Kultur

Noen opplevelser du fysisk kan oppsøke rører ved selveste den norske folkesjelen, andre simpelthen ved norsk kulturhistorie. Kultur behøver ikke være noe fysisk, men også ideer og tankesett, tradisjoner og væremåter.

Om kultur

Til forskjell fra naturen som er rundt oss, går kultur på det som mennesket er, gjør, og tenker. Det kan være det vi gjør med jorda, altså kultivere den. Den latinske opprinnelsen til begrepet kultur handler om nettopp det. Kultur går imidlertid også på holdninger, tradisjoner, ferdigheter og kunnskaper. Vi taler ofte om delkulturer (subkulturer eller bindestrekkulturer) som bondekultur, kystkultur, fotballkultur, kafékultur, bykultur og så videre. Kultur kan brukes om noe statisk, om det som kjennetegner en bestemt periode, slik som steinalderkulturen. Det kan også brukes om skiftende eller dynamiske forhold i samfunnet. Den gamle romer Cicero skrev om kultur som dyrking av sjelen, cultura animi.

Begrepet rommer så mangt, og artiklene lengre ned på siden er plassert også under andre overskrifter og menyvalg på Sandalsand. Bildende og skulpturell kunst vil du finne under overskriften Kunst. Bygningshistoriske steder kan ligge under menyvalget Gårdstun. Vår kulturhistorie kan være beskrevet som del av bilturene. Kulturhistoriske steder framgår i menyvalget Reisemål, og vår kulturhistorie har dessuten en tett relasjon til artiklene om religiøse bygg og til museer. Den siden du nå er inne på, har litt av hvert, også historieartikler som ikke nødvendigvis er kulturhistorie.

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Bryggen i Bergen. Den er som kjent et verdensarvsted pga. sin kulturhistoriske betydning. På Sandalsand vil du møte omtale av Bryggen i artikler under flere overskrifter.

Å være uvitende om det som er skjedd før en ble født, er det samme som alltid å forbli barn. Hva er et menneskes liv, hvis det ikke gjennom bevisstheten om fortiden er vevet sammen med forgangne slekter? (Cicero, romersk statsmann)

Oppslag om kultur

Hvorfor flagger vi 1. mai?

Hvorfor flagger vi 1. mai?

Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Datoen 1. mai er siden 1935 en årlig offisiell flaggdag i Norge, og fikk etter krigen også status...

Påsken i Norge

Påsken i Norge

Påsken er Kristenhetens største og eldste høytid i året. Det er fra påsken at kirkeåret begynner, og det er hendelsene i påsken som definerer selve...

Tanker om de fremmede

Tanker om de fremmede

"Hvad var Norge uden de Fremmede?" spurte samfunnsdebattanten Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) i Verdens Gang i 1892. Han gjorde det i et...

Folldal gruver

Folldal gruver

Ved Folldal Gruver var det bergverksdrift gjennom 250 år. Det over hundre år gamle bygningsmiljøet er veldig godt bevart, og forteller en levende...

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. (Jens Bjørneboe, forfatter)

Kunst og kultur har egenverdi, beriker samfunnet og utvikler individenes referanserammer. Kulturen er selve identiteten vår, og kunsten viser oss nye horisonter. En stor og rik kunst- og kulturaktivitet gjør stedene og regionen mer attraktive. Kommuner som satser på kultur tiltrekker ofte innflyttere med høyere utdanning. (Utviklingsplan for Rogaland 2021-24)

Bevaring av sin egen kultur forutsetter ikke forakt eller manglende respekt for andre kulturer. (Cesar Chavez, fagforeningsleder)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

u

Quiz

Reiseliv

Religion

Pin It on Pinterest

Share This