Hva er det med Drammen sentrum?

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 12.05.2023Buskerud, Urbane fotturer |

Anslått lesetid:

Drammen sentrum er eiendommelig, på ett vis enhetlig, på et annet vis todelt. Hva er det Drammenselva skiller, på Strømsøsiden og Bragernessiden?

Sandalsand var litt i tvil om denne artikkelen burde bli publisert. For den kom på bakgrunn av et kort opphold, om enn etter flere gjennomreiser i en by som gjennom årtier led under et bestemt utsagn. «Det er bedre med en dram i timen enn en time i Drammen.»

Oppholdet i Drammen sentrum var imidlertid over flere dager, og edruelig i tillegg. Følgelig er inntrykkene fra de to sentrale, og historiske, bydelene ledsaget av en serie fotografier og ikke minst positive opplevelser. Først litt bakgrunn.

Bakgrunn

Vi skal faktisk helt tilbake til 1200-tallet for å finne den første bosettingen her ved utløpet av Drammenelva. Det gikk riktignok sakte framover, og Drammen vokste først skikkelig fram som et viktig senter i tømmereksporten til utlandet på 1700-tallet. Også den gangen var noen likere enn andre, og noen ble svært rike. Rikingene bosette seg på begge sider av elva, og pene villaer og lystgårder setter fremdeles sitt preg på byområdet. På 1600-tallet fikk Strømsø på sørsiden av elva status som ladested. I 1715 fikk Bragernes på nordsiden og Strømsø begge kongelige privilegier med kjøpstadsrettigheter. Deretter ble Strømsø og Bragernes til kjøpstaden Drammen i 1811.

I dag er det slik at de to gamle, historiske bydelene ligger ansikt til ansikt, på hver sin side av den vide Drammenselva. Byen Drammen brer seg ut på hver av sidene, mens kommunen etter hvert har fått et areal som dekker store deler av distriktet rundt. Folketallet har rundet 100 tusen.

Vi skal imidlertid konsentrere oss om de to sentrumsbydelene Strømsø og Bragernes.

Strømsø

Strømsø er altså den historiske søndre delen av Drammen sentrum. Det er her vi finner jernbanestasjonen, et viktig knutepunkt for kommunikasjoner gjennom mange titalls år. Stasjonen åpnet allerede i 1866 som punkt på Randsfjordbanen. Selve stasjonsbygningen hadde først to etasjer, men fikk en tredje i 1926. Den ble siden utvidet og ombygget, sist i 2011.

Videre er det her på Strømsø-siden vi finner museumsanleggene på Marienlyst, med både friluftsmuseum, gammel lystgård og ny-gammelt kunstmuseum.

LES MER:

Idrettsanlegg tar ikke minst opp stor plass på denne siden av elva, blant annet hjemmebanen til byens fotballstolthet, Strømsgodset. Videre finner vi Drammenshallen som var den konsertarena som ga Sandalsand de første inntrykk av Drammen for mange, mange år siden.

Livet her synes å rotere rundt Strømsø torg, et lengre sammenhengende åpent område fra jernbanestasjonen og sørover. Her finner vi en viss pryd av skulpturer og fontener, og her finner vi forretninger i alle himmelretninger. Det virker imidlertid litt forkomment, hvilket i neste runde gir rom for utvikling.

Sandalsand hadde booket seg inn på Scandic-hotellet midt i smørøyet, det som bærer det pretensiøse navnet av Ambassadeur. Fasaden ser flott og historisk ut, og heldigvis var interiøret av det moderne slaget. Hotellet kan definitivt anbefales.

Bragernes

På sett og vis er det på Bragernes vi finner byen Drammen. Her ligger i dag byens rådhus, sykehus og fylkesadministrasjon. Bragernes torg med sine skulpturer og sine bygninger er av så monumental karakter at få norske byer er den forunt.

Det er særlig bebyggelsen rundt Bragernes torg som fanger interessen. Torget gir et monumentalt inntrykk, med broen over til sørsiden, torget, skulpturer og de to staselige tårnbygningene som rommet brannstasjon og rådhus fra gammelt av. Lengst oppe i bakken troner kirken. Teateret ligger litt bortenfor og flere andre bygninger vitner om historie. Ellers er det kontor- og forretningsbygg som fyller området.

Dessuten, og det er ikke minst viktig, er elvepromenaden blitt riktig så bra.

Noen tanker

Vi sier gjerne om hovedstaden at Akerselva skaper et «uoverkommelig» skille mellom øst og vest. Den elva er imidlertid ikke bred. Derimot har Drammenselva en bredde på opp mot 200 meter. Da løper man ikke bare rett over. Ellers skulle det jo være færrest mulig forsinkelser underveis. Og det er det jo ikke. Denne avstanden må da skape en enorm avstand mellom bydelene, selv om der er både bilbroer og gangbroer over.

Drammen sentrum er et viktig kommunikasjonsknutepunkt hva gjelder jernbane. Gjennom byens ytterkant går fremdeles E18 fra nord til sør på motorveier, og gjennom Strømsø går E134 i en øst-vestlig retning. Slik sett kan Drammen fremdeles leve opp til utsagnet som ble gjengitt innledningsvis i denne artikkelen. Dersom du har lest så langt, og slått opp på lenkene, vil du imidlertid finne mange grunner til ikke å bare tilbringe en time i Drammen, men mange timer.

Som det alltid er, noen velger jo faktisk å tilbringe hele sine liv i Drammen. Faktisk, en eldre dame i Stavanger jeg traff for mange år siden, hadde bestemt seg for å flytte hjem til Drammen. Hun var over 90 og hadde bodd i Stavanger de siste 60 år. Men nå var mannen gått bort. For noen er tiltrekningskraften til Drammen ekstra stor.

Les mer

De som vil lese litt leksikalsk informasjon om Drammen, kan slå opp på Wikipedia og Store norske leksikon. Begge har mange lenker til ytterligere lesning.

Sandalsand har et knippe av artikler fra Drammen, og mange flere fra Buskerud fylke.