Jærkysten: Langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen

Sist endret 14.10.2023 | Publisert 05.03.2021Jærkysten, Rogaland |

Anslått lesetid:

Vi skal på tur langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen. Endelig er det mulig å vandre tørrskodd langs søndre enden av Hafrsfjord. Her er flere turalternativer muliggjort gjennom god innsats over mange år. Kultur og natur byr oss i møte på herlig vis.

Jærkysten fra Tungenes i nord til Ogna i sør er over 100 km å gå. Den består av lange strender med sand, rullestein og svaberg. Det er gode muligheter for fotturer i naturskjønne omgivelser langs omtrent hele strekningen. Denne artikkelen beskriver en av turene langs kyststripa i Sola kommune.

Hafrsfjord da og nå

Hafrsfjord har alle i Norge lært om på barneskolen, for det var her Harald Hårfagre i 872 kjempet et drabelig slag og slo alle småkongene som stod i mot ham. Norge ble med det samlet til ett rike. Vel, vel. Det hersker meget stor tvil om årstallet, og det var definitivt ikke klart for samtiden at landet dermed var ett rike. Samlingen skulle ta mange år enda.

Ikke desto mindre er Hafrsfjord en spennende fjord å oppsøke. Her kan vi vandre på turveier i sjøkanten med et aktivt kulturlandskap på innsiden, flott natur og antakelig landets tetteste forekomst av kulturminner fra både historisk og forhistorisk tid. Enkelte steder kryper også boligfeltene ned i sjøkanten, mens gamle hytter, naust og brygger dukker opp både hist og pist.

Hafrsfjord og turmuligheter

Fjordens munning har en bro over seg, og her går grensen mellom kommunene Sola og Stavanger. De møtes på land også innerst i fjordens sørøstre hjørne, ved Grannes. På Stavangersiden har der siden 1990-tallet vært gode, grusete turveier som har gjort nærkontakt med fjorden mulig for nær sagt alle, langs det hele.

På Solasiden har der ikke vært noen som helst tilrettelegging, ja faktisk er det ikke greit å ta seg fram til fots i det hele tatt. Kommunens folk, og det stadig voksende antallet innbyggere, har hatt sine drømmer, har tatt sine initiativer, og lagt sine planer. Men det er ikke lett å forhandle fram gode avtaler med grunneiere, eller med statlige myndigheter om å slippe til i fuglefredningsområder, enn si stille opp med økonomiske midler selv i landets rikeste kommune.

Heldigvis er det kommet et første løft. Søndre del av fjorden er nå på utmerket vis blitt tilrettelagt for ferdsel til fots, for både gående, syklende, og til og med for de med barnevogner og rullatorer. Denne artikkelen beskriver hvor vi kan gå.

Tre turopplevelser lengst sør i Hafrsfjord

Faktisk skal du få lese om tre turer, selv om de kan tas som én og presenteres samlet i én artikkel heller enn tre. Det ligger et kart nederst i artikkelen som du kan konsultere. Vi skal på tur langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen.

  1. Første tur er en rundtur på Ytraberget. Det var her Snorre mente taperne i Hafrsfjordslaget flyktet i land da de så hvilken vei det bar. Her finner vi en bauta avduket av kong Olav på 1100-årsmarkeringen av slaget i Hafrsfjord. Rundturen er på 2,1 km.
  2. Andre tur går fra et godt anlagt friluftsområde (Ormen Lange) i Sørnesvågen og sørvestover langs fjorden. Her gjør vi et brudd ved Austerheimvegen, for enten å returnere eller fortsette på neste tur. Denne turen er på 1,1 km fra Sørnesvågen, én vei.
  3. Tredje tur tar oss til eller fra samme Austerheimveg og like til Sola Sjø, det gamle militærområdet ved flyplassen. Vi er da i Sømmevågen. Denne turen er på 2,5 km, én vei.

Tur 1: Rundturen på Ytraberget

Orientering

Ytraberget og Indraberget skiller Grannesvågen fra Sørnesvågen. De to bergene er adskilt av et lavtliggende eid. Denne turen er tilrettelagt for fotgjengere med skilting underveis og innlagte trapper på sti. De som er dårlige til beins eller har rullende framkomstmidler, kan glemme denne turen.

