Middelalderkirken på Ogna

Sist endret 02.02.2022 | Publisert 23.10.2014Religion, Rogaland |

Anslått lesetid:

På flatene like nord for Ognaelva finner vi Rogalands sørligste og yngste middelalderkirke. Ogna kirke står selv om murene har falt og branner herjet opp gjennom årene. Kirken er fremdeles i aktiv bruk som sognekirke.

 

Middelalderbygget

Det har vært vanlig å datere kirken til ca. år 1300, men menigheten og kommunen oppgir byggeåret til 1250. Den ble som de andre steinkirkene i fylket bygget som langkirke med svært kraftige murvegger. Det framheves at akkurat denne kirken også var bygget med tanke på forsvar, som et blokkhus man kunne søke ly i dersom ufred truet.

Grunnplanet på middelalderkirken (13,8 x 8,4 meter) er omtrent som steinkirken på Orre lenger nord på Jærkysten. Det er blitt påpekt at portalen, nå innebygget i et nyere våpenhus, må være hugget av samme mester som sto for vestportalen i Stavanger domkirke.

 

Rogaland - Hå - Ogna kirke

Det er et vakkert hele som utgjør dagens Ogna kirke, med nytt menighetssenter til høyre.

 

Senere endringer

På 1600-tallet fikk Ogna kirke et større vindu mot sør, foruten altertavle og prekestol i renessansestil. Trearbeidet ble utført av Jørgen snekker og malerarbeidet av Gottfried Hendtschel i 1627. Samme personer stod for tilsvarende arbeider i en rekke kirker i samtiden. Et lite våpenhus ble også satt opp mot vest.

Utpå vinteren 1814 gjorde kirken tjeneste som valgkirke i tilknytning til utnevnelsen av representanter til grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Ogna kirke er en av svært få gjenværende valgkirker i Rogaland.

Det foreligger få andre omtaler av kirken før store naturskapte endringer inntraff tidlig på 1800-tallet. Først gjorde to lynnedslag i 1814 og 1819 stor skade på murverket i den østre gavlen. Deretter flommet Ognaelva knappe to hundre meter unna, kraftig over, først i 1829 og deretter i flere år til. Vannet kom inn under kirken og østgavlen fikk ti år etter sitt banesår og falt sammen. Det fortelles for øvrig at klebersteinene derfra havnet som bakerovn i Egersund.

 

Rogaland - Hå - Ogna kirke

Et blikk inn i og gjennom kirken. Legg merke til de tykke murene.

 

Ødeleggelsen førte til at kirken ble utvidet med et nytt kor i tre mot øst, og nytt tak. Et nytt rektangulært våpenhus med stort klokketårn ble også satt opp i 1840. Utvidelsen og endringene skapte en kirke tilnærmet slik vi kjenner andre kirker fra samtiden. Ikke desto mindre mente flere framtredende personer på slutten av 1800-tallet at kirken var «ynkelig mishandlet» (en antikvar) og «uten interesse» (fortidsminneforeningen).

 

En brann, og opplevelser i dag

Det skulle gå 150 år før det dramatiske skjedde en novemberdag i 1991. Kirken brant og ble totalskadet.

I 1995 ble Ogna kirke igjen åpnet, med nytt våpenhus, nytt og større kor med sakristi, og et tilknyttet menighetshus ved siden av. Det ble ikke bygget opp et klokketårn som på 1800-tallet, men i stedet satt et slags klokkestillas oppå middelalderkirken. Altertavle og prekestol er kopier av de gamle fra 1600-tallet.

Det vi finner igjen fra middelalderen er den originale steinkirken med kleberstein på alle fire hjørner, den ornamenterte vestportalen i kleberstein, og døpefont og alterbord – også de i kleberstein.

Kirken har i dag totalt ca. 280 sitteplasser.

Det bemerkelsesverdige er at det etter byggingen av Ogna kirke skulle gå 300 år før det igjen ble reist en kirke i Rogaland, og ytterligere 200 år før neste steinkirke ble ført opp. Det første spennet skyldes nok mye konsekvensene av Svartedauden midt på 1300-tallet, samt flere andre liknende epidemier i årene som fulgte.

 

Finn fram

Ogna kirke ligger godt skiltet noen få hundre meter fra Riksvei 44, Nordsjøveien. Der ligger en romslig parkeringsplass utenfor, og en kirkegård rundt kirken.

 

 

Les mer

Les omtalen på Kulturminnesøk, og hva menigheten skriver. Lexow omtaler kirken i sin omfattende gjennomgang av Rogalands steinkirker. Les også om valgkirker.

Denne artikkelen er del av en større serie her på Sandalsand om Steinkirker fra middelalderen. Les også hovedartikkelen om Rogalands klostre og steinkirker.

Når du først er i nærheten av Ogna kirke, hva med en strandtur? Les da denne beskrivelsen av fotturen fra Ogna, over Brusand til Kvassheim.

Klikk på bildene under og se dem i full størrelse.