Margaretakirken i Maridalen

Sist endret 06.12.2021 | Publisert 28.02.2017Oslo, Religion |

Anslått lesetid:

I vakre Maridalen ligger det en kirkeruin. Den er restene etter en kirke som ble oppført i middelalderen noen få meter opp fra vannet, like ved der bilveien går i dag og sikkert også gikk som ferdselsvei den gang, rundt 1250.

 

Bakgrunn

Sankta Margareta fra Antiokia i dagens Tyrkia var jomfru og martyr. Martyr ble hun fordi hun nektet å gifte seg og oppgi sin kristentro. For dette ble hun torturert og halshugget, men levde videre som de gifte kvinners skytshelgen. Det var til henne at kirkebyggerne på Kirkeby i Maridalen rundt 1250 viet sitt byggverk. Kirken ble liggende under Mariakirken i Oslo, men det skal være gjennom en språklig forenkling av Margareta at dalen fikk sitt navn. Dette skal forresten være eneste bygd i landet som har fått sitt navn etter en helgen.

 

Kirkebygget

Kirken er i romansk stil, med et rektangulært skip og et smalere kvadratisk kor forbundet med en enda smalere åpning. Kirken hadde to portaler, en i vest og en midt på sørveggen. Sørveggen fikk også et vindu eller to – det skulle ikke være mye lys i kirkebyggene den gang. Første skriftlige omtale av kirken var først i år 1400, og det var da tale om gjenoppbygging sannsynligvis etter at Svartedauden hadde lagt egnen øde. Det fortelles at dalen gikk fra å ha 18 gårdsbruk til å sitte igjen med et eller to.

Hvordan vet vi så at det var rundt 1250 at kirken ble bygget? Jo, det er ut fra stilhistorien. Det ble nemlig funnet bruk av tegl i portalene, og teglbruk kom først i bruk på denne tid. Det er heller ikke kjent når kirken ble nedlagt, men det antas å ha vært før 1570-tallet, altså i høymiddelalderen, selv om det også finnes opplysninger om at kirkelig aktivitet fortsatte inn på 1600-tallet.

 

Forfallet

Dette er en kirke som forfalt gjennom århundrene. I 1823 ble det gjort en første oppmåling av ruinene, i 1900 sørget en konservering for at ikke alt falt sammen. I 1934 ble ruinene restaurert så godt at de i dag betegnes som Oslos best bevarte middelalderbyggverk etter Gamle Aker kirke. Da glemmer man kanskje Akershus festning. I 1983 ble det lagt mørtel og skifer på toppen for å beskytte den originale natursteinen under.

 

Oslo - Maridalen - Margaretakirken steinkirke

Margaretakirkens portal mot vest

 

Opplevelser

Det er en praktfull beliggenhet som venter oss ved nordre enden av Maridalsvannet. På en liten høyde kloss ved veien ligger de, ruinene etter middelalderkirken, med utsikt mot vannet, ved jorder og med skogen lenger bak.

Det er en ruin av en kirke vi møter, ingen tvil om det. Men vi får oppleve omrisset av både skip og kor. Portalene står der fremdeles etter restaureringen, og vinduet mot sør likeså. Det er mot nord og øst (koret) at høyden er lavest og dermed mest ille tilredt. Den største høyden (mot sør) når fire meter. Hvor steinen havnet er selvsagt ikke lett å vite, men fra andre middelalderkirker vet vi at de ofte ble brukt som regulære steinbrudd for andre bygninger. Eksempelvis ble steiner fra klosteret på Hovedøya brukt i byggingen av Akershus festning.

Det er fredfylt her på det lille høydedraget over Maridalsvannet. Så veldig mye å se er der ikke, så derfor blir det heller å la stillheten senke seg og tenke seg tilbake mer enn 750 år til den gang kirkebygget stod ferdig og de første messene kunne avholdes.

Det historiske Maridalsspillet finner sted hver sommer ved ruinene.

 

Praktisk

Som kartet under viser, ligger kirkeruinen noen kilometer nord for det bebygde Oslo. Det greieste er å komme med egen bil, eventuelt på sykkel. Parker i veiskulderen, der er akkurat nok plass til et par biler. Det går også buss innover dalen, en til to ganger i timen.

 

 

Den som vil lese seg litt opp bør konsultere Lokalhistoriewiki, Kulturminnesøk, og Maridalens venner. I august hvert år avholdes Maridalsspillet og nettsiden deres har også interessante historiske artikler.

Les Sandalsands artikkel om Middelalderkirker og -klostre i Oslo og slå like gjerne opp alle artikler om Oslo for andre attraksjoner i byen. Dersom du er interessert i middelalderens kirkebygging i Norge kan du lese videre om både steinkirker og stavkirker.

Her ser du noen flere bilder av Maridalsruinene. Klikk og bla.