For å komme hit følger man Fv510 og svinger ned mot fjorden ved skiltet med severdighetssymbol. Følg skiltingen ned til en stor parkeringsplass ved idrettsbanene i Grannesvågen. Herfra følger vi tursti utover.

Innerst i Grannesvågen, like ved båthavna, står det oppslått to store skilt. Det ene ønsker oss velkommen til Ytraberget og er satt opp av Ytrabergets venner i samarbeid med kommunen. Her beskrives en natur- og kulturminneløype med 14-15 poster. Underveis på runden finner vi flere småskilt som beskriver de natur- og kulturopplevelsene som finnes på akkurat dette stedet. Dette er jo glimrende.

Det andre skiltet heter Bygdeborger og forteller om bygdeborger i Norge (ca. 300) og Rogaland (ca. 50) i fra folkevandringstiden, sånn omtrent i årene 350-600. På Ytraberget var det nemlig et slikt tidlig forsvarsanlegg.

Stien mot målet, Ytraberget

Som sagt er det to berg, og vi skal opp og over begge to. Ned fra Indraberget til eidet er det lagt en løype mellom to lenkestrenger. Det er altså bratt. I andre bratthell er det lagt til en slags trapper med tømmerstokker. Det er ikke store eller langvarige stigninger, og vi er snart oppe på Ytraberget.

Vi følger stien fram mot enda et informasjonsskilt, denne gang på både engelsk og norsk. Dette beretter om akkurat denne bygdeborgen, folkevandringstiden og litt om slaget i Hafrsfjord. Jeg kunne tenkt meg litt mer om det siste, og ikke minst mer informasjon om bautaen like bak skiltet. Den er som en god, gammel bauta, med én forskjell. På denne står det innskrevet «Harald 872» og «Olav 1972», med sistnevntes autograf. Ja, kong Olav kom hit i 1972 under stor festivitas og avduket bautaen.

Det er noe traust norsk over denne steinen, og lenge stod den som eneste minnesmerke over en av de mest skjellsettende hendelser i norgeshistorien. Egentlig litt puslete, og i hvert fall ikke det lettest tilgjengelige eller promoterte monument. Monumentet og stedet burde blitt gjort universelt tilgjengelig, og markedsført mye mer. Noen år senere (1983) avduket samme kong Olav et annet monument over slaget i Hafrsfjord, ved Møllebukta i Stavanger. «Sverd i fjell» er blitt et av aller mest besøkte reisemål i Rogaland. Den populariteten er skjedd helt uten bidrag fra myndighetene, snarere tvert om. Hvorfor skal rikssamlingen i 872 så til de grader nedtones? (I Haugesund ble det i 1872 avduket et Riksmonument til minne om samme slag.)

Fra Ytraberget til Sørnesvågen (Ormen Lange)

Vi runder berget og skjønner godt at her kunne det høve godt å anlegge et forsvarsanlegg for 1500 år siden eller noe. Det er bratt ned på sidene. Nede på eidet mellom disse to bergene ser vi innover mot Sørnesvågen, for dit skal vi. Det var mange år siden jeg var her sist, og kunne ikke huske hvor jeg da gikk. Nå, i 2021, virket det litt vanskelig å følge strandlinja innover, for der var gjerder og hytter og brygger å øyne. Derfor valgte jeg å gå samme bakke opp på Indraberget igjen, for å følge berget på høyden innover.

Det er for så vidt også det velforeningens kart antyder, men på den annen side kan det virke som at det er mulig å gå på en sti mellom rullesteinene innover likevel. Uansett, stien på Sandalsand-kartet nedenfor går over Indraberget og inn i boligfeltet på innsiden. Der følges Våganesvegen rett ned til friluftsområdet i Sørnesvågen. Det kalles av mange bare for Ormen Lange, og forklaringen på det følger i omtalen av neste tur.

Denne rundturen over Indraberget og Ytraberget avsluttes med å gå tilbake til parkeringsplassen i Grannesvågen etter en runde innom de svært uvanlige og overraskende opplevelsene i Sørnesvågen. (Dette var ment som en cliff hanger for videre lesning.)

Bildegalleri fra tur 1, rundturen til Ytraberget

Disse bildene ble tatt under vandringen langs natur- og kulturløypa ved Ytraberget. Vi er på vei langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen.

Tur 2: Innover Hafrsfjord fra Sørnesvågen

Litt bakgrunn

Denne turen er lite markedsført. Selv lyktestolpene på vandringen sørover i turene 2 og 3, var ikke satt opp, så det meste var på Sandalsands vandring i mars 2021 relativt nytt.

Faktum er at Sandalsand ville ta en tur til Ytraberget etter mange års fravær, og hadde fanget opp at det faktisk kunne være turmuligheter videre sørover. Det siste viste seg å stemme.

Da jeg kom ned i Sørnesvågen så jeg at det var en turvei videre, uvisst hvor lang, men jeg bestemte meg for å vandre den. Da jeg kom til et skilt, det var ved Austerheimvegen, viste det at turveien videre til Joa var 1,9 km, mens returen til Ormen Lange var 1,3 km. Jeg valgte da å returnere og kom tilbake neste dag for å ta Joa-turen. Den kan du lese om som tur 3 nedenfor. Turene 1 og 2 var en helt grei kombinasjonsøvelse for å si det slik.

Sørnesvågen og Ormen Lange

På kart og i oppslag går Sørnesvågen nå mer under navnet Ormen Lange. Det samme gjelder skiltingen på vandringen langs Hafrsfjord. Årsaken er at det siden 1986 har vært et kunstverk i denne vågen som bærer navnet «Ormen Lange». Kunstneren heter Roland Lengauer og han laget det som er et flerfarget monster som snor seg i vannskorpa og inn på land. Ormen dukker ned i sjø, opp på land, ned igjen, og opp i sjøen igjen. Kunstverket stod i fare en periode for å utånde i form av manglende vedlikehold, men overlevde.

I dag kan ingen tenke seg at «Ormen Lange» kan dø hen. Denne norrøne sagahentydningen er imidlertid ikke Sørnesvågen mer fri for, for like bortenfor ormens buktende kroppsdeler står det etter 2016 hele åtte vikingemennesker (og litt flere om vi regner med dyr). Da kommunen satte i verk en opprustning av Sørnesvågen hyrte de inn Oliver Vogt til å ikke bare kappe ned velvoksne trær, men å omforme de nederste delene til fullskala treskulpturer. Så her står de, fra venstre mot høyre sett fra sjøen: Aslak, Tore, Skjalg med hunden Garm, Astrid med hunden (eller katten) Loki, Erling, Sigurd, Ragnhild, og Harald.

Her i Sørnesvågen, som bare kalles Ormen Lange, er det flerfoldige kunstverk i det offentlige rom, det er sandstrand velegnet for bading for de minste, gressplener og spillområde (volley) for de aller fleste. Dessuten er det utgangspunktet for en temmelig ny turvei langs fjorden.

Turveien fra Sørnesvågen

Vi tar av på turveien langs bukta og utover Hafrsfjorden. Det er en bred og fin grusvei, helt i sjøkanten og egnet for de aller fleste. Inklusive pensjonister med rullator så lenge de orker.

Nå er ikke turveien kupert, og den følger sjølinjen i to rette strekk. Det er utsikten ut fjorden som er mest tiltalende. På innsiden er det store jorder, for her er det et aktivt jordbruksland. Etter en kilometer eller så stopper det litt opp, for vi møter et naust i stein og en litt mer plundret overgang på en gressplen som tilhører en privatperson.

Deretter møter vi et skilt. Det viser at vi er 1,3 km fra Ormen Lange og 1,9 km fra Joa. Her er det bebyggelse innenfor, og vi er ved enden av det som heter Austerheimvegen. Veien og stedet var ukjent for meg.

Faktisk var hele denne turveien totalt ukjent da jeg kom hit tidlig i mars 2021. Den åpnet i 2020, tror jeg, men ledningene til det som kommer til å bli lyktestolper ligger fremdeles og slenger i veikanten. Ellers er turveien helt fin å gå på. Merk at på strekket mellom Sørnesvågen og Sømmevågen er det kun ved Austerheimvegen at vi har tilgang til det offentlige veinettet. Halve turer bør derfor brytes her, i stedet for å krysse på private veier, dyrket mark eller over kulturbeite.

Ettersom jeg allerede hadde tatt runden på Ytraberget (et par kilometer), og vandret denne ene kilometeren til nevnte skilt, og var usikker på vær og føre framover, så gjorde jeg vendereis. Neste dag returnerte jeg for å ta siste del av strekningen. Beskrivelsen av den følger i neste avsnitt.

Bildegalleri fra tur 2, Sørnesturen

Her er bilder fra Sørnesvågen, Ormen Lange om man vil, og videre utover turveien langs Hafrsfjord. Vi er på vei langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen.

Tur 3: Innover Hafrsfjord til og fra Sømmevågen

Beskrivelse av turen

Turfolk er som vanlige folk, de er forskjellige. Denne turen fra Sørnes til Sømmevågen kan gås fram og tilbake. Den kan forlenges videre til tur 2, og den kan gå omveier for å danne rundturer. Beskrivelsen følger imidlertid en tur-retur vandring på 2,5 km fra Sola Sjø (militærområdet med hangar og greier i Sømmevågen) til den hittil helt ukjente Austerheimvegen mellom Sørnes og Joa.

Denne veien, eller gata, tilbyr så vidt meg bekjent ingen parkeringsmuligheter. Det gjør heller ikke nærings- eller boligområdene på Joa. Derfor var mitt alternativ å parkere i Grannesvågen (tur 1 og 2) eller ved de enorme flatene ved Sola Sjø, nær Flyhistorisk museum. Det ble det siste. Og det finner du i kartet under.

Startpunktet for denne turen på 2,5 kilometer, en vei, er derfor innerst i Sømmevågen. Kommunens skilt ved Joa viser andre avstander, men de tar ikke hensyn til parkeringen. For det tar raskt 500 meter å gå langs Sømmevågen hver vei. Uansett vandrer vi på asfaltert gang- og sykkelvei langs vågen og inn på det som er grusvei utover fjorden.

Der er ingen særlige milepæler. Denne turen er litt mer kupert, og egentlig litt mer spennende å vandre langs, enn tur nummer to omtalt ovenfor. For her finner vi skogholt, vi forserer bakker opp og ned, og vi ser i det hele tatt mer variasjon i naturen og i kulturlandskapet. Joa-navnet er blant de eldste i Sola, gårdsdriften også. En overraskelse var det å gå over sviller, midt i et skogholt. Det er de som er avbildet i oversiktsbildet for denne artikkelen.

Bildegalleri fra tur 3, Joa og Sømmevågen

Ja, dette er turen(e) som vi har ventet lenge på, langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen. Her følger noen bilder. Oppfordringen er å gå hen og gjøre det samme. God tur!

Finn fram (kart)

Dette kartet viser turen langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen. Det viser også sti- og veivalg fra Grannesbukta, via Ytraberget, forbi Sørnes, Joa og helt til Sømmevågen. Eller motsatt. Det er bussforbindelser langs hovedveiene her, og det er mulig å komme hit med bil og sykkel. Parkeringsplasser er angitt i kartet. Annen parkering er på eget ansvar, for å si det slik.

Les mer

Denne artikkelen om turen langs Hafrsfjord fra Sørnes til Sømmevågen er en litt spesiell variant innen en mer omfattende serie om fotturer som følger kyststripa langs Jæren helt fra Tungenes i nord til Ogna i sør. Les introduksjonsartikkelen til turene og les bakgrunnsartikkelen om Jæren.

Hafrsfjord er en avstikker fra den rene kystlinjen. Store deler av særlig vestsiden av fjorden er vanskelig framkommelig. Hele Stavanger-siden av fjorden er veldig utviklet med turveier, men det stopper opp ved kommunegrensen til Sola, både ved Hafrsfjordbrua i nord og på Grannes i sørøst.

Neste tur

Kart over Jæren Nordlige turer 2

Miniatyrbildet viser alle turene i nordre halvdel av Jærkysten. Klikk for å se det i full størrelse. Klikk her for å se alle turene langs Jærkysten i Google Maps og utforske enkeltturene.

Nordover: Møllebukta til Grannes

Sørover: Meling til Hafrsfjordbroen