Nordnorsk båtmuseum i Gratangsbotn

Sist endret 05.08.2023 | Publisert 20.04.2022Museer, Troms |

Anslått lesetid:

Nordnorsk båtmuseum er et spennende sted å oppsøke. Det er del av Nordnorsk fartøyvernsenter, et av tre nasjonale fartøyvernsentre.

Riksantikvarens utvalgte fartøyvernsentre

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum ligger i Gratangen. Båtmuseet ligger godt skiltet innerst i Gratangsbotn, med en god parkeringsplass utenfor. Fartøyvernsenteret ligger noen kilometer utover fjorden, i Hellarbogen, uskiltet. 

I Norge finner vi over to hundre eldre fartøy med vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren. 14 fartøy er fredet. Riksantikvaren har et flerårig bevaringsprogram gående. Et av grepene som gjøres, i tillegg til økonomiske stimuli til båteierne, knytter an til virksomheten ved tre fartøyvernsentre.

Riksantikvaren skriver at det er viktig å sikre kompetansen innenfor håndverk som trengs for å ta vare på gamle båter og skip. Dette blir blant annet gjort på de tre nasjonale sentra for fartøyvern. Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen og Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund har begge bevaringsoppgaver knyttet til fartøy bygget av tre.

  • Hardanger Fartøyvernsenter har den eneste reperbanen i bruk i landet og spesialkompetanse på rigging, legging av dekk og arbeid med innredning av stålskip.
  • Nordnorsk Fartøyvernsenter har spesialkompetanse på eldre motorer, instrument og tekniske installasjoner. Det skal også ha særlig kompetanse på samiske båter.
  • Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter ved Kristiansand er et nasjonalt senter for arbeid med stålskip.

LES MER:

Riksantikvaren skriver også at «sentra har som hovudoppgåve å utføre større oppdrag knytt til dokumentasjon og restaurering av verneverdige fartøy, og å dokumentere og føre vidare viktige tradisjonar knytt til sjølve handverket.»

Innholdet i museet

Nordnorsk Fartøyvernsenter ligger et lite stykke utover fjorden fra Gratangsbotn, men der ønskes ikke besøkende velkommen. Det er visstnok der det praktiske arbeidet forestås, og de største båtene holdes der og jobbes på. Innerst i fjordbunnen ligger derimot båtmuseet der besøkende ønskes velkommen, blir vi fortalt på stedet. Men heller ikke her ønskes vi velkommen på nettsidene.

Det har seg nemlig slik at vi ankom sommeren 2017, men nettsidene hadde ikke vært oppdatert på et år. Tekstomtalen for begge steder gikk på at alt var stengt og besøkende måtte avtale tid på forhånd. Følgelig var det en sjanse å ta å komme hit på måfå. Den trivelige unge damen på museet kunne berette at her var det åpent, i det minste hele sommeren.

Jeg må si det slik: Vi bør få tillit til at Nordnorsk Fartøyvernsenter evner å utføre sitt ansvar som nasjonalt kystkultursenter, og ikke gjemme seg bort med utdaterte nettsider. Formidling er og blir helt sentralt i ethvert museum – og må være det også her. 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2017 etter et besøk i museet samme år. Status i 2022 er at nettsidene er utviklet til det bedre og begynner å se bra ut.

Få museet fram i lyset

Når det er sagt, så er båtmuseet en veldig fin opplevelse. Den unge damen hadde kaffe og vafler og enda mer å by på. En stor kafé er der faktisk, og godt med plass ved bordene. Videre får vi utlevert en hel perm med informasjon om hva som er å se i utstillingslokalene. Akkurat de er kjekke å vandre rundt i. En hel rekke båter, helst riktig så gamle nordlandsbåter i ulike avskygninger er samlet i det som framtrer, og kalles, tre naust. Selv om man ikke tar med seg selve permen, får man likevel informasjon om båtene gjennom greie informasjonstavler på stedet.

Som nevnt skriver Riksantikvaren at senteret skal ha «spesialkompetanse på eldre motorar, instrument og tekniske installasjonar». Denne kompetansen, i form av gjenstander og forklaringer, lar seg knapt gjenfinne i båtmuseet. I et av naustene avspilles en video på et lerret, enkelte redskaper er der også, men det er trebåtene som er det framtredende i utstillingene. Presentasjonene kunne kanskje fått bedre fram kystkulturen og fiskeriene som levevei og næring.

Båtmuseet var kjekt det, og gir sammen med resten av den såkalte Kystkulturveien, grunnlag for en fin omvei mellom Narvik og Harstad. Så får vi håpe at Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum legger forholdene bedre til rette for at også andre svinger innom en tur. 

Praktisk

Dette besøket på Nordnorsk båtmuseum kom i stand som følge av en lengre biltur i Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Les gjerne hva annet vi fant på dagsturen fra (Narvik til) Bjerkvik via Gratangen til Tjeldsundbrua (og videre til Harstad).

LES MER: Kystkulturveien i Sør-Troms

Omtalen av Båtmuseet i Gratangsbotn og Kystkulturveien ble opprinnelig publisert i 2017 i en og samme artikkel, etter en biltur det året. I 2022 ble artiklene delt fordi begge fikk oppdatert og utvidet innhold.

Synes du det er greit å følge med på hva som publiseres på denne nettsiden, så kan du gå til Abonner og registrere deg for ukentlige oppdateringer. Vil du se bilder fra oppsøkte steder på denne turen, gå til fotoalbumene og særlig de som vedrører Nordland og Troms.