Opplevelser

Velkommen til opplevelser av ulike slag: Skulpturer, museer, kirkebygg og andre sider ved vår kulturhistorie, samt noen helt spesielle beretninger. Du inviteres dessuten med ut i norsk natur. Hva kan vel være bedre?

Kjerringøy ved Bodø

Det foreligger over 550 artikler av dette slaget. For å forenkle oversikten er de fordelt på et antall undersider. Noen artikler kan ligge flere steder. 

Omfanget utvides etter hvert som Sandalsands egne opplevelser og reiseaktivitet i vårt langstrakte land skrider fram. Finn spesifikke reisemål, fordelt på fylker og kommuner, i Reisemål.

Bildet du ser er fra det gamle handelsstedet på Kjerringøy i Bodø. Det er et henrivende sted som bare må oppsøkes, når du er i den delen av landet.

Kategoriene

Gårdstun

Krig og ufred

Kultur

Kunst

Museer

Natur

Quiz

Reiseliv

Religion

I tillegg har Sandalsand egne kategorier for Overnatting og Sápmi (Sameland). De er uten forklarende sider, men om du klikker disse lenkene, får du opp en artikkeloversikt.

Mangt skal vi møte – og mangt skal vi mestre. Dagen i dag skal bli vår beste dag. (Erik Bye)

Ti sed og skikk forandres meget, alt som tidene lider, og menneskenes tro forandres og de tenker annerledes om mange ting. Men menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. (Sigrid Undset)

Den som ikke kan gjøre rede for de siste tre årtusener, vandrer i uvitenhetens mørke og vil helst leve fra dag til dag. (Johann Wolfgang von Goethe)

Reisemål

Bil, Båt, Tog

Fotturer

Opplevelser

Media

Hvem