Middelalderkirken Stødle i Etne

Sist endret 05.03.2022 | Publisert 17.06.2020Religion, Vestland |

Anslått lesetid:

Det gjør sitt å komme inn i en gammel middelalderkirke som er bevart med rikt dekorerte malerier i renessanse- og barokkstil. Stødle kirke bærer århundrers kirkeliv meget godt.

 

De metertykke murene fra middelalderen

Stormannen fra Sunnhordland, Erling Skakke, holdt til på Studlagarden i dagens Etne i mange år (1115-79). Han var del av den norske adelen på slutten av 1100-tallet, hadde tittel av lendmann og var gift med kongens søster. Sammen fikk de Magnus, senere konge av Norge (1161-1184). I forbindelse med sønnens kroning ville Erling sikre støtte fra kirken, så han anla Halsnøy kloster i samme region og donerte det videre til Augustinermunkene. 

Omtrent på samme tid, ca. 1160, var det at han fikk oppført en steinkirke til privat bruk på gården, i romansk stil. Den ble dedisert ikke til en vanlig helgen etter katolsk skikk, men til Kristus selv. På den tid var de rikeste i ferd med å bygge et stort antall kirker av stein rundt om i landet, de fremste var kristkirker som denne. Stavkirkene ble regnet som mindre attraktive for de med penger og makt, så derfor ble det å importere utenlandske spesialister til å hogge og legge stein etter alle kunstens regler. Akkurat denne kirken var nokså liten. Koret måler utvendig 4,7 x 5,1 meter og skipet 9,6 x 7,9 meter. I dag er denne metertykke steinmuren godt synlig, både innvendig og utvendig. Ellers er det bare kirkeklokkene som er bevart fra den eldste tid.

 

Utvidelser og forskjønnelser på 16- og 1700-tallet

Det gikk ikke helt bra med slekten på Stødle utover i middelalderen. Stødle kirke forfalt også, men fikk en betydelig oppgradering på midten av 1600-tallet. Da ble den utvidet i lengderetningen med et trebygg, slik at det gamle skipet ble kor i det nye. Det gamle koret ble sakristi bak alteret. 

Preikestolen i renessansestil fra begynnelsen av 1600-tallet, har rike utskjæringer. Ellers finner vi uvanlig rikt bemalte vegger fra 1700-tallet i datidens barokkstil. Draperier, akantusranker og en lang rekke figurer. Lysekronen er fra 1702.

 

Kirkens utvikling på 1800-tallet og opp til vår tid

På et tidspunkt ble kirken soknekirke, og det er den fremdeles. I 1723 ble den solgt av kongen til private, før kommunen overtok den i 1860. Da var vedlikeholdet blitt så krevende at kommunen igangsatte en stor oppgradering. Dessverre var deler av den nokså ødeleggende, i og med at noe av det gamle interiøret ble kastet ut og alle veggene overmalt.

Først ved en restaurering i 1957/58 ble overmalingen fjernet. Med litt rekonstruerende hjelp kunne trevegger, preikestol og galleribrystning igjen framvise sin prakt fra tidlig 1700-tall. 

 

Opplevelser

E134 går mellom Karmøy i vest og Oslofjorden i øst, over Haukeli. Den passerer gjennom Etne sentrum ved bunnen av en fjordarm. En stor og vid moreneterrasse ligger omlag 75 meter over fjorden og har siden de eldste tider vært dyrket. Området er rikt på kulturminner, både helleristninger og gravhauger, noe som har gjort at hele terrassen i dag er et fredet kulturminne. Det er her oppe, med god utsikt over det underliggende og omkringliggende landskap, at vi finner kirken. 

Stødle kirke, eller Støle kirke som den tidvis også skrives, ligger der som en tilsynelatende tradisjonell, norsk hvitmalt kirke fra 1800-tallet. Kirkegården rundt er velpleid, og en meterhøy steinmur med to smijernsporter danner rammen rundt den igjen. Dagens kirketårn er fra 1879, og av bygningskroppen er sidebyggene under tårnet fra 1960, skipet fra 1650 omtrent, og altså steindelen fra 1160. 

Det gir en god følelse å bare vandre rundt her oppe på høyden, og reflektere over hva som er skjedd med dette bygget de siste 850 år. Det jeg ikke var klar over, var at det faktisk også er mulig å komme inn i kirken. På et litt slitt oppslag ved parkeringsplassen står det at nøkkel kan hentes i hotellet som heter Fugl Fønix nede i Etne sentrum. Og det stemmer, jeg kjørte ned, signerte og fikk utlevert nøkkelen. 

Det løftet besøket adskillige hakk å komme inn, og ikke bare å vandre utendørs. For inne kan man fritt vandre inn og ut av skip, kor, bak alteret, opp på preikestolen, og opp på galleriet. Malte draperier og akantusranker på veggene kan beundres, det samme med de malte figurene av disiplene. Videre kan man fritt studere de fem dårlige og fem kloke jomfruene på fronten til galleriet. Og ta bilder, slik som i bildeserien under.

 

Finn fram

Zoom inn og ut av kartet under for å orientere deg. Der er bilvei til stor parkeringsplass på sørsiden av kirken. Den ligger opp av Etne sentrum i Sunnhordland, ved E134. 

 

 

 

Les mer

Den som vil lese seg mer opp på Stødle (Støle) kirke bør konsultere Norges kirkerKulturminnesøk, Kirkesøk, Grind, Etne kommune, Heimskringla og en brosjyre fra menigheten. Øystein Ekroll sin bok «Med kleber og kalk» gir en oversikt over norsk steinbygging i middelalderen.

Dersom du er interessert i middelalderens kirkebygging i Norge kan du lese videre på Sandalsand om både steinkirker, stavkirker og klostre, foruten hovedoppslaget om Religion. Se også andre artikler fra Etne kommune og Vestland fylke.