Hva betyr endringer i kommunestrukturen for Sandalsand?

Sist endret 04.08.2023 | Publisert 18.06.2019Publisering |

Anslått lesetid:

Når vi får endringer i kommunestrukturen fra 2020 får det også konsekvenser for Sandalsand. Denne nettsiden dekker jo hele landet gjennom bilder og tekstartikler. Bli kjent med hvilke følger den nasjonale reformen har fått i det små, altså på en enkelt nettside.

Les om endringer i kommunestrukturenSandalsand, og hos Regjeringen.

Endringer for Sandalsands bildearkiv

Sandalsands fotobibliotek inneholder over 10.000 publiserte fotografier fra det ganske land. Bildene ligger i fotoalbum for hver kommune, og alle kommunealbum i fylkesalbum. Fylkene presenteres i hvert sitt oppslag. Se alle kommunealbumene i de 11 nye fylkene:

Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Sandalsand har alltid hatt denne kommunevise arkivstrukturen. De første årene var det de 18 fylkene som lå inne med oppslag, men allerede ved inngangen til 2019 valgte jeg å ta i bruk den nye fylkesstrukturen. Dessuten har jeg fra juni 2019 også tilpasset kommunealbumene til den nye kommunestrukturen. Det betyr for eksempel at bilder fra de tre kommunene Sund, Fjell og Øygarden i Hordaland, fra nå av blir å finne i kommunealbumet Øygarden i Vestland fylke. 

Et tredje element som vedrører bildearkivet er dette: Alle bilder har en titulering som viser geografisk plassering i fylke og kommune. Et eksempel: «Rogaland – Forsand – Preikestolen – Preikestolplatået». Nye bilder vil selvsagt gis ny titulering, men å endre dette for alle gamle bilder blir en for omstendelig og omfattende jobb. Jeg velger derfor å flytte bildene inn i nye mapper uten å endre titlene. Akkurat i dette eksemplet blir bilder fra Forsand kommune fra nå av å gjenfinne under Sandnes som følge av sammenslåing. Dessuten medfører en mindre grensejustering at Preikestolen flyttes fra Forsand (Sandnes) til Strand kommune. Preikestolbildene er derfor flyttet til Strand sin mappe. 

Endringer for Sandalsands artikkelarkiv

De fleste av de over 600 artiklene på Sandalsand har knytning til en eller flere bestemte kommuner. Også disse får en omgruppering. Det betyr at kommunelisten i høyremargen (på store skjermer) er endret fra juni 2019 til å ivareta endringene i ny kommunestruktur. 

I tillegg ligger bruk av kommunenavn inne i tekstomtalen i artiklene. Det tror jeg kan bli for omfattende å endre, for det må gjøres manuelt. Jeg har likevel måttet gjøre en ganske omfattende kvalitetssikring og korrigering for å sikre at bilder vises korrekt i alle tekstartikler fra kommuner hvis navn ikke lengre eksisterer. 

Andre endringer for Sandalsand

I bildesidene ligger det inne kart. Kartet viser fylkets inndeling i kommuner og angir med fargebruk hvilke kommuner som Sandalsand har bilder fra. Disse kartene er oppdatert i juni 2019 med de nye kommunekartene. 

Når jeg så ser hvilket arbeid jeg selv har som følge av kommunesammenslåingene, så har jeg stor respekt for de som skal gjennomføre de faktiske endringene rundt om i landet. Det er svært mye som skal på plass for at alt skal gå som smurt etter 1.1.2020. Hvilke endringer som så skjer, kan du lese om her