Hva er det med pinse?

Sist endret 08.04.2022 | Publisert 17.05.2021Kultur, Religion |

Anslått lesetid:

Pinse er en av de viktigste kristne høytidene. Det er en markering av at Den hellige ånd ble sendt til disiplene på den femtiende dagen etter at Jesus Kristus stod opp fra de døde, første påskedag.

Opprinnelsen

Selve ordet pinse er en avledning av det greske ordet pentekoste. Det betyr den femtiende. Som påsken, var også pinse opprinnelig en jødisk fest. Jødene kaller sin høytid for sjabuót, og den er den femtiende dagen, altså sju uker etter sabbat i pesach (påsken). Sjabuót minner jødene om da de ti bud ble åpenbart for dem i form av steintavlene på Sinaifjellet. Faktisk var denne jødiske høytiden enda eldre enn det, nemlig en takkefest for kornhøsten.

Den kristne høytiden

For mange kristne, særlig i protestantiske trosretninger, regnes pinsen som kirkens fødselsdag. Det var etter pinsen at de første menighetene startet opp. Katolikkene regner kirkens grunnleggelse til utvelgelsen av apostlene og overgivelse av nøkkelmakten til Peter. Ortodokse legger vekt på at pinsen er fullbyrdelsen av en lang dannelsesprosess.

Ti dager før pinse, altså 40 dager etter påske er der også en annen kristen høytid: Kristi himmelfartsdag. Det var denne dagen disiplene etter tradisjonen møtte Jesus for siste gang, «og en sky tok ham bort foran øynene deres». Dagen ble skrevet inn som en kirkelig festdag en gang på slutten av 300-tallet.

Pinsen var en dag preget av tungetale, noe særlig pinsebevegelsen i vår tid har sans for. Disiplene, eller apostlene, var da samlet for å feire den jødiske sjabuót. Da steg ifølge Apostlenes gjerninger 2:2-4 Den hellige ånd ned til den lille flokken.

Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom Ånden gav dem å tale.

Etter denne beskrivelsen går teksten over til å fortelle om alle de folkeslagene som plutselig kunne forstå hva disiplene ytret til dem, på deres språk. Med det var settingen lagt for å gå ut i verden og forkynne budskapet om Jesus Kristus for alle folkeslag, på alle språk.

Rødfargen

Pinsens liturgiske farge er rød – blodets, åndens og ildens farge. For ikke-kristne kan det fortone seg ganske så treffende. Kirkens framferd i forkynnelsen og omvendelsen av sjeler rundt om i verden har alt for ofte vært badet i blod og ild, altså rød.

Når på året er pinsen?

Vi vet jo at påsken varierer fra år til år. Derfor må også den sjuende søndagen etter påskedagen variere. I de vestlige kirker følger vi den gregorianske kalender og da faller pinsen mellom 10. mai og 13. juni. Ortodokse kirker bruker i stor grad fremdeles den julianske kalenderen for sitt kirkeår, og da blir det andre datoer. Uansett, pinsedagen (den første) faller alltid på en søndag.

To helligdager?

Ja, det er ikke alle land som har en pinsehøytid over to dager. Norge er et unntak. Egentlig er pinsen bare den ene dagen, altså søndagen. Dagen etter, andre pinsedag, er ikke spesielt kristelig. Den har nok en annen begrunnelse. For noen år siden, og egentlig år om annet, kommer det spørsmål om ikke denne mandagen kunne blitt gjort om til en fri fridag. Det sitter langt inne.

I Norge er første pinsedag ikke bare en kristen helligdag, men også en av våre offisielle flaggdager.

Les mer

Les mer på leksikalske kilder som Wikipedia og Store norske leksikon. Den norske kirke har flere oppslag.

Religion er et hovedtema hos Sandalsand.

Her finnes flere artikler fra kristne høytider.

Artikler om andre religioner:

Pin It on Pinterest

Share This