Inntrykk fra Tvedestrand

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 08.09.2020Agder, Kultur |

Anslått lesetid:

Tvedestrand kan føre sine aner tilbake til middelalderen. Derfra utviklet den seg særlig på 1700- og 1800-tallet gradvis som en kombinert beskyttet havn for handelsvirksomheten langs kysten, og ikke minst som utskipningshavn for Nes jernverk fra 1739. I dag er turisme en stor næring, og småhusbebyggelsen er veldig sjarmerende.

 

Bakgrunn

Det er på en måte en todelt by. Nedre del med havna og øvre del ved Fjæretjenn, eller bare Tjenna. Byen vokste organisk fram og framstår i dag ikke på noen måte så regulert som noen av de andre byene langs Sørlandskysten; Risør, Arendal og Kristiansand. Ved siden av eksportvirksomheten fra jernverket, var det også før om århundrene en omfattende trelasteksport. Den forsvant, som ellers langs sørlandskysten, med overgangen fra seil til damp og motor. Det er jo derfor byene er så sjarmerende den dag i dag, de sovnet hen.

Riksantikvaren har innlemmet store deler av den eldre bebyggelsen i sitt NB!-register over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer av nasjonal interesse. Deler av både øvre, og det meste av nedre del av byen er omfattet, samt forbindelsene mellom dem. Byen har et rikt trehusmiljø fra den gang da, vel og merke uten å ha vært utsatt for de helt store bybrannene. Det som har forsvunnet, særlig sjøhusene utover havna, har mest andre årsaker. 

 

Opplevelser

Inntrykket som melder seg for besøkende til byen, er de smale, krokete gateløpene. De er overhodet ikke skapt for biltrafikk, for å si det forsiktig. Det gjelder særlig om man skal finne på å kjøre ned til sjøen gjennom Østerkleiv. Den tabben gjorde vi, eller rettere sagt, den spennende opplevelsen fikk vi.

Det er trangt i Tvedestrand, der bebyggelsen ligger klemt mellom åser og bratte skråninger. Husene er ikke store, to eller tre etasjer, gjerne hvitmalte med grønn belistning – en favorittkombo her. Tradisjonelt kunne bygningene ha en forretning i første etasje og bolig i andreetasjen. 

Kanskje kan disse bildene inspirere til et besøk? De stammer fra en kjapp visitt en varm sommerdag. Vi var ikke alene. De fleste bildene er fra havnebassenget.

 

Les mer

Sjekk ut Riksantikvarens NB-register. Bli kjent med leksikonopplysninger på Wikipedia og SNL. Turistinformasjon finner vi på VisitNorway og beslektede VisitSørlandet, samt Tvedestrand By. For mange besøkende til Tvedestrand, vil ikke minst øyene og fjordarmene ut og rundt i kommunen være av interesse å oppsøke. Sandalsand vil sterkt anbefale å oppsøke Lyngør. 

Sandalsand har et par artikler fra Tvedestrand kommune med sine 6000 innbyggere (tettstedet har 2500), og mye mer fra fylket vi er i, Agder