Jærkysten: Langs Hafrsfjord fra brua til Meling

Sist endret 16.05.2024 | Publisert 06.03.2021Jærkysten, Rogaland |

Anslått lesetid:

Bli med på tur fra Hafrsfjordbrua til Meling, nesten helt ytterst i fjorden. Brua knytter sammen kommunene Sola og Stavanger, og går 2,1 kilometer innover til vi kommer til Meling i Sola kommune. Det er et av flere svært gamle gårdsbruk her i området.

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange strender med sand, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Denne artikkelen beskriver en av turene langs kyststripa i Sola kommune.

Opplevelser

Turen fra Hafrsfjordbrua til Meling er verken merket eller tilrettelagt for fotturer på annen måte, og er ikke helt greit framkommelig. Men det går. Der er i grunnen lite tilrettelegging for fotturer på Sola sin side av fjorden, i motsetning til på Stavangersiden. Men det blir bedre med årene, selv om drømmene har vært der like siden 1980-tallet.

Kartet lengre ned i artikkelen viser ruten slik GPS-sporingen på mobilen reflekterer den. Det blir å finne fram med få andre holdepunkter enn å følge kyststripen. Her er stedvis antydning til traktorvei, nesten ikke tråkk. Det gjelder å manøvrere mellom rullesteiner, forbi enkelte naust, brygger og steintipper.

Turen har absolutt ingen stigninger. På utsiden har vi fjorden og utsikten over mot bybebyggelsen på Sunde i Stavanger. Det virker som en annen verden. På innsiden har vi store jorder og et aktivt jordbruksområde.

Legg merke til

Dette er et kulturlandskap med stor tidsdybde. De kulturhistoriske sporene i området viser aktiv bruk av landskapet og innehar et stort mangfold av kulturminner. (Kilde: Sola kommune)

Denne turen fra Hafrsfjordbrua til Meling tar oss til to av seks hvilesteiner, først og sist på turen. Hvilesteinene er bautasteiner som ble satt opp til minne om da stormannen Erling Skjalgsson ble drept av Harald Digre sin kriger med økseslag i hodet. Det var i året 1028. Liket ble båret hjem til Erlings gård på Sola, og underveis forteller sagnet at mennene hvilte på visse steder. På disse stedene ble det reist svære bautasteiner. De står der ennå.

LES MER: Hvilesteinene etter Erling Skjalgsson

Vi kan også nevne at på Meling ligger den gamle lensmannsgården. Våningshuset fra 1832 og tunet ellers er behørig restaurert. Nede ved fjorden var det et ferjeleie, eller hva vi skal kalle det stedet der folk ble rodd over fjorden til Hestnes. På 1800-tallet var det kun snakk om persontrafikk herfra. Gården var den gang midt i allfarveien mellom Tananger og Stavanger, før transport over fjorden med både folk og gods ble flyttet nordover til Jåsund litt inn på 1900-tallet. Der oppe ser vi spor etter tidligere tiders brokar, fra første generasjon av Hafrsfjordbro.

I sin kommunedelplan for kulturminner (2017-2027) skriver Sola kommune om dette området innover Hafrsfjord blant annet følgende:

Kvilesteinene har symbol- og identitetsverdi for Sola. Landskapet ned mot Hafrsfjorden er relativt urørt av nyere tiltak der gårdsbebyggelsen ligger i sin opprinnelige sammenheng. Kulturlandskapet ned mot Hafrsfjord er typisk for denne delen av landet, og danner en variert, men harmonisk helhet.

Bildegalleri

Her følger Sandalsands bilder fra denne turen fra Hafrsfjordbrua til Meling. Klikk for å forstørre og bla mellom dem.

Finn fram (kart)

Det gir seg egentlig litt selv, men her vil de som kommer med bil måtte sette den fra seg ved Hafrsfjordbroen. Det er ikke aktuelt i andre enden, altså på gårdsveien eller i tunet på Meling. Heller ikke oppe ved hovedveien, Rv509, finner vi noe særlig til parkeringsmuligheter.

Kollektivreisende har andre muligheter, syklister også. Sandalsand gjorde som teksten viser, en rundtur ut av det, og gikk hovedveien tilbake til Jåsund og parkeringen ved Hafrsfjordbroen. Returen på gårdsvei og gang-/sykkelvei langs Rv509 er på 3 km. Turen langs fjorden er på ca. 2,1 km slik GPS-målingen på mobilen logget den. Samlet rundtur blir da med enkel hoderegning 5,1 km.

Turen langs Hafrsfjord fra broen til Meling kan fortsettes innover så langt man ønsker, men framkommeligheten er sannsynligvis som beskrevet ovenfor. Sømmevågen ligger ca. 8 km videre innover. For Sandalsand ble denne turen litt for å teste ut hvordan det var å gå her i stripen mellom sjøkant og jordbrukslandskap.

Les mer

Denne artikkelen om turen langs Hafrsfjord fra broen til Meling inngår i en serie om fotturer på kyststripa langs Jæren, helt fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Les introduksjonsartikkelen til turene og les bakgrunnsartikkelen om Jæren.

Hafrsfjord er en avstikker fra den rene kystlinjen. Store deler av særlig vestsiden av fjorden kan være vanskelig framkommelig, inklusive den strekningen som omtales i denne artikkelen. Jeg gikk turen i 2016, men syntes ikke det var verdt å publisere omtale av den. I 2020/21 ble det åpnet en turvei på Solasiden av Hafrsfjord som på en helt annen måte er tilrettelagt for allmennheten. Den går mellom Sørnes og Sømmevågen i sør. Dermed publiseres disse to turene samtidig, se lenke under.

Neste tur

Kart over Jæren Nordlige turer 2

Miniatyrbildet viser alle turene i nordre halvdel av Jærkysten. Klikk for å se det i full størrelse. Klikk her for å se alle turene langs Jærkysten i Google Maps og utforske enkeltturene. Finn alle artikler fra Sola kommune.

Sørover Jæren: Jåsund – Tananger

Nordover Jæren: Sømmevågen til Sørnes.