Hardanger fartøyvernsenter

Sist endret 20.04.2022 | Publisert 16.01.2016Museer, Vestland |

Anslått lesetid:

Norskekysten er lang og forreven, og båter har vi hatt i tusener av år. Vi skal til et sted med mål å ta vare på kunnskapen knyttet til båter og båtbygging, Hardanger fartøyvernsenter. 

 

Bakgrunnen

Hardanger fartøyvernsenter er del av regionmuseet Hardanger og Voss Museum, men har også etter avtale med Riksantikvaren en rolle på nasjonalt nivå som et av tre fartøyvernsentre i Norge.

Det har seg nemlig slik at i Norge finner vi over to hundre eldre fartøy med vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren. 14 fartøy er fredet. Riksantikvaren har et flerårig bevaringsprogram gående. Et av grepene som gjøres, i tillegg til økonomiske stimuli til båteierne, knytter an til virksomheten ved tre fartøyvernsentre.

Riksantikvaren skriver at «det er viktig å sikre kompetansen innanfor handverk som trengs for å ta vare på gamle båtar og skip. Dette blir blant anna gjort på dei tre nasjonale sentra for fartøyvern.  Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen og Hardanger Fartøyvernsenter har bevaringsoppgåver knytt til fartøy bygde av tre. Hardanger Fartøyvernsenter har dessutan den einaste reperbana i bruk i landet og spesialkompetanse på rigging, legging av dekk og arbeid med innreiding av stålskip. Nordnorsk Fartøyvernsenter har spesialkompetanse på eldre motorar, instrument og tekniske installasjonar.  Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ved Kristiansand er eit nasjonalt senter for arbeid med stålskip.»

 

Hordaland - Kvam - Hardangerfjorden - Fv7 - Norheimsund - Hardanger Fartøyvernsenter

Fra senteret, båter til salgs

 

Riksantikvaren skriver også at «sentra har som hovudoppgåve å utføre større oppdrag knytt til dokumentasjon og restaurering av verneverdige fartøy, og å dokumentere og føre vidare viktige tradisjonar knytt til sjølve handverket.»

Hardanger fartøyvernsenter (HFS) ligger i Norheimsund ved Hardangerfjorden i Hordaland. Senteret ble etablert i 1984, lenge før samarbeidet med Riksantikvaren kom i stand og siterte tekster over ble skrevet. Det er nemlig her en ganske så stor frivillig innsats som har ligget til grunn for driften. Samtidig er det faglighet på mange plan: senteret har i alle år samarbeidet med barnevernet.

LES MER:

 

Opplevelsen

Likevel: Det er restaurering av gamle fartøy som er hovedgeskjeften, men det skjer også noe nybygging. Her lærer man ved å delta, enten det er som smed, repslager eller småbåtbygger. Formidlingsaktivitet skjer hele tiden, også gjennom bruk av utstillinger og filmer, og gjennom utleie av robåter. Vi satte stor pris på filmen som rullet om fjordabåtene i Hordaland. I et slikt fylke var transport med småbåter, lastebåter og ferjer en nødvendighet, og et sentralt element i kystkulturen. «No kjem dampen.» I en viss utstrekning er det tilfelle også i dag.

Dertil må jeg trekke fram plakatutstillingen om de som dro på Lofotfiske. Det var et tøft liv og lang ferd midt på kaldeste vinteren.

Hardangerjakten Mathilde som startet det hele i 1984 drar på sommerlige tokt, og tar med seg de som melder sin interesse for det. Ellers eier senteret motoryachten Faun, kutteren Vikingen og motorferja Folgefonn.

Under vårt sommerlige besøk var det lite aktivitet på senteret, men en familie var i ferd med å leie båt, og vi kunne vandre fritt omkring i både verksteder og ombord i fartøyene som lå til kai. Kafeen var dessuten åpen. I det strålende været ble det ekstra mange bilder. Det var nok særskilt spennende å komme inn i en ekte reperbane, det er jammen ikke mange av dem igjen.

 

Hordaland - Kvam - Hardangerfjorden - Rv7 - Norheimsund

80 meter lang reperbane. Her holder repslagere til og produserer handslått tauverk av naturfiber.

 

Finn fram

Vi er altså i Norheimsund ved Hardangerfjorden. Museet ligger like sør for sentrum, på Riksvei 69. Eller er det Fylkesvei 7 vi kan følge innover Hardangerfjorden eller i retning Bergen.

 

 

Les mer

Senteret har nettside og er aktiv på Facebook. Åpningstider finner du omtale av der, bare merk at senteret holder stengt vinterstid. Du kan også lese mer om senteret på Store norske leksikon og du kan lese om interessefeltet på Norsk forening for fartøyvern.

Sandalsand kan du også lete opp andre artikler fra Kvam kommune.

Se bilder under: