Hvor mye betyr de forretningsreisende?

Sist endret 23.03.2022 | Publisert 17.06.2019Reiseliv |

Anslått lesetid:

I reiselivsmarkedet er de opptatt av de forretningsreisende. Det vi gjerne i Norge kaller forretningsreisende har internasjonalt sin egen forkortelse. MICE står for Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions. Begrepene sier altså noe om formålet med en reise. Innovasjon Norge har egne undersøkelser om dette markedet.

Den siste undersøkelsen viser at rene møter er det viktigste formålet med reisene, fulgt av kurs/utdanning og konferanser. Incentivreiser er der forsvinnende få av, skal vi tro denne statistikken. 

Både norske og utenlandske MICE-reisende er i overveiende grad menn. Det gjelder både i sommersesongen og vintersesongen. I sommersesongen er utlendingene (9 %) mer tilbøyelige enn de norske (2 %) til å kombinere reisen med ferieopphold, og til å delta i større evenementer. I vintersesongen velger langt flere både nordmenn og utlendinger å kombinere «business and pleasure». 13 % av de norske og hele 34 % av utlendingene legger inn et privat opphold når de først er her på MICE-reise. Undersøkelsen gir ikke svar på hvorfor det er en slik forskjell på sesongene. 

MICE-reisende legger igjen vesentlig mer til reiselivsbransjen enn både norske og utenlandske turister, og mer enn andre forretningsreisende. Særlig de norske MICE-reisende er spandable, eller dyre. De legger igjen kr 4215 per døgn, mot 2700 for en utenlandsk MICE-reisende. Til sammenligning legger en norsk turist igjen 1060 kroner og en utlending 1445 kroner i døgnet. Disse tallene gjelder sommersesongen.

Hvordan dette arter seg om vinteren, en periode der også langt flere kombinerer konferansen med ferie, forteller rapporten intet om. Samlet økonomisk omfang framgår heller ikke av denne rapporten. 

Les hele rapporten fra Innovasjon Norge.

Les flere oppslag om Reiseliv her på Sandalsand. Følg blant annet artikkelserien om særpregete overnattingssteder, og begynn her.