Hva betyr endringene i fylkesinndelingen i 2024 for Sandalsand?

Publisert 05.08.2023Publisering |

Anslått lesetid:

Endringene i fylkesinndelingen er for befolkningen kanskje liten, for de berørte temmelig stor. Denne nettsiden har brukt mye tid på å forberede den.

Hva betyr så dette for Sandalsand?

Du kan selvsagt lese om endringene hos Regjeringen. Sandalsand har imidlertid en egen artikkel om endringen i 2024.

LES MER: Hvilke endringer får vi i kommunestrukturen fra 2024?

I forbindelse med forrige runde med kommune- og fylkesreform måtte denne nettsiden gjennomføre en god del endringer. Disse ble den gang omtalt i en artikkel.

LES MER: Hva betyr endringer i kommunestrukturen for Sandalsand? (2020)

Det er i grunnen de samme endringer som skjer nå, på systemnivå. Tankekorsene også. Her skal du få en liten oversikt. Men, det er for ingenting å regne sammenlignet med hva som skjer i berørte fylkeskommuner og de statlige etater som har berøringspunkter mot dem. Det er ingen liten operasjon å gjøre slike justeringer, og derfor er og bør det være en innebygd motstand mot å gjøre for hyppige endringer.

Men her er en liten liste.

Det grunnleggende

Det grunnleggende med endringene i fylkesinndelingen er at tre fylker nedlegges og sju nye oppstår. Troms og Finnmark blir to fylker med samme navn, og det gjør også Vestfold og Telemark. Viken blir til Buskerud, Akershus og Østfold. Det er de samme fylkene som vi hadde før 2020. Sandalsand må lage helt nye sider for hver av dem og sju nye artikler med bildealbum fra det nye fylket. De gamle sidene og artiklene må slettes.

Omorganiseringen av fylkene berører 113 av landets 356 kommuner. Sandalsands korte tekstbeskrivelser av 87 kommuner må oppdateres med ny fylkestilhørighet. 84 fotoalbum må få oppdaterte beskrivelser. Videre har 208 artikler knytning til en eller flere av de gamle fylkene. Hver av artiklene må få nytt fylke eller nye fylker.

Bilder, menyer

84 kommunealbum må bytte fylkestilhørighet. Dette er en tidkrevende og dermed kjedelig operasjon, dessverre.

Nettsiden har inntil 3358 bilder fra de berørte kommunene. Mange av dem har tituleringer som angir gammelt fylkesnavn, men det blir nå (som i 2020) for omfattende å endre på disse.

Gamle fylkessider og bildeartikler må slettes, og menyvalgene under Reisemål må oppdateres. Videre må alle andre faste sider (menyvalgene) gås gjennom for å luke ut gamle fylkesnavn.

Lenker

Gamle og utgåtte lenker må korrigeres. 404-siden har fått en midlertidig advarsel om dette. Den siden ledes alle utgåtte lenker til. I praksis må dette gjøres manuelt, men med litt systemhjelp.

Rent praktisk handler det om å søke opp de gamle lenkene og erstatte dem med lenker til de nye fylkessidene. Svært mange artikler på denne nettsiden har som nevnt artikler fra de berørte fylkene (208), og de har ofte lenker til fylkessiden, eller til bildesiden for fylket. Også artikler fra andre fylker har lenker til de berørte fylkene.

Alt det bak

Kart, regneark og tabeller må oppdateres. Sandalsand har en lang rekke regneark som inneholder informasjon knyttet til innholdet som presenteres på nettsidene. Eksempelvis er der et regneark som brukes til å holde oversikt over antallet steinkirker fra middelalderen. Disse regnearkene må også endres med nye fylkesnavn. Dessuten har mange regneark tilhørende googlekart som vises på nettsiden. Disse kartene må oppdateres. Videre benytter Sandalsand seg av en funksjonalitet på nettsiden til å vise tabeller i artiklene, uten direkte bruk av regneark. Også disse må gjennomgås.

Sluttord

Denne artikkelen om endringene i fylkesinndelingen publiseres flere måneder før selve omorganiseringen. Sandalsand har imidlertid brukt tid på å forberede det som kommer. Når der er så mange elementer som henger sammen, i form av artikler, sider, kategoriseringer, og bilder, så må tingene skje i en bestemt rekkefølge. Av det ene følger det andre, og plutselig er vi inne i en prosess som ikke kan stoppes.

Så får vi bruke tiden framover til å korrigere det som må korrigeres, og heller bruke skaperkraft til å skrive artikler fra nye reiseopplevelser. For de har det også vært i tiden før publisering av denne artikkelen.

LES MER: