Kvernes stavkirke

Sist endret 23.05.2023 | Publisert 18.02.2022Møre og Romsdal, Religion |

Anslått lesetid:

Kvernes stavkirke er den eneste av våre stavkirker som er fra etter middelalderen. Kirken har en strålende beliggenhet på Averøy i Møre og Romsdal.

Alderen skjemmer ingen

Fagfolk hadde lenge vært spørrende til kirkens byggeår, og det var vanlig å datere den til begynnelsen av perioden 1300-1500. Det er jo et ganske stort tidsrom. Helt nye undersøkelser av trevirket i kirken viste imidlertid at den er fra 1631-33.

Det må kanskje ha vært en skuffelse for noen, for vi har dermed per definisjon ikke med en middelalderkirke å gjøre. På den annen side er det ikke tvil om at det er en stavkirke, og at den hører hjemme i selskapet av 28 norske stavkirker. En av dem er jo også på verdensarvlisten, nemlig Urnes.

På slutten av 1800-tallet må likevel stavkirken ha fortonet seg som gammel og uegnet som kirke. Menigheten bygget derfor en ny kirke like bortenfor i 1893. Man så jo ikke for seg å ta vare på den gamle, det ville koste for mye å vedlikeholde to store kirker på stedet. Følgelig stod man i en liknende situasjon som ellers i Norge på 1800-tallet, århundret da svært mange stavkirker forsvant. Men så tok noen i Kristiansund initiativ til en kronerulling og kirken ble kjøpt inn og deretter gitt i gave til Fortidsminneforeningen i 1896. Det er vi glade for i dag.

Utseendet

Det er et langstrakt og rødmalt bygg vi ser bortenfor den hvitmalte «nye» kirken. Som andre stavkirker på Møre (Rødven) har den støttebjelker (skorder) som støtter opp ytterveggene. Videre kjennetegnes Møretypen av å være enskipete langkirker med mellomstaver i veggene. Dessuten har de takbjelker tvers over skipet i høyde med stavlegjene.

Formen er altså rektangulær, og kor og skip har samme breddemål. På vestsiden finner vi et lite dåpshus, mens sørsiden er utstyrt med to våpenhus. Mot nord står et sakristi. Takrytteren har noe så eiendommelig som en løkkuppel. Kun skipet er fra tidlig 1600-tallet, de andre delene kom til på slutten av samme århundre og takrytteren enda seinere.

Interiøret

Som ventet er det 1600-tallet som preget kirkerommet, og det var en glad periode. Det skulle være lyst og luftig, bibelhistorien skulle fortelles gjennom veggmalte figurer, og veggene skulle dessuten dekoreres med akantusranker. Her inne har det vært svært få moderniseringer og det er et praktfullt kirkerom vi kommer inn i. Til og med himlingen har rikelig med dekorasjoner.

Fortidsminneforeningen har eid kirken siden 1896. De tilbyr en flott 3D-visning av kirkens interiør.

Bla gjennom disse bildene fra Kvernes stavkirke, utenfor og inni.

Finn fram (kart)

Kartet viser plasseringen av Kvernes stavkirke, ved Fv6072 sørvest på Averøy og på høyden over Kvernesfjorden. Stavkirken ligger like ved den «nye» kirken fra 1893, hvor vi også kan parkere.

Les mer

Kirken er åpen i skolenes sommerferie, daglig og på dagtid fra 11-17.

Den som vil lese seg opp på Kvernes stavkirke, bør sjekke disse lenkene: Kirkesøk, Kulturminnesøk, Stave Church, Stavkirke.info, Wikipedia og Kunsthistorie

Sandalsand har flere artikler å by på:

  • I hovedoppslaget om Religion finnes omtaler av de fleste norske stavkirkene og mange steinkirker fra middelalderen
  • En introduksjon ligger i artikkelen om Stavkirkene i Norge. Les blant annet artiklene fra de to andre stavkirkene i Møre og Romsdal, nemlig Grip og Rødven.
  • Slå opp alle artikler fra Averøy kommune og Møre og Romsdal fylke

Like mot nord ligger Gamle Kvernes bygdemuseum som bør oppsøkes når man først er på stedet. På andre siden av Averøy finner vi ene endepunktet for Nasjonal turistveg Atlanterhavsveien. Sandalsand vil anbefale at bilister tar omveien rundt øya for utsiktens skyld, og for å oppleve denne stavkirken.