Jærkysten: Håhammeren – Møllebukta

Sist endret 20.05.2024 | Publisert 15.10.2013Jærkysten, Rogaland |

Anslått lesetid:

Turen fra Håhammeren til Møllebukta langt inne i Hafrsfjord er etter mye om og men blitt veldig bra. Først fikk man lagt turvei nedenfor private eiendommer, så langs en skytebane og til slutt rundt den nesten uinntakelige Håhammeren.

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange strender med sand, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Denne artikkelen beskriver en av turene langs kyststripa i Stavanger kommune.

Håhammeren og Madlatuå

Tilrettelegging av denne turveien for allmenheten var ikke enkel i sin tid, fordi vi går like forbi en del hytter og eneboliger. Det er lagt en fin turvei helt nede ved sjøen, bak en voll, slik at man ikke er i fare for skudd fra skytebanen under Madlatua. Det må sies at turveien utenfor, og til dels gjennom Håhammaren, kvalifiserer til prisutmerkelser. Det er en ren nytelse å gå den.

Det interessante med sistnevnte buede gangbro og elegante skjæring i fjell, er at den ikke bare tjener en funksjon – det å tilrettelegge for fotgjengere – men også har en estetikk som gjør nyvinningen til et turmål i seg selv. En parallell er Vegvesenets satsing på Nasjonale turistveger, hvor man også har lagt vekt på å bringe inn opplevelser i form av moderne arkitektur og rene kunstverk.

Når man er her ute, bør man ta seg en tur opp på Madlatuå for en fantastisk utsikt i alle retninger. Ta gjerne med Gjerdesberget i samme slengen. Begge høydene er ca. 75 meter over fjorden.

Innover fjorden

Det var industriell aktivitet langs denne delen av Hafrsfjord. Den er det lite igjen av. Madla Teglverk hvor Alexander Kielland i ni år sto som eier, er for lengst nedlagt. Kikk bortom det gamle Hiorth-huset fra 1700-tallet. Det sto opprinnelig på Ogna og huset den gang lakselorder og norske kunstmalere. Ved sjøkanten like ved ligger Speiderbrygga hvor man tidligere hadde det artige vikingskipet tilhørende Madlaspeiderne. Lenger inn mot Møllebukta ligger Marinebrygga, tilhørende KNM Harald Haarfagre i Madlaleiren like bortenfor.

Få også med deg «Fiskerkonen», bronsestatuen over kvinnen som gikk barbeint fra Tananger til Madlaleiren for å selge fisk. Det er litt nipspreg over henne, men greit nok.

Møllebukta

I Møllebukta sto det en gang en mølle (omtrent ved toalettene) og Møllebekken renner forbi. Den kommer fra Stokkavatnet og blir vel oftest kalt Madlaforen. Det er forresten en fin turvei opp dit.

Se de flotte bøketrærne ved Jørpelandgården. De er opprinnelig franske og stammer fra et skipsforlis i 1770 på Bokn. Skipet var på vei til tsaren i St. Petersburg med røttene for at de skulle bli plantet ut der. Trærne ble hentet ut av vraket og plantet her i Møllebuktas, i byparken i Stavanger sentrum, og på Utstein Kloster.

Hafrsfjordkaupangen avholdes hver sommer. Det er en slags viking-/middelalderfestival full av handelsaktivitet, slåsskamper og mer. 

Møllebukta er en fin og populær liten badeplass nær boligområdene i Madlamarka i Stavanger. Her er en god parkeringsplass, toaletter som er sommeråpne, og en meget populær kiosk. 

En større parkeringsplass er anlagt borte ved marinebrygga. Kjør opp regimentsveien og følg skiltingen ned til den. Anbefales pga. av trengselen i selve Møllebukta.

Sverd i fjell, et nasjonalmonument

I Møllebukta finner vi det flotte monumentet «Sverd i fjell» av Fritz Røed. De tre sverdene ble reist i 1983 og avduket av kong Olav. Kunstverket består av Harald Hårfagres sverd og to noe mindre sverd som skal symbolisere småkongene. Høyden på sverdene er ca. ni meter. De står i fjell, og der skal de stå for aldri mer å bli tatt i bruk. Fred, enhet og frihet står sverdene også for, for det er et fredsmonument, så vel som et minne om en blodig hendelse.

Røed sine tre sverd er som vi skjønner til minne om slaget i Hafrsfjord, etter tradisjonen tidfestet til året 872. Kong Harald Hårfagre seilte inn fjorden med en rekke skip og slo småkongene ettertrykkelig. Selve slaget skal ha stått lenger sør i fjorden, utenfor Ytraberget. Der avduket kong Olav i 1972 en halvannen meter høy bautastein til minne om samme slag. Det minnestedet gikk raskt i glemmeboken, og er noe mindre tilgjengelig å komme fram til.

Det sies at med slaget i Hafrsfjord ble Norge samlet til ett rike, under en konge. Det hersker det jo tvil om, for så vidt også årstallet. Samlingen av Norge fortsatte enda et par hundre år og kulminerte i det store og hele med slaget på Stiklestad. Haralds rolle var nok først og fremst å slå fast at Norge skulle være ett rike, og at senere konger skulle komme av hans ætt. Det skjedde i stor grad.

Et populært reisemål

Uansett, av denne historiske årsaken, og fordi det er slikt et kunstnerisk flott monument, er Møllebukta blitt et fast stoppested for turistbussene og alle andre tilreisende. Monumentet er blitt et av regionens aller fremste turistmål, på linje med Lysefjorden, Domkirken og Gamle Stavanger. For lokalbefolkningen er det et populært turmål.

Dessverre tok det over 30 år før det kom opp et informasjonsskilt om hva dette var for et monument. Kommunen trenerte uforståelig nok både markering og formidling av kongerikets historie. 

Finn fram (kart)

Kartet under viser ruten vi går fra Håhammeren til Møllebukta, og markørene særskilte steder underveis – slik teksten over forklarer.

Det er fin gruset turvei hele denne strekningen og i begge retninger utover den omtalte turen på ca. 2,2 km. Parkering og bussforbindelser i begge ender, men det greieste er nok å parkere ved Møllebukta og gå utover. Merk at det er to parkeringsplasser i Møllebukta, prioriter den nyeste ved Marinebrygga for å unngå trengsel.

Video

Denne artikkelen ble først publisert i 2013, men er blitt oppdatert flere ganger siden. Filmen er fra 2013, alle stillbildene i teksten er av nyere dato.

Les mer

Les introduksjonsartikkelen til turene og les bakgrunnsartikkelen om Jæren. Denne turbeskrivelsen finnes også sånn noenlunde identisk i en engelskspråklig artikkel.

Neste tur

Turene på Jæren, nordlig del

Miniatyrbildet viser alle turene i nordre halvdel av Jærkysten. Klikk for å se det i full størrelse. Utforsk alle turene langs Jærkysten i Google Maps.

Nordover: Hestnes – Madlasandnes – Håhammeren

Sørover: Møllebukta til Grannes