Norges Hjemmefrontmuseum

Sist endret 03.02.2022 | Publisert 14.06.2016Krig og ufred, Museer, Oslo |

Anslått lesetid:

Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning er Forsvarets eget museum for okkupasjonshistorie under andre verdenskrig. Det meste er som navnet tilsier knyttet til Hjemmefrontens historie, men samlingene og utstillingene dekker også andre sider ved historien i de skjebnesvangre årene mellom 1940 og 1945. 

 

Bakgrunn

«Det dobbelte batteri og bindingsverkshuset» er navnet på bygningen som museet holder til i, en bygning med langt eldre historie enn hva man innvendig har som formål å framvise. Bindingsverkshuset øverst oppe på festningsområdet stammer nemlig tilbake til 16-1700-tallet.

I vår tid er det et museum. Underlig nok var det ikke før i 1970 at museet ble til, da som en stiftelse, og fra 1995 som et av Forsvarets museer. Gjennom utstillinger, arkiv og bibliotek søker museet å gi et «et sant og levende bilde av hvilken ulykke og fornedrelse en okkupasjon er for et folk.»

 

Oslo - Akershus festning - Norges Hjemmefrontmuseum

En montasje like innenfor inngangen: Den beryktede dato, og en haug med våpen.

 

Det er sikkert ikke den evige sannhet Norges Hjemmefrontmuseum gir. Vi kan ikke lyve oss fra vår generasjon. Men det er et bilde så ærlig og usminket som vi har maktet og tegne det. Museet står der for å fortelle om tiden, ikke for å glorifisere den. En okkupasjonstid rommer så mye vondt, så mye fornedrelse og skam, så mye svakhet og opportunisme at den egner seg ikke til å glorifiseres. Men den gir også eksempler på mye menneskelig kvalitet og av verdi. For mange var det en stor tid i deres liv. (Jens Christian Hauge ved åpningen i 1970)

 

Opplevelser vi ikke får

Det er mer bak museet enn hva vi får øye på gjennom den godt tilrettelagte og vel presenterte vandringen gjennom museets lokaler. Museet beretter nemlig selv om en samling på opp mot 25.000 fotografier, lydarkiv med 2.000 intervjuer, bibliotek med en omfattende samling, og en manuskriptsamling utover det med illegale aviser, flygeblader og annet som ikke er publisert siden. Dette er selvsagt svært nyttig for de som vil forske videre på vår krigshistorie. Og det er det som kjent mange av.

Det må også nevnes at museet forvalter, på vegne av Riksarkivet, flere arkiver fra Forsvarets Overkommando relatert til krigshistorien hjemme og ute.

 

Opplevelser vi får

Opplevelsen underveis i museumsbesøket er selvsagt bare delvis forsynt med materiale fra arkivene. Ikke desto mindre er det en spennende, innholdsrik og særdeles nyttig vandring gjennom svært ulike aspekter ved vår krigshistorie gjennom de fem årene okkupasjonen varte. Heldigvis har Hjemmefrontmuseet klart å tilby et innblikk i norsk historie anno denne tidsepoke som går utover selve hjemmefronten. Det er nemlig et savn i museums-Norge.

 

Oslo - Akershus festning - Norges Hjemmefrontmuseum

Modeller, figurer, og originale dokumenter driver oss fram gjennom museets godt tilrettelagte korridorer.

 

Finn fram

Hjemmefrontmuseet ligger inne på festningsområdet, nær inngangen til Akershus slott. Vi finner det like ved Retterstedet hvor 42 nordmenn ble henrettet ved tre anledninger under andre verdenskrig.

Man kommer til museet til fots, gjennom murene inn til festningsområdet. Her følger man skiltingen.

 

 

Les mer

Les mer om museet hos Forsvaret, blant annet om åpningstider og mer. Wikipedia har en kort introduksjon og en oversikt over andre museer fra samme tidsepoke. Hjemmefrontmuseet har gjort en god digitaliseringsjobb og presenterer mye av sin samling på Digitalt Museum. Museet har også en venneforening.

Noen tanker til slutt:

Det er nok litt eiendommelig at vi har et hjemmefrontmuseum, men ikke et andre verdenskrigsmuseum som dedikeres til hele krigshistorien disse skjellsettende fem årene i vår historie. Hjemmefrontmuseet er dessuten kritisert for å konsentrere seg mest om gutta på skauen, i Østlandsområdet. Andre regioner, og kommunistene, er utelatt. Når det er sagt, iler jeg til med å berømme Forsvarsmuseet, også på Akershus festning, med å vie en stor del av sitt utstillingsareal til nettopp andre verdenskrig – men primært sett fra det militære perspektivet. For øvrig har vi flere museer rundt om i landet som beretter om andre verdenskrig ut fra sine premisser. Et eksempel er Rustkammeret i Trondheim hvor trøndernes motstandskamp er belyst.

Sett i et enda bredere perspektiv har vi heller ingen andre tidsperioder dekket gjennom museer, egentlig. Vikingtiden er kun belyst gjennom tre skip i Vikingskipmuseet. Middelalderen er gjemt bort, mens Historisk museum har litt av mye forskjellig. Det kan imidlertid ikke Hjemmefrontmuseet lastes for. Derimot kan det anbefales som både et viktig museum i seg selv, og en sentral del av besøkendes utforsking av Akershus festning.

Les derfor om Akershus festning og slott, les om Middelalderfestivalen som avholdes årlig her, og les andre artikler fra Oslo på denne nettsiden.

Helt til slutt skal du få noen bilder. Klikk og bla: