Nyholmen skandse i Bodø

Sist endret 26.11.2023 | Publisert 13.11.2023Krig og ufred, Museer, Nordland |

Anslått lesetid:

Nyholmen skandse ligger ved innseilingen til Bodø og strutter av strålende utsikt og 12 kanoner som peker i alle retninger.

Da man bygget skansen

Dette er et sted som også går under navnene Nyholms Skandse og Nyholmen Skanse, altså med varierende grad av dansk-norsk skrivemåte. For det var på tampen av dansketiden (1810) at myndighetene bygget opp en skanse ved innseilingen til Bodø. Formålet var å beskytte kornlagrene på Hundholmen mot britiske krigsskip. Den gang var Danmark-Norge på side med Napoleon i en kamp mot britene.

Napoleonskrigene var jo kjent for den britiske blokade, barkebrød, hungersnød, Terje Vigen og alt det. I lys av det var det innlysende at man søkte å beskytte kornlagrene. I Nord-Norge bygget de befestninger her i Bodø og i Hammerfest. Sørover langs kysten poppet det opp ca. hundre provisoriske kystfort.

Det var russisk korn importert fra områdene ved Kvitsjøen som lå oppbevart i Bodø. Russiske forsyninger av krutt og våpenmateriell hentet man også under disse årene. Faktisk bidro russerkornet sterkt til at man unngikk hungersnød i den nordligste delen av Norge.

Livet på skansen

I krigsårene kunne det være opptil 150 mann forlagt på skansen. Det var imidlertid kun om sommeren ettersom man ikke regnet med at britene ville fare så langt mot nord under den harde vinteren. Soldatene var utskrevne mannskaper i form av fiskerbønder fra et stort omland. De fikk aldri prøvd seg i kamp, i motsetning til befestningene i Hasvik og Hammerfest (1809) og Tromsø (1812).

Etter at Norge var blitt overført til Sverige som krigsbytte, fikk den svensk-finske handelsmannen Carl Johan Gerss fra 1814 leie statens hus på Nyholmen. I 1818 fikk vi den såkalte Bodøsaken med dramatikk knyttet til smugling og diplomatisk rundgang med britene.

Nyholmen skandse fikk som festningsverk en kort levetid. Den ble nedlagt i 1835 og vansmektet sterkt fram til et restaureringsarbeid fra 1960-tallet har bygget opp igjen stedet som festningsverk. Her finner man murer, voller, bygninger og ikke minst kanoner.

I dag finner vi 12 reproduserte kanoner rundt om på stedet. Hver kanon har et navn, og det er satt på plaketter som forteller hva den heter og hvem som har gitt hver kanon. Kanon nr. 1 bærer for eksempel navnet Carl Johan Gerss, og er donert av Halvdan Sivertsen. Skansen drives av ideell organisasjon, Nyholms Skandses Compagnie, og det skytes salutt på 17. mai. Nyholmen skanse er sammen med kystkultursenteret og fyrvesenets bygninger er dessuten blitt til Bodøs tusenårssted.

Opplevelser

Det finnes ikke bedre steder å observere Bodø by enn fra pynten av halvøya Burøya på nordsiden av byen, over sundet. Det måtte i så fall være fra toppen av et av de høyhusene som nå inngår i byens skyline. Det er også lett å se skansen fra havnepromenaden i sentrum. Utsikten er altså helt strålende fra Nyholmen skandse. De som liker fyrhistorie, vil dessuten sette pris på å kikke bortom Nyholmen fyr. Bodøs første innseilingsfyr var i drift fra 1875 til 1907 og er i dag fredet.

Ellers kan man gå, sykle eller kjøre ut fra sentrum, og parkere på ved industriområdet eller kystkultursenteret på nordsiden av festningsanlegget. Herfra går man opp bakken og inn gjennom portene, og videre opp på høyeste punkt. Det skal være gode bademuligheter her ute.

Finn fram (kart)

Kartet under viser beliggenheten til Nyholmen skandse ytterst på neset. Man kjører gjennom et industriområde for å komme fram, men naturopplevelsen er strålende når man først kommer fram. Zoom ut og inn i kartet som du ønsker.

Les mer

Du kan lese mer om Nyholmen skandse på Lokalhistoriewiki og på Facebook-siden til Nyholms Skandses Compagni. Eller ganske enkelt på den informative informasjonsplakaten på selve stedet. En lengre artikkel står dessuten å lese på Slekt og Data.

Her på Sandalsand kan du lese om forsvarsverker over hele Norge, du kan lese mer om Bodø og enda mer om Nordland fylke.