Kultur

Noen opplevelser du fysisk kan oppsøke rører ved selveste den norske folkesjelen, andre simpelthen ved norsk kulturhistorie. Kultur behøver ikke være noe fysisk, men også ideer og tankesett, tradisjoner og væremåter.

Om kultur

Wikipedia sier det slik at kultur består av fem deler: «Holdninger, sedvaner, ferdigheter, kunnskaper og ting (herunder natur, landskap, dyr, og den fysiske delen av andre mennesker). En slik definisjon gjør det nokså enkelt å fastslå hva som er «innenfor» og «utenfor», spesielt når det er snakk om en delkultur («bindestrekskultur») som bondekultur, kystkultur, fotballkultur, kafékultur, bykultur og så videre.»

Begrepet rommer altså så mangt, og innleggene er plassert også under andre overskrifter og menyvalg på Sandalsand. Bildende og skulpturell kunst vil du finne under overskriften Kunst. Bygningshistoriske steder kan ligge under menyvalget Gårdstun. Vår kulturhistorie kan være beskrevet som del av bilturene. Kulturhistoriske steder framgår i menyvalget Reisemål, og vår kulturhistorie har dessuten en tett relasjon til artiklene om religiøse bygg og til museer. Den siden du nå er inne på, har litt av hvert, også historieartikler som ikke nødvendigvis er kulturhistorie.

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Bryggen i Bergen. Den er som kjent et verdensarvsted pga. sin kulturhistoriske betydning. På Sandalsand vil du møte omtale av Bryggen i artikler under flere overskrifter.

Å være uvitende om det som er skjedd før en ble født, er det samme som alltid å forbli barn. Hva er et menneskes liv, hvis det ikke gjennom bevisstheten om fortiden er vevet sammen med forgangne slekter? (Cicero)

Oppslag om kultur

Opplevelser i Vik

Opplevelser i Vik

Vik er en kommune på brer seg ut på sørsiden av Sognefjorden. Svært mange kjører gjennom kommunen på riksvei 13, nord-sør på Vestlandet. Her kan du...

Norges flagg og flaggdager

Norges flagg og flaggdager

I 2021 fylte det norske flagget 200 år. Det hadde en noe trang fødsel. Dette året har vi dessuten 16 offisielle flaggdager, men hvilke er de og...

Hva er det med pinse?

Hva er det med pinse?

Pinse er en av de viktigste kristne høytidene. Det er en markering av at Den