Kongsten fort i Fredrikstad

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 30.11.2019Krig og ufred, Kultur, Østfold |

Anslått lesetid:

Fredrikstad festning lå relativt greit til med Glomma rett mot vest. Mot øst var derimot festningen utsatt, og på en høyde anla man i årene 1682-1685 et framskutt fort. Svenskene var fienden, og de kom jo som kjent fra øst. I dag er Kongsten et friområde og et fredelig reisemål for enhver besøkende til Fredrikstad.

 

Bakgrunn

På den tiden fant det også sted en sterk utvikling av selve Fredrikstad festning noen hundre meter bortenfor. På denne høyden var det allerede i 1677, under den såkalte Gyldenløvefeiden, blitt oppført en skanse på den høyden som bar navnet Galgeberget. Man kan kanskje tenke hva det navnet kom av. Uansett, denne befestningen fikk navnet Svenskeskremme og besto av jordvoller og palisader av tre, med en liten vaktstue på innsiden. Det gjaldt selvfølgelig å hindre svenskene å ta denne høyden, dra sine kanoner opp og beskyte festningsbyen fra høyere grunn.

Da man i 1682 satte igang et skikkelig arbeid med å befeste høyden, var det med bruk av solide materialer. Planene var lagt av generalmajor Johan Caspar de Cigignon, mannen bak blant annet Kristiansten festning i Trondheim og Kongsvinger festning. Kongsten ble forbundet med Fredrikstad festning med voller og vollgraver. På fortet ble det reist flere bygninger, alle i mur. Alt ble gjort mer solid. Inn i festningsmurene bygget man kasematter, altså skudd- og bombesikre rom som ble brukt til både lager og dekning for soldater i tilfelle strid. Av de ti opprinnelige kasemattene står fem igjen. Kanoner ble satt opp på vollene til avskrekking og strid, dersom det skulle skje. Det skjedde bare en gang, i 1814. Striden var kort, for Fredrikstad kapitulerte etter noen timer. 

Fortet tilhørte og var i bruk for Forsvaret fram til 1872. Det ble formelt nedlagt i 1903, er nå fredet og forvaltes av Fredrikstad Museum. 

 

Opplevelser

Innenfor murene, og vi har da ganske enkelt parkert like nedenfor og vandret opp og inn trappene, finner vi flere bygninger. Kommandantboligen er i mur og fra 1734. Fra kjelleren er der nedgang til ytterligere en kjeller som ble brukt som kruttkammer – og fluktvei. Proviantmagasinet fra 1699 har to hvelvede rom. Videre har vi brønnhuset, viktig under beleiring. Dessuten er der en portvakt med flere enheter. 

 

Les mer

Et tilfeldig besøk tar ikke lang tid. Det er et flott anlegg, og bra at det blir ivaretatt. Det beste er nok å bli med på en omvisning. Kartet viser hvor vi er i verden og Fredrikstad. Parkering er enkelt tilgjengelig like nedenfor høyden. 

 

 

 

På følgende kilder kan du lese betydelig mer om Kongsten fort: Wikipedia, Lokalhistoriewiki, Østfoldmuseene

Sistnevnte har informasjon om omvisninger og hvordan man kan leie både Kommandantboligen, Proviantmagasinet og Kasemattene for selskapsformål. 

Les flere artikler fra Fredrikstad og Østfold. Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt