IDDIS og Norsk grafisk museum

Publisert 06.02.2022Museer, Rogaland |

Anslått lesetid:

Norsk grafisk museum er samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum i kombinasjonsbygget IDDIS, sentralt i Gamle Stavanger.

Bakgrunn

I 2021 flyttet Norsk grafisk museum inn i nye lokaler og ble samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum. Museene er markedsført under betegnelsen IDDIS. Hermetikken var Stavangers vei inn i det industrialiserte samfunn. Tusener fant sitt levebrød på fabrikkene, i fiskeriene og i de næringene som vokste fram i tilknytning til denne aktiviteten. Den grafiske industrien var en av dem.

LES MER: Norsk hermetikkmuseum

Du skal nå få lese om nyversjonen av Norsk grafisk museum og det som er felles for de to museene.

Hva er IDDIS?

Bortsett fra at det er en unorsk skrivemåte med store bokstaver, er IDDIS fellesarealet mellom den gamle hermetikkfabrikken som rommer hermetikkmuseet, og et stort nybygg som nå rommer Norsk grafisk museum. Her finner vi bak store vindusflater i en veldig trivelig bakgård, en utmerket kafé, skranke for kjøp av billetter og museumsbutikk.

Navnet iddis er ikke tilfeldig. Det kommer av Stavangerversjonen av begrepet etikett, iddikett, eller ganske enkelt iddis. Der var en enorm produksjon av hermetikk i Stavanger og andre deler av landet fra slutten av 1800-tallet og til de første tiårene etter andre verdenskrig. Sammen med den rene hermetikkproduksjonen vokste det fram et behov for å forsyne hermetikkboksene med etiketter, og vi fikk en grafisk industri som bare vokste på seg.

Bakgrunnen for Norsk grafisk museum

Det er den historien vi får kunnskap om i Norsk grafisk museum. Museet ble etablert i tilbake i 1991. Det fikk tilgang til noen heller dårlige utstillingslokaler i 1993, i en gammel hermetikkfabrikk litt utenfor Stavanger sentrum. I 2013 pakket de alle sine gjenstander sammen i esker og kasser, og ventet på bedre tider. Noen år etter løsnet det seg økonomisk gjennom private og offentlige mesener. Sammen med en dyktig museumsledelse har Eder Biesel Arkitekter skapt et spennende møtested i Gamle Stavanger og mellom to museer som utfyller hverandre.

Museets første etasje

Jeg hadde vært i de gamle lokalene tidligere, og forventet å se mange av de samme, gamle maskinene igjen. Det som møter oss først er derimot noe helt annet. Vi får nemlig bli med på en historisk ferd gjennom utviklingen av skriftspråk verden over, Gutenberg og boktrykkerkunsten, og trykte medias varierte utvikling i form av aviser, kolorerte magasiner og reklamemateriell.

En spesiell avdeling er viet Stavangers store avis- og vittighetstegner Henry Imsland, men så begynner vi med den delen som gjør dette til et nærings- eller industrimuseum. Denne siste delen handler ikke bare om den grafiske industrien i Stavanger, som var stor, men vi får norsk historie om det samme på kjøpet. Det skulle jo egentlig bare mange, for museet må jo leve opp til kravet for å ha «norsk» i navnet.

Museets andre etasje

I andre etasje får vi en pedagogisk rundtur i produksjonsprosessen, både som arbeidsflyt og i form av den historiske utviklingen. Vi ser alle disse blytypene som de gamle grafikerne satte oppi kassene, og vi ser maskinen som gjorde setteprosessen enklere. Videre går vi videre blant flattrykkpresser, hurtigpresser og teknikker som litografi, offset og bokbinding.

Grafisk industri favner mange fagfelt, og det er spennende å se at enkelte av maskinene er koblet til strøm. De var ikke i sving under vårt besøk, men her ligger alt til rette for omvisninger av skoleklasser og andre besøkende.

Noen inntrykk fra IDDIS og Norsk grafisk museum

Kom innom kafeen om du ikke har andre planer, men du bør absolutt oppsøke begge de to museene. Betjeningen er trivelig, lokalene innbydende, og utstillingene er pedagogisk bygget opp. Du kan lese plakater, men du kan også få med deg en audioguide fra resepsjonen eller skanne QR-koder rundt om i lokalene.

Her skal du få noen flere inntrykk, i form av bilder.

Finn fram

Kartet viser hvor vi finner IDDIS og Norsk grafisk museum og Norsk Hermetikkmuseum. Den som vandrer hovedgaten gjennom Gamle Stavanger vil lett finne fram. Det er ingen parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

Les mer

Gå til IDDIS museum sin nettside for praktisk informasjon om åpningstider og mer.

Som nevnt innledningsvis kan du her på Sandalsand lese om det andre museet i nyvinningen IDDIS, Norsk hermetikkmuseum, i egen artikkel. Begge disse museer er eksempler på tekniske og industrielle museer og kulturminner, en underkategori av alle de forskjellige typer museer vi har i landet.

Sandalsand har flere artikler fra Stavanger kommune og Rogaland fylke.