Bilder

Her får du en samlet inngang til Sandalsands fotografier fra Norge. Du vil finne over 15 000, og antallet stiger stadig. Bildene ligger i kommunevise fotoalbum, gruppert etter fylker.

Fotoalbum i 11 fylkesalbum

Inndelingen følger gjeldende fylkes- og kommunestruktur med 11 fylker og 356 kommuner. Alle fylker omfattes, og noen kommuner fordeler seg på flere album. Fasit er at du vil finne alle fylker og over halvparten av kommunene i fotoalbumene.

Mer konkret er antallet bilder høsten 2021 på ca. 15 600. Antallet kommuner er 201 dvs. 56 % av alle kommuner i landet. 

Hvilke fylker har vi så? Jo, her følger de alle sammen fra nord til sør. Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

De aller fleste bildene er fra de siste årene. Det vitner om en betydelig reiseaktivitet fra Sandalsands side. Den kommer til å fortsette. Bildet øverst på skjermen er fra Årdalsfjorden. Likheten med fylkesvåpenet til Vestland fylke er stor.

Fotografiet i seg selv interesserer meg ikke, jeg vil bare fange en liten del av virkeligheten. (Henri Cartier-Bresson, fransk fotograf og kunstner)

Bilder fra Nordland

Bilder fra Nordland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Nordland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av...

Bilder fra Trøndelag

Bilder fra Trøndelag

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Trøndelag. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av...

Bilder fra Vestland

Bilder fra Vestland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Vestland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av...

Bilder fra Rogaland

Bilder fra Rogaland

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Rogaland. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av...

Bilder fra Agder

Bilder fra Agder

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Agder. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i...

Bilder fra Viken

Bilder fra Viken

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Viken. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av oversikten i...

Bilder fra Innlandet

Bilder fra Innlandet

Her finner du alle publiserte fotoalbum med et stort antall bilder til sammen, fra Innlandet. Nye reiser medfører automatisk oppdatering av...

Bilder fra Oslo

Bilder fra Oslo

Bildene fra Oslo er blitt så mange etterhvert, at de må fordeles på flere album. Det første dekker årene 1988-2016, det andre tiden etter. Bildene...

Mediearkivet

Bilder

Videoer

Spillelister

Pin It on Pinterest

Share This