Hegge stavkirke

Sist endret 20.10.2021 | Publisert 01.10.2018Innlandet, Religion |

Anslått lesetid:

Hegge stavkirke utmerker seg på tre vis. Her kan man komme opp på loftet og studere byggeteknikken, det er den av stavkirkene som ligger høyest over havet (659 m), og den er fremdeles i bruk som sognekirke. Dette lover i utgangspunktet godt, men stavkirkefantaster vil nok likevel bli skuffet når de kommer hit. 

 

Bakgrunn

Hegge stavkirke ligger i bygda med samme navn i Øystre Slidre, Valdres. Det har vært vanlig å datere den til ca. år 1200, men en ny årringsdatering tilsier at tømmeret ble hogget i 1216 og at den dermed er ført opp etter det. Første gang den nevnes i skriftlige kilder er ikke før i 1322. Dessuten flyttet de stavkirken fra annet sted om lag i 1665 og satte den til alt overmål sammen av deler fra to eldre kirker. Det sier litt om hvor vanskelig det er å datere stavkirker. 

Kirken er i langplan slik den også var bygget opprinnelig. Den som kommer innenfor dørene vil oppleve at midtrommet holdes opp av åtte søyler, fire på hver side av skipet. Slik var det nok også opprinnelig. Enkelte middelalderske masker (utskjæringer med ansikter) er bevart, blant annet en man antar er en avbildning av den norrøne guden Odin. 

I tillegg til flytting og slikt, ble kirken påbygd vesentlig i flere runder på 1800-tallet. De smårutete vinduene er ikke middelalderske, ei heller skifertaket eller takrytteren med spiret. En restaurering i 1924-25 utvidet dessuten kirken ytterligere med våpenhus og galleri. 

Interiøret har lite middelalderpreg over seg, kan vi lese, med unntak av døpefonten av kleberstein som er eldre enn kirken. 

 

Oppland - Øystre Slidre - Hegge stavkirke

Hegge stavkirke

 

Opplevelser

Dessverre var kirken stengt under vårt besøk. Vi ble overlatt til å beskue kirken utenfra, og fikk ingen umiddelbare assosiasjoner til stavkirke over denne rødmalte kirken. På den annen side fungerer den sikkert utmerket som soknekirke, for det er den fremdeles. Kirken ligger i lia over Heggefjorden, en slak kilometer i luftlinje unna.

Så får jeg bare legge til at dersom man kommer hit på dagtid på noen av sommerens ukedager, eller på ettermiddagen noen av dagene resten av året, så kommer man inn. Ingen slipper opp på loftet for å beskue de såkalte groteskene (maskene/ansiktene). Av sikkerhetsgrunner er adkomsten nemlig stengt. Sjekk derfor heller bildene til Riksantikvaren i kildelisten nedenfor. 

Se flere bilder under:

 

Finn fram til Hegge stavkirke

Ved Fagernes 25 km sør går det et veiskille. E16 følger dalføret oppover mot Tyin før Vestlandet er neste stopp, og underveis passerer europaveien stavkirkene på Lomen, Høre og Øye. Den andre hovedveien (Fv51) går oppover mot Beitostølen og over Valdresflye. Hegge stavkirke ligger ganske nær Fv51. Det er greit skiltet fra fylkesveien til stavkirken. En stor parkeringsplass ligger like foran. 

 

 

Les mer

Les bakgrunnsartikkelen om stavkirker i NorgeSandalsand for å øke din kunnskap om dem. Artikkelen inneholder en rekke lenker til videre fordyping. Konsulter dessuten hovedsiden om Religion for mer relatert stoff.

Den som vil lese seg opp på Hegge stavkirke spesielt, bør sjekke disse lenkene (tilfeldig rekkefølge): Kirkesøk, Stavechurch.com, Stavkirke.info, KunsthistorieKulturminnesøk, Wikipedia og Riksantikvaren. I sistnevnte sitt bevaringsprogram foreligger en rapport (pdf) fra 2016 som dokumenterer tilstand og bevaringstiltak. 

Finn flere Sandalsand-artikler fra Øystre Slidre kommune