Hva finner vi på andre siden av Ryfylketunnelen?

Sist endret 20.03.2023 | Publisert 05.02.2020Bilturer, Rogaland, Strand og vann |

Anslått lesetid:

Ryfylketunnelen er verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. 14,3 km etter at man dukker ned, kommer man opp i dagslys igjen, og med det nye åpenbaringer. En tunnel har alltid minst to veier inn og ut, og perspektivet som anlegges i denne artikkelen er myntet på veifarende fra Stavangerområdet. De som bor i Ryfylke vil ha Stavanger på andre siden, men det gir andre opplevelser.

Ryfylketunnelen

Ryfylketunnelen (åpnet 30.12.2019) forbinder altså Ryfylke med Nord-Jæren. Den går mellom Hundvåg, en av byøyene i Stavanger og Solbakk i Strand kommune, og går ned til 291 meter under havet (muh). Tunnelen inngår i Ryfastsambandet som også inkluderer en ny tunnel (2020) fra Hundvåg til Stavanger sentrum (5,5 km). Tunnelene møtes i dagslys over en strekning på et par hundre meter nord på Hundvåg. 

Ryfylketunnelen har om lag midtveis en svær opplyst hall som skal bryte monotonien i det å kjøre så langt gjennom tunnel. Den har vært opplyst i blått de gangene jeg har kjørt her, men skal visstnok også kunne vise andre farger. Inn og ut av hallen er det annen lyskunst som pryder veggene. Tunnelen er egentlig i to løp, hver med to felt. Løpene er forbundet med hverandre med tverrgående fluktveier for gående. Ellers er gående strengt forbudt inne i tunnelen. Akkurat denne tunnelen fra Hundvåg til Solbakk tar det ikke mer enn 15 minutter å kjøre. 

Solbakk

Solbakk er navnet på stedet vi kommer opp på Strandalandet. Navnet skal komme av at her er der (alltid) sol, selv om det skulle være grått på siden av det høye fjellet. Det er anlagt en busstasjon her, og parkeringsplasser for de som vil spare bompenger og heller ta bussen inn til byen.

Her finner vi også Strands to-tusenårsminne, som historielaget kaller det. En svær steinlagt haug med runeinnskrifter og en buet kampestein i front. (Kommunens tusenårssted er for øvrig i Rosehagen i Jørpeland sentrum.) Herfra og langs bilveien nordover mot tettstedet Tau er der anlagt en bred og fin turvei. 

Dersom vi tar peiling i retning sør, og da følger vi skiltingen mot Preikestolen, vil vi etter få hundre meter kunne svinge av veien mot høyre. Nede ved sjøen finner vi et helleristningsfelt, et av få i Rogaland utenfor Stavanger. 

Tau

Strand kommune har to tettsteder, Tau og Jørpeland, med sistnevnte som kommunesenter. Opp av tunnelen fra Stavanger og i nordlig retning fra Solbakk går Rv13. Vi er i en del av det som utgjør Nasjonal turistveg Ryfylke. Tau framstår som et rimelig pregløst sted, en gang navlen i kommunikasjonen mellom Stavanger og Ryfylke. Det var her ferja gikk tidligere, altså før tunnelen åpnet. 

Der er én attraksjon som kan være verdt å oppsøke for tilreisende. Fastboende vil selvsagt oppleve andre kvaliteter. Attraksjonen på Tau heter Mølleparken. 

Les mer: Mølleparken på Tau

Veien videre inn i Ryfylke går gjennom Tau til enda flere attraksjoner i kommunene Hjelmeland, Suldal og Sauda før turistvegen slutter i Røldal (Ullensvang kommune). (Alle disse lenker fører til artikler på Sandalsand.)

Jørpeland

Dette er det klart største senteret i kommunen, og har siden 1998 kalt seg by. Byen vokste opp ovenfor det gamle stålverket nede ved fjorden, men har fortsatt å vokse oppover i lia selv etter at verket avviklet driften. 

Kommunen har satt opp et informasjonsskilt i båthavna med angivelse av attraksjoner i og nær byens sentrum. Du skal her få vite hvilke.

En av attraksjonene er Rosehagen. Den har diverse stålskulpturer, og altså roser, i hagen til det såkalte Grahamhuset. Denne jugendvillaen fra 1912 fikk navnet etter bestyreren på stålverket. I dag er villaen restaurant, galleri og selskapslokale. Like bak finner vi Verkshotellet, også det fra 1912, men utvidet i årene etter. Det fikk behørig omtale i lokale aviser for noen år siden da en kinesisk investor kjøpte det opp. Angivelig var ideen å bruke hotellet til å innkvartere kinesiske turister på vei inn til Preikestolen. 

Jørpeland sentrum har helt klart et bymessig preg og kvaliteter som er i stadig utvikling. Nede i båthavna er der bobilparkering og en fin strandpromenade. Handlegata eller gatene ned fra hovedveien har et romslig potensiale for utvikling og forskjønnelse. Vi merker oss med glede at byens kunstneriske utsmykning bærer preg av industrihistorien. En lang rekke skulpturer av stål står rundt om, og heldigvis er de av det slaget man kan fundere over betydningen av.

Ved fjorden er det anlagt en bro ut til Jørpelandsholmen. Der finner vi en turvei i flotte omgivelser og med flere aktiviteter å bryne seg på. 

Les mer: Turveien rundt Jørpelandsholmen

Jørpelandsfossen

Fra Jørpelandsvågen er det mulig å følge en tursti oppover langs Jørpelandsåna. En rundtur på 2 km er tegnet inn på kartet. Den passerer den ganske så mektige (på vannførende dager) Jørpelandsfossen. Der finner vi en laksetrapp og ellers rester av forgangne tiders næringsvirksomhet og lokalhistoriske kulturminner. Start turen i Vågen, ved murbygningen inntil elva. Den var en gang kraftstasjon. 

Skiltingen fører oss over en gangbro og under bilveien, og inn på en riktig idyllisk og godt tilrettelagt sti oppover elva. Her er det lett å gå, og det er lødd opp godt med stein for å holde stien på plass. Når vi runder svingen lengre framme, begynner stigningen opp langs fossen. Her blir det tidvis mer ulendt, men greit å gå for dem med relativt stødig ganglag. Etter laksetrappen og en liten stigning kommer vi gjennom skog, passerer under høyspentlinje og opp på grusveien. Den går innover mot Selemork og enda flere turruter. Vi har nå gått første del av den T-merkede rundturen som kalles Hjerterunden på Jørpeland (8 m). På kartet har jeg bare tegnet inn retur langs bilveien for å lage en kortere rundtur ut av det. Da blir runden altså på ca. 2 km.

Kommunen kunne ha kostet på seg å tilrettelegge for at også bilister kan stoppe opp og beundre fossen. Der var ingen steder å gjøre det. 

Andre steder i nærheten (les mer)

Jeg anbefaler å slå opp oversikten over alle artikler fra Strand kommune. Du vil blant annet finne artikler fra fotturer inn i landet, herunder Preikestolen. Fra 2020 er nemlig Strand vertskommune for landets største naturattraksjon, målt i antall besøkende. Det har vært en enorm vekst i antallet turister som legger i vei inn til det som også er en verdenssensasjon. Med 300 000 besøkende i året, burde det være mulig for Jørpeland sentrum og Strand kommune å få dem til å bli i det minste en dag ekstra her inne – i stedet for å bruke Stavanger som base. 

Lengre sør kommer vi til det lille stedet Forsand, der Lysefjorden går innover fra Høgsfjorden. Forsand er fra 2020 del av Sandnes kommune, og du finner artikler fra den tidligere kommunen der. Som sagt vil det for folk fra Ryfylke være Stavanger som ligger på andre siden av tunnelen. Les hva du kan finne i Stavanger

Slå også opp Sandalsands Norgeskart og zoom inn mot de markørene som er lagt inn i denne delen av landet. Der er en del. 

Finn fram (kart)

Jeg har på kartet under tegnet inn attraksjoner både på Tau, Solbakk og Jørpeland. To fotturer er tegnet inn, Mølleparken/Krossvatnet på Tau og Jørpelandsholmen ved Jørpeland sentrum. Zoom inn og ut som du ønsker.