip stavkirke, ute i havet på øya Grip. Zoom ut så får du orientert deg i landet.

Les mer

De som ikke har egen båt vil normalt ta seg ut til Grip med Gripruta fra Kristiansund. Dette er en rundtur på 3,5 timer (1,5 timer på øya) som inkluderer guiding og adgang til stavkirken. Der er 1-2 avganger daglig i sommersesongen.

Den som vil lese seg opp på Grip stavkirke, bør sjekke disse lenkene: Kirkesøk, Kulturminnesøk, Stave Church, Stavkirke.info, Wikipedia og Kunsthistorie. Fra Riksantikvarens bevaringsprogram for stavkirkene foreligger det en rapport som dokumenterer tilstand og gjennomførte bevaringstiltak de siste årene.

Sandalsand har flere artikler å by på: