Olavskirken på Avaldsnes, Karmøy

Sist endret 07.12.2021 | Publisert 15.10.2014Religion, Rogaland |

Anslått lesetid:

Olavskirken på Avaldsnes har vært et kjent landemerke i Karmsundet i over 700 år. Jomfru Marias synål finner vi her også, men hva er det? 

 

Middelalderkirken

Det var Kong Håkon Håkonsson som rundt 1250 tok initiativ til å bygge en ny stor steinkirke her i området hvor Harald Hårfagre en gang hadde hatt sin hovedstad. Den (eller de) gamle trekirken(e) på stedet holdt ikke lenger mål, og det var behov for å bygge noe stort og gildt. Da måtte det bli i stein.

Årene gikk, faktisk hele sytti år før kirken sto ferdig. Vi skriver da omtrent 1320. Til gjengjeld hadde man da bygget landets fjerde største kirke. Den ble 47 meter lang og 13,5 meter bred. Stilen kalles ung-gotisk og kjennetegnes ved spisse buer. Klebersteinen i hjørner og rundt vinduer er forresten fra Haugesund.

Det kan jo legges til at dateringen varierer med kildene. I følge plakaten på utsiden av kirken, ble den bygget mellom 1248 og 1263. Uansett var den viet til Olav den Hellige, derav navnet Olavskirken. Den ble fra starten en av fjorten kongelige kapeller i Norge, noe som innebar at det var kongen selv som valgte ut prestene. I katolsk tid var det ellers en kirkelig handling, som ikke ble endret før etter reformasjonen. Da ble presteutnevnelsene overført til kongen i København.

 

Etter reformasjonen

Tiden etter reformasjonen i 1537 skulle også bli en tid med forfall for Olavskirken, og den falt etter hvert delvis sammen i ruin. Koret ble reparert i 1560 og rundt 1630 ble det bygd et treskip innenfor de delvis sammenraste murene. I 1725 overtok private eiere uten at det bidro til å motvirke forfallet.

Faktisk sto hele kirken uten tak og tårn i mange hundre år, fram til begynnelsen av 1800-tallet. Se dette maleriet av J.C. Dahl i 1812.

 

Avaldsnes på Karmøy, maleri av J.C. Dahl. (1812)

 

I 1830 overtok menigheten eierskapet og fram til 1929 gjennomgikk Avaldsnes kirke en serie utbedringer og rekonstruksjoner. Det solide tårnet mot vest med sin lave pyramideformete hatt, ble rekonstruert så seint som i 1923. Kirken har i dag den utforming som den da fikk, og den er fremdeles i aktiv bruk som sognekirke.

Her følger et par videoer hentet fra Olavskirken.no sin nettside. Animasjonene er noe utydelige.

 

 

Inventaret

Det er ingenting ved inventaret som knytter kirken til middelalderen. Inventaret kom til da kirken ble restaurert på 1920-tallet. Derimot kan man ikke komme bort fra at de kraftige steinveggene på mellom 1,2-2 meter også innvendig gir et historisk sus over kirken.

I videoen under får du et kjapt sveip over interiøret.

 

 

Utenfor kirken

Vi vender tilbake til utsiden av kirkebygget. For det første ligger som sagt kirken flott til på et høydedrag over Karmsundet. Rundt kirken finner vi kirkegården, men uten middelaldergraver.

Derimot finner vi en gammel bautastein som formelig lener seg inn mot kirkens nordlige side. Det er selveste Jomfru Marias synål, eller i hvert fall kalles den det på folkemunne. Høyden på 7,2 meter skal visstnok være kortere enn originalt for deler av toppen skal være slått av – visstnok av prestene.

 

Rogaland - Karmøy - Avaldsnes kirke (Olavskirken)

Den berømmelige synåla har enda noen få centimeter igjen før den treffer kirkeveggen.

 

Det kan jo være bra at høyden holdes i sjakk, for ifølge sagnet skal dommedag komme den dag bautaen kommer i kontakt med kirken. Og det vil vi jo nødig.

Der var og er flere bautasteiner rundt om her, trolig reist i førhistorisk tid og inngravert med runeskrift. En av runeinnskriftene er tolket som «Mikael nest (etter) Maria». Stikkordet er her «nest» som minner om verbet å neste, altså å sy. Med andre ord blir da bautasteinen Marias synål.

Det skal også gå en tretti meter lang lønngang i øst-vest retning, langs kirkeveggen. Den går flere steder gjennom fast fjell, men ellers er vegger av store steinblokker og tak av store heller. Funksjonen til denne lønngangen er uviss.

Ellers er det et betydelig historisk sus over omgivelsene. På andre siden av parkeringsplassen ligger den delvis underjordiske Nordvegen Historiesenter. Det er et arkeologisk prosjekt med store oppgaver i området, og med spennende utstillinger i senteret.

Videre har vi Vikinggarden på Bukkøy, en 10 minutters spasertur 1000 år tilbake i tid. Du finner en omtale av alt dette som del av en større artikkel annet sted på Sandalsand.

Bildene under kan utvides i større format og blas gjennom.

 

Finn fram

Kartet viser plasseringen til kirken, nord på Karmøy. Det er ikke lange veien sør til den nye undersjøiske forbindelsen (Riksvei 47) til fastlandet, eller nordover over gamlebroen (E134) mot Haugesund. Det er godt skiltet inn til kirke og opplevelsessenter, og en stor parkeringsplass er anlagt like foran.

Kartet under kan zoomes inn og ut i, og åpnes opp i fullskjerm i ny fane.

 

 

Les mer

Den som vil kan på Olavskirken.no få seg en 360-graders virtuell omvisning. I andre kilder til denne artikkelen kan du lese kunsthistorien, omtalen på Kulturminnesøk og Kirkesøk, hva menigheten selv skriver, og oppslaget på Wikipedia. Nordvegen historiesenter har selvsagt også en nettside, og faktisk en til.

Denne artikkelen er del av en større serie her på Sandalsand om Steinkirker fra middelalderen.