Middelalderkirken på Gildeskål

Publisert 11.11.2023Gårdstun, Nordland, Religion |

Anslått lesetid:

Middelalderkirken på Gildeskål står i dag med de opprinnelig tykke murene, og et av de best bevarte 1700-talls interiører i norske kirker.

Den lange historien

I middelalderen var Gildeskål en rik gård strategisk plassert langs skipsleia. Naturen la grunnlaget for at noen kunne bygge seg opp formuer her, og deler av formuene ble som så mange andre steder langs kysten, brukt til å føre opp en kirke. De fremste gårdeierne bygget kirkene i stein, og det er tilfellet også med middelalderkirken på Gildeskål. Dessuten, de over meteren tykke steinmurene er kledd med kostbar kvaderstein av kalk eller marmor. Her er det ikke spart på noe.

Det var en ganske stor kirke som den lokale rikmannen lot bygge en gang på slutten av 1100-tallet. Han dedikerte den til St. Thomas og stilen er hva man kaller romansk. Kirken gikk gjennom få endringer før en brann forårsaket av lynnedslag i 1710, medførte store ødeleggelser. Brannen ga også mulighet for endringer, og menigheten førte opp et tilbygg i form av et sideskip mot sør. Man regner også med at man brukte anledningen til å utvide både portaler og vinduer.

I 1881 var imidlertid kirkelyden blitt så stor at den bygget en ny kirke et par hundre meter mot vest. Det førte til at middelalderkirken på Gildeskål ble avvigslet, og flere gjenstander flyttet over i den nye kirken, blant annet preikestolen, altertavlen og orgelet. Gamlekirken stod deretter ubrukt og lite endret fram til restaurasjonsarbeider på 1930-tallet. I 1962 ble nevnte gjenstander tilbakeført fra den «nye» kirken.

Vi kommer inn i kirken med guide som holder til i prestegården ved siden av. Vår guide var meget kunnskapsrik og trivelig, og det var en fryd å vandre rundt i kirken ledsaget av kommentarer til innredning og historien bak. Legg merke til avlukkene til rikfolkene, inskripsjonene, forskjellen på setene avhengig av status, inngangen for mødre med udøpte, og kjelleren hvor de døde en gang ble stedt til hvile.

Kirkestedet er enda mer

Kirkestedet på Gildeskål består altså av middelalderkirken fra ca. 1200, den nye kirken fra 1881, men også av gravlund fra både gammel og ny tid. I tillegg finner vi selvsagt en prestegård med flere bygninger. To stabbur står på tunet. Låven var under vårt besøk benyttet til utstilling av prestens malerier, mens ene delen av våningshuset var avsatt til kafé.

Vi kom ikke inn i kirken fra 1881, men merket oss at den var svært stor, at utsikten mot havet i vest var strålende, og at det stod et par minnesmerker i den retning.

Vi må også nevne at salmedikteren og presten Elias Blix var født og oppvokst i Gildeskål. Han flyttet til hovedstaden da han ble voksen. Utenfor middelalderkirken finner vi et monument med hans navn og et relieff i bronse.

Finn fram (kart)

Middelalderkirken på Gildeskål ligger inn av skipsleia sør for Bodø, men er i dag en avstikker fra Fv17 langs Helgelandskysten, den som i dag er en nasjonal turistveg. Bilveien ut er på fylkesvei 838 ca. 10 kilometer, men er definitivt verdt omveien for de som ferdes på disse kanter av landet. De vil også finne at det er godt med parkering like ved kirkestedet, og generelt lett å finne fram.

Les mer

Den som vil lese mer om middelalderkirken på Gildeskål, kan konsultere Gildeskål menighet. Kildene for denne artikkelen er imidlertid KirkesøkKulturminnesøk, og Wikipedia. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen, og inkluderer Gildeskål. Han står også bak flere andre bøker om norske middelalderkirker, så les videre på Nasjonalbiblioteket.

Har du interesse for middelalderens kirkebygg i Norge? Les videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion.

Sandalsand har dessuten andre artikler fra Gildeskål kommune og Nordland fylke.