Kongsvinger og festningen

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 09.10.2019Innlandet, Krig og ufred, Kultur |

Anslått lesetid:

Det gamle Vinger, nå Kongsvinger, har en tusenårig tradisjon som knutepunkt for handel og ferdsel på Glomma, og innover mot Sverige. Her gjør Glomma en krapp sving mot vest i sitt sydlige løp, og særlig på nordsiden reiser det seg flere høyder med strålende utsikt. På en av dem ligger selveste Festningen.

 

Kongsvinger festning

Bakgrunn

Som følge av gjentatte stridigheter med svenskene på 1500- og 1600-tallet ble det utviklet forsvarsverk både på det som nå heter Kongsvinger festning, og en rekke mindre befestninger rundt. 

Det var danskekongen Christian V som godkjente den store utbyggingen av Kongsvinger festning i 1681, og dermed skiftet også stedet Vinger navn til Kongsvinger. Festningsanlegget følger, med tilpasninger til terrenget, det stjerneprinsipp som var så vanlig for europeiske befestninger gjennom flere hundre år. Høye murer sikksakker seg i terrenget, og gir gode muligheter for beskytning uansett fra hvilken retning angriperne kommer.

Kongsvinger festning ble aldri beleiret eller erobret, men tjente i mange hundre år en strategisk viktig funksjon som forsvarsanlegg. Krigshandlinger fant sted mellom festningen og grensen mot Sverige. I luftlinje ligger den 20 km unna. Noen av de siste anleggene i området ble oppført like før unionsoppløsningen med Sverige, til like med andre grensebefestninger i denne delen av landet.

 

Hva er det så man finner?

Anlegget og bygningene er bevart med høy grad av autentisitet og utsikten fra vollene er fantastisk. Den som kommer med bil vil kjøre opp til parkeringsplassen tett inntil vollene. Derfra spaserer man gjennom tykke murer og inn på selve festningsområdet. Der ligger det ti bygninger, fra forskjellige tidsepoker, alle av hugd stein. Festningen er fredet ved lov.

Et museum tar for seg Forsvarets historie fra vikingtiden til i dag. Det holder til i det tidligere provianthuset fra 1682 og strekker seg over tre etasjer. Museet har også utstillinger om grenselosene og unionsoppløsningen i 1905.

I den tidligere kommandantboligen finner vi i dag restaurant og selskapslokaler. Det er virkelig pen, gammel stil over interiøret. Her finner vi også resepsjonen til festningshotellet. Det er nemlig mulig å overnatte her oppe på festningen, en opplevelse man absolutt bør unne seg. God service over hele linjen; utmerket frokost og middag i kommandantboligen; og nyoppussede og svært komfortable rom i den såkalte Nye kaserne fra 1771. Det er helt unikt å få overnatte inne i en 1600-tallsfestning i så historiske omgivelser – med en slik utsikt.

Forsvarsbygg har rundt omkring satt opp skilt med QR-koder som kan avleses av smarttelefon. Da får man opp en side med beskrivelse av den bygningen skiltet er satt opp ved. Når det fungerer, og det gjorde det ikke. Samme skuffende opplevelse har jeg hatt ved andre av Forsvarets museumsanlegg. 

 

Øvrebyen

Like under festningen, på bysiden, finner vi det som er blitt hetende Øvrebyen. Dette er en bydel med gamle trehus i et vernet bygningsmiljø. Mellom festningen og gamlebyen ligger for øvrig Kongsvinger museum sin avdeling Gyldenborg. Det rommer diverse utstillinger om blant annet levevis i Kongsvingerdistriktet. 

Når vi så fortsetter nedover og inn i Øvrebyen, og her bør man spasere til fots, så passerer vi Aamodtgården, den gamle magasinforvalterboligen fra 1801. Det ligger et Kvinnemuseum litt lengre borte. Under mitt besøk var alle disse museene stengt. Ikke desto mindre er det interessant å bare vandre rundt i et veldig idyllisk, vernet boligmiljø. Flere hus er også fredet. Den øverste delen ble bygget ut på 1700-tallet, mens man på 1800-tallet utvidet byen videre nedover skråningen mot Glomma. Der er både store og fornemme boliger, tilhørende offiserer og handelsmenn, og mindre boliger tilhørende soldater. 

 

Byen nede ved Glomma

Den moderne by-bebyggelsen i Kongsvinger ligger nede ved Glomma. På sørsiden ligger jernbanestasjonen med en del sentrumsfunksjoner rundt seg, mens rådhuset og andre sentrumsfunksjoner ligger på nordsiden av elva. Boligfeltene strekker seg oppover skråningene på begge sider av elveløpet. Selve tettstedet Kongsvinger har ca. 12 000 innbyggere. Like før vi kommer ned til den nye bebyggelsen fra Øvrebyen, passerer vi Vinger kirke fra 1697. Legg merke til den uvanlige løk-kuppelen som rommer kirkeklokken.

 

Finn fram

Her følger et kart til slutt.

 

 

 

Les mer

Book overnatting på Festningshotellet, og les mer om det på hotellets egen nettside. Merk at det går an å overnatte på flere andre gamle festninger eller forsvarsanlegg i Norge: Halden, Fredrikstad, Horten, Oscarsborg og altså Kongsvinger.

Dykk ned i den omfattende beskrivelsen som Forsvarsbygg har av festningen, og da i særdeleshet verneplanen. Sjekk ut hva turistsiden Visit Hedmark skriver om Kongsvingerregionen (Norges grønne hjerte, som de kaller det), og hva Tripadvisor anbefaler. Min vurdering er at Finnskogen og Magnor Glassverk er de fremste attraksjonene i denne regionen.

Slå opp andre artikler på Sandalsand fra Kongsvinger og Innlandet fylke. Se enda flere bilder fra Kongsvinger i fotoalbumet.

Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt