Moster gamle kirke er et nasjonalt klenodium

Sist endret 04.04.2022 | Publisert 10.11.2015Religion, Vestland |

Anslått lesetid:

Det ble lenge sagt at steinkirken ved Mosterhamn var landets eldste kirke. Den kirke Olav Tryggvason lot oppføre i 995 var nok av tre, og den steinkirken vi i dag kan oppleve er et par hundre år yngre. Den regnes likevel som en av de eldste og historisk sett viktigste kirkene i landet.

 

Orientering

Vi er ved den gamle skipsleden langs Vestlandet og noen få hundre meter fra en trygg og god havn. Her finner vi et nokså lite, enskipet kirkebygg med et lavere og enda smalere kor. De utvendige mål er for skipet 12,4 x 8,1 meter, og for koret 5,9 m x 6 meter. Med noen variasjoner er murene rundt en meter tykke. Byggeåret settes oftest til en gang seint på 1100-tallet.

 

Hordaland - Bømlo - Moster gamle steinkirke

Relieffene her ved kirken skal vise at Olav Tryggvason, Biskop Grimkjell og Olav Haraldsson er de sentrale personer i kristningen av Norge. «Guds ord det er vår fedrearv, til borni skal det ganga» står det på sokkelen.

 

Bakgrunn

Det er Snorre som drar linjene helt tilbake til Olav Tryggvason. Kongen ryddet bort et eldre offersted og bygget en kirke i stedet. Hans etterfølger Olav Haraldsson (han som ble helgen med årene) kom også til Moster og avholdt et ting her omkring år 1020. Tinget innførte kristenretten i Norge, for første gang. Som vi vet gikk det noen år før kristendommen fikk skikkelig fotfeste, men likevel, Mostertinget står helt sentralt i det som ble en kombinert nasjons- og religionsbygging i landet.

Det er ytterligere fascinerende at en del av interiøret faktisk er fra middelalderen. Det steinmurte alteret er fra ca. år 1000, mens kirkeklokkene er fra 1225. For øvrig gjennomgikk kirken en del endringer etter reformasjonen, og særlig med renessansen. Preikestolen vi finner her inne er fra 1637, sittebenkene og veggmaleriene er fra det samme århundret, mens døpefonten er fra 1722. Faktisk har interiøret stått rimelig uendret siden det. Større vinduer er det riktignok kommet til og altertavlen er fra 1825. Det har vel og merke aldri vært lagt et tårn oppå taket av denne kirken.

I likhet med andre steder i landet ville man kvitte seg med den gamle, lille kirken midt på 1800-tallet. Den var ille belyst, liten og ny kirke ble bygget i 1874. I stedet for riving trådte en privatperson til og kjøpte kirken av egen lomme, på vegne av Fortidsminneforeningen. De satte i gang et restaureringsarbeid ved slutten av århundret – hvorav noe er blitt omgjort senere.

 

Hordaland - Bømlo - Moster gamle steinkirke

Gammelt, og litt mindre gammelt er det som møter oss ved Moster gamle kirke.

 

Opplevelser

Moster gamle kirke går for å være en enkel kirke. Ingen store ornamenter enn en dekorativ sokkel i kleberstein og selvsagt korbuen innvendig. Kalkmaleriene er blitt konservert de siste årene.

Under min omvisning var det dessverre fotoforbud innendørs, men dette bildet er offentlig tilgjengelig for gjengivelse.

 

Interiørbilde fra galleri fram mot prekestol, alter og kor

Interiørbilde fra galleri fram mot prekestol, alter og kor (Bilde: Kirkenorge.no)

 

Kirken er ikke i offisiell bruk som kirke, men er åpen for omvisninger i sommerhalvåret. Spesielle tilstelninger er der også, og bygget kan sitte 100 personer. Men da blir det trangt. Jeg var så heldig å komme hit på et tidspunkt da det var mulig å få omvisning.

Interesserte bør ta kontakt med Moster Amfi like ved, der holder Mostraspelet til med sin flotte amfiscene. Rundt kirken ligger også en kirkegård i aktiv bruk, og i bakken like ovenfor finner vi blant annet en skulptur (kunstner er Arne Mæland) som skal vise Tora Mostrasong. Hun var herfra og hun tilhørte en av de gjeveste slektene på Vestlandet. Selv ble hun mor til Håkon den Gode, han som ble oppfostret og kristnet i England. Faren til guttungen gikk under navnet Harald Hårfagre.

 

Finn fram

Dersom du kjører E39 må du ta av mot Bømlo og Mosterhamn. Du finner kirken ganske lett og der er en stor parkeringsplass like foran.

 

 

Les mer

Les omtalen på Norges kirker, Kirkesøk, Kunsthistorie og hos kirkens eier – Fortidsminneforeningen.

Denne artikkelen er del av en større serie her på Sandalsand om steinkirker fra middelalderen. Søk også opp andre artikler fra Bømlo kommune.

De følgende bildene kan du klikke på, se i større format, og bla gjennom.