Jugendstilsenteret og KUBE i Ålesund

Publisert 21.05.2022Kunst, Møre og Romsdal, Museer |

Anslått lesetid:

Jugendstilsenteret og KUBE er to kunstinstitusjoner i ett, i hvert sitt bygg sentralt i Ålesund. De har ulikt innhold og viktige historier å berette om. Vi skal ta dem for oss etter tur.

Jugendstilsenteret

Ålesund er jugendbyen i Norge. Bybrannen i 1904 etterlot trehusbyen i aske. Gjenoppbyggingen var med bruk av murstein og stein, og med en stilart som ettertiden kjenner som jugendstil eller art nouveau.

En av bygningene fra den tiden, og den første som ble fredet, er apotekergården fra 1905-07. Den huser i dag det som kalles Jugendstilsenteret. Det er et museum som gir et innblikk i stilarten ved å kombinere videoframvisning, autentiske interiører og gjenstandssamlinger. Jugendstilsenteret har siden det åpnet i 2003 samlet, dokumentert og formidlet jugendstilen med særlig vekt på den norske retningen. Samlingen inneholder gjenstander, foto, dokumenter, tegninger og bøker fra jugendstilepoken (ca.1890-1914).

Et spesielt populært innslag i utstillingen er tidsmaskinen, en framstilling av hva som skjedde under bybrannen og årene etter. Det første vi møter er imidlertid det tidligere apoteket, med dets skuffer og hyller like innenfor inngangspartiet. Senteret inneholder også en utstilling om Håndverk og arkitektur hvor man kan lære om gammelt håndverk og se ulike arkitekturmodeller. Den er interessant. I underetasjen finner vi videoframvisningen Den nye kunsten som beretter om jugendstilen i Ålesund i en norsk og europeisk kontekst. Den kunne vært gjort mer engasjerende. Derimot er gjenstandsutstillingen Den vakre jugendstilen med kunst og kunsthåndverk fra perioden veldig interessant.

Jugendstilsenteret i Ålesund er et nødvendig sted å besøke, for alle som kommer til byen. Sandalsand vil mene at senteret lever godt opp til formålet sitt. «Jugendstilsenteret har det nasjonale ansvaret for å ta vare på og styrke bevisstheten og forståelsen for Art Noveau/ Jugendstilarkitekturen, i bygd miljø og interiør, som kunstnerisk opplevelse, historisk fenomen og del av et internasjonalt estetisk program, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt».

KUBE – kunstmuseet

I 2005 stod fylkeskommunen på for å overta det gamle Norges Bank-bygget fra 1906. Arkitektene Kristen Rivertz og Heinrich Jürgensen tegnet bygningen i klassisistisk stil, med bare mindre elementer av jugendstil.

Kunstmuseet, som i navnevalget ble offer for norske kunstmuseers underlige CAPS LOCK-syke, overtok en samling på om lag 250 verk fra det tidligere fylkesgalleriet. Her skal det etter sigende være et rikt spekter av maleri, grafikk, foto, skulptur og kunsthåndverk i hovedsak fra Møre og Romsdal. I tillegg vises det skiftende utstillinger av samtidskunst.

Under Sandalsands besøk sommeren 2021 syntes den faste samlingen å ha blitt dyttet bort på lager, og det eneste som ble vist var en videoinstallasjon av både-og kvalitet i underetasjen, og samtidskunst ellers i bygget. For en besøkende til fylket var det en skuffelse å oppsøke museet uten å få inntrykk av fylkets lange kunstneriske historie. For vi må bare gjette på at der er en slik historie. Kunstmuseet KUBE ligger altså som nabo til Jugendstilsenteret, men framstår tomt og dessuten som attpåklatt til det som kanskje de fleste er mest interessert i.

Finn fram

Jugendstilsenteret og KUBE ligger midt i sentrum, rett ved siden av hverandre i det som kalles Kulturkvartalet.

Les mer

Jugendstilsenteret og KUBE holder åpent daglig året rundt, utenom mandager. Om sommeren er det åpent hver dag. Sjekk ut dobbeltmuseets egen nettside. Inngangsbilletten dekker begge museene.

Er du interessert i tematikken? Les for eksempel en artikkel om Jugend og Art Nouveau 1900-1925, og en annen om Jugendbyen Ålesund. De er fra nettsiden til Bygg og bevar.

Ålesund var en av initiativtakerne til et internasjonalt nettverk av jugendbyer, Réseau Art Nouveau. Nettverket omfatter byer som Riga, Barcelona, Brussel og Budapest. En annen by med omfattende jugendarkitektur er Helsinki.

Finn andre artikler fra Ålesund og Møre og Romsdal fylke her på Sandalsand.