Haugesund rådhus er fredet og landets flotteste

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 11.04.2016Kultur, Rogaland |

Anslått lesetid:

I Haugesund kommer man ikke sovende til det, eller «Non per Dormire» som det heter i sjøfartsbyen. Dette var i 1922 tittelen på vinnerutkastet til byens rådhus, et bygg som skulle bli landets største rådhus. I dag er det fremdeles det mest staselige.

 

Bakgrunnen

Skipsreder Knut Knutsen OAS og fru Elisabeth ga i 1921 Haugesund kommune 1 million kroner til oppføring av nytt rådhus i byen. Anledningen var rederens 50-årsdag. Beløpet tilsvarer i dag ca 19,5 millioner kroner. Det ble året etter gjennomført en lukket arkitektkonkurranse som ble vunnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Hermann Munthe-Kaas. Byggingen tok til i 1923, men ble innstilt 1925-1929 grunnet dårlige økonomiske tider. Ferdigstillelsen ble så gjort på et par år og rådhuset kunne høytidelig innvies 1. oktober 1931.

Fru Knutsen donerte i 1947 ytterligere en million til opparbeidelse av rådhusplassen og parken ved siden av, samt utsmykning av rådhuset. Den stod ferdig i 1949. Både plassen og rådhusbygningen ble fredet i 1993.

 

Rogaland - Haugesund - Rådhuset og rådhusfontenen

Rådhuset er monumentalt og totalt dominerende i bybildet.

 

Stilmessig regnes rådhuset som landets fremste innenfor nyklassisismen. Arkitektene hadde vært på studiebesøk i Italia og tatt med seg en stor porsjon inspirasjon derfra, såvel som at denne stilretningen ble svært så populær blant arkitekter på 1920-tallet. Etter som arbeidene skred fram, økonomien skrantet, og arkitektene endret sine idealer, ble det gjort noen forenklinger og noe inspirasjon ble hentet også fra funksjonalismen. Originaltegningene ble likevel fulgt, fortelles det.

 

Er det landets flotteste rådhus?

Det er nok et faglig svar på det, noenlunde objektivt. Temmelig sikkert er det subjektive opplevelser knyttet til det også. Sandalsand har sett noen rådhus gjennom årene, og mener ganske bestemt at varianten i Haugesund overgår det meste. Det mente også leserne i Kommunal Rapport da avisen i 2010 arrangerte en avstemning om temaet. Riktignok ble det ganske sikkert mobilisert kraftig lokalt i Haugesund, men det ble tross alt en romslig seier.

 

Opplevelsene utenfra

Best inntrykk av rådhuset i Haugesund får vi når vi står på rådhusplassen og ser oppover. Det ligger i sterkt skrånende terreng og framstår enormt sine to etasjer til tross. Fra toppen av kuppelen og ned til bakken er det 25 meter på det meste. Lengden er 60 meter i hovedfløyen. En mindre fløy går vinkelrett på nordsiden. Det monumentale inntrykket forsterkes av at nordenden av hovedfløyen er forsynt med åtte søyler i fire doble par, på en framskutt sokkel, og med to majestetiske ørneskulpturer av Dyre Vaa nederst ved inngangen.

Baksiden mot øst er langt mindre markant, og godt tilpasset trehusbebyggelsen bak. Ved siden av det monumentale utseendet vil besøkende straks merke seg fargebruken – lys rød. Slik har den vært siden betongen opprinnelig ble støpt, teglsteinene lagt, pusset og deretter malt i 1931. Vinduer og gesims er hvitmalte som kontrast.

 

Hva møter oss inne?

Innvendig finner vi kommunale kontorer, og salene for formannskapet og bystyret.

 

Rogaland - Haugesund - Rådhuset

Bli med inn i maktens korridorer i Haugesund rådhus

 

Bystyresalen har like bak ordførerpodiet et stort tredelt maleri av Alf Rolfsen – «Havets rikdommer». Her møter vi motorskøyter og symboler fra gresk mytologi til venstre. I midten framstilles havguden Poseidon og til høyre er det Knutsen og frue som bærer fram en modell av byens rådhus. Brystningen over selve salen, den som danner overgangen til publikumsgalleriet, er hele 33 meter lang. Her har Rolfsen tegnet inn symboler fra dyrekretsen.

Formannskapssalen domineres kunstmessig av tre vevde tepper, alle designet av Kåre Mikkelsen Jonsborg.

Trappehallen midt i hovedfløyen på bygget er også dekorert av Alf Rolfsen. Her ble det malt direkte på tørr murvegg, al secco. Nederst finner vi byvåpenets tre måker. På neste avsats finner vi fire kvinnefigurer som symboliserer styrke og klokskap. Neste avsats viser rettferd og måtehold. Øverst oppe møter vi tro, håp og kjærlighet.

 

Rogaland - Haugesund - Rådhuset - Bystyresalen

Bystyresalen

 

Rådhusplassen på nedsiden

Det er altså fra rådhusplassen vi får best inntrykk av rådhuset. Plassen er egentlig i flere deler og den kunstneriske utsmykning har et så stort omfang at nesten gir inntrykk av å være en skulpturpark. Like foran de mektige søylene finner vi som nevnt ørnene. Over veien finner vi rådhusfontenen som en introduksjon til «piazzettaen», den «lille» plassen hvor det nederst foregår en aldri så liten torghandel.

Mesteparten av det noenlunde kvadratisk formete området er imidlertid park – dels plen, dels steinlagt. Her er det god grunn til å vandre rundt for opplevelser, hele tiden med det flotte rådhuset der oppe på høyden som en vakker bakgrunn. Haugesunderne har i sannhet noe å være stolte over.

Les spesialartikkelen om blant annet den kunstneriske utsmykning ved rådhuset.

 

Les mer

Rådhuset og rådhusplassen og -parken ligger sentralt i byen og er umulige å overse. Se kartet under.

 

 

Rådhuset kan du lese mye mer om hos Haugesund kommune. Kortere framstillinger finnes blant annet på Visit Haugesund, Wikipedia, og Kulturminnesøk. Rådhuskåringen står omtalt i Kommunal rapport.

Les gjerne også andre artikler fra Haugesund her på Sandalsand.

Flere bilder fra rådhuset finner du under.