Kristiansten festning i Trondheim

Sist endret 21.03.2022 | Publisert 17.01.2018Krig og ufred, Museer, Trøndelag |

Anslått lesetid:

På høyden over Trondheim ligger Kristiansten festning med et svært hvitmalt kanontårn. Festningen ble bygget til vern mot svenskene på en tid da vi var i nærmest konstant krigstilstand med vårt granneland i øst. I dag er Kristiansten landets best bevarte tårnfestning fra 1600-tallet, og fremdeles et markant trekk i bybildet.

 

De stadige krigene med svenskene

I 1681 brant Trondheim og kong Christian V befalte gjenoppbygging av byen og nybygging av en festning på høyden øst for byen, Erlandshaug. Det hadde vært kanonstilling her tidligere såvel som at en plan for bygging av en hel festning var laget få år før brannen. Generalmajor Jean Caspar de Cicignon og hans stabssjef, generalkvartermester Anthony Coucheron fikk i oppgave å bygge både by og festning. Festningen stod ferdig i 1684, men ble utvidet i årene etter. Mer om dette litt senere, for vi skal se på bakgrunnen for at det i hele tatt var behov for en festning i Trondheim. 

Det hadde seg nemlig slik at kongeriket Danmark-Norge var i jevnlige stridigheter med Sverige. Dobbeltmonarkiet hadde i 1645 måttet avse Jämtland og Härjedalen til svenskekongen. Disse ønsket danskene å vinne tilbake og erklærte i 1657 krig på nytt. Det gikk ikke bedre enn sist, for under fredsslutningen året etter måtte flere områder avstås til Sverige, blant annet Trøndelag. Det ville man ikke vite av i Norge, og etter mer krig med svenskene ble det ny enighet i 1660. Da oppga svenskene Trøndelag, Nordmøre og Romsdal, men de to gamle norske landområdene i øst, Jämtland og Härjedalen, ble ugjendrivelig svensk territorium. 

 

Trøndelag - Trondheim - Kristiansten festning - Donjon (hovedtårn)

Store åpne gressmarker mot byen, høye festningsvoller med innebygde kasematter (kaserner mm) og midt på den karakteristiske donjonen (kanontårnet med skyteskår i fire etasjer).

 

Opprustningen

Danskene ble ved med å ruste opp både festningsanlegg, hærstyrker og marine over hele riket. Kamper mot Sverige ble det også på 1670-tallet. I 1684 stod altså første byggetrinn av Kristiansten ferdig. Dermed befestet man høydedraget som ellers ville tillatt svenskene å bombardere byen fra oven. Noenlunde samtidig befestet kongens stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve også Munkholmen for å beskytte byen mot angrep fra sjøen. I Midtbyen overtok hæren den gamle Erkebispegården og beskyttende voller ble anlagt rundt hele sentrumsområdet. En skanse ble også bygget ved Ila ved inngangen til byen mot sør. Også andre festninger i Norge ble kraftig utbygget på samme tid. 

 

Kristianstens bastioner og redutter

På Kristiansten ble det i 1691 ferdigstilt arbeider med Kristiansands bastion i sørøst, Grüners redutt i øst og Frölichs redutt i nord. En redutt er en mindre, framskutt, og befestet stilling. Møllenberg skanse kom til i 1695 og en kommandantbolig i tre ble satt opp midt inne på festningen. Festningsvoller og bygninger ellers (kasematter til forlegninger, og det store kanontårnet – donjonen – med skyteskår i fire etasjer) ble oppført i mur. 

 

Ble Kristiansten satt på prøve noen gang?

I det minste fra fugleperspektiv tar festningsområdet form av stjernetakkete mønstre. Når vi zoomer inn på kartet kan vi telle hele 22 sider. Stjerneformen finner vi igjen fra andre europeiske forsvarsverker fra samme tid, f.eks. Kronborg i Danmark. 

Kristiansten havnet i realiteten aldri i kamp, med tilstedeværelsen av festningen viste seg som et effektivt hinder da svenskene i 1718 igjen forsøkte seg på Trondheim. Under ledelse av general Armfelt ble byen beleiret, men det var svenskene som led. Deres tilbaketog over fjellet midtvinters medførte svært store tap. Svenskenes konge, Karl XII falt ved Fredriksten festning i Halden under samme krig. 

Den svenske kongen som endelig fikk kontroll over Kristiansten, kong Karl III Johan, befalte i 1816 at den skulle nedlegges og overlates til «tidens ødeleggelse». Det gikk ikke helt slik, og festningen var i bruk til militære formål med diverse endringer helt fram til 2002. Under andre verdenskrig ble flere titalls nordmenn henrettet av tyskerne på festningen, og den ble også benyttet som rettersted ved landssvikoppgjøret etter krigen.

 

Daguerreotypi (fortløper for fotografiet) fra ca. 1855 viser Kristiansten festning. Kilde: Forsvarsbyggs verneplan for Kristiansten

 

Visste du at Trondheim har en annen festning, en som er 500 år eldre enn Kristiansten? Les spesialartikkelen om Sion, kong Sverre sin borg i Nidaros.

 

Opplevelser på Kristiansten festning

Kristiansten utmerker seg med en beliggenhet høyt over det historiske sentrum av Trondheim, Midtbyen. Utsikten er svært god over byen og utover Trondheimsfjorden. Det er derfor åpenbart at dette var et riktig sted å anlegge en festning i hine hårde dage. Inn kommer vi kun gjennom porten mot øst, men om vi tar veien helt eller delvis rundt på utsiden er det bare å gi seg over av de mektige murene.

Hele området er fredet, dvs. både selve festningsmurene, bygningene og de store friområdene i nærheten. Det er lagt stor vekt på å tilby byen et område for rekreasjon. Vi som besøker festningen kan vandre rundt på vollene, se de gamle kanonene som fra ulike generasjoner står både her og der, samt de nyere kanonene som benyttes til saluttskyting på viktige dager i vår tid. 

 

Trøndelag - Trondheim - Kristiansten festning - Kommandantboligen

Den tidligere Kommandantboligen finner vi midt inne på festningsområdet, i dag med et annet formål.

 

Praktisk

For mange vil enkleste adkomst være å gå rett opp Brubakken fra Gamle Bybro over Nidelva. Bakken har egen sykkelheis, Trampe, og på toppen fortsetter man videre oppover Kristianstenbakken. Buss 63 stopper i Festningsgata øst for festningen, og der er også parkeringsmuligheter på området. 

 

 

Det er Forsvarsbygg som eier og forvalter Kristiansten festning. Les hva de gir av praktiske opplysninger og lær mye mer om festningen i verneplanen. Forsvarsbygg forvalter over hele landet 15 nasjonale festningsanlegg og to befestede områder av samme klasse. På Sandalsand kan du lese om AkershusBergenhus, Vardøhus, KristianstenSion (Sverresborg), Fredriksten, Fredrikstad, Kongsten, og Kongsvinger. Les Sandalsands hovedartikkel om Festninger og fort landet rundt

Riksantikvaren sendte ut en pressemelding da Kristiansten ble fredet i 2014. Festningen har egen venneforening, den er på Facebook og den har lokaler til utleie. Leksikalsk informasjon finner vi på Store norske leksikon og Wikipedia.

Hva annet kan du oppleve i Trondheim? Sjekk ut Sandalsands artikler

Klikk på miniatyrbildene fra Kristiansten under for å se dem i full størrelse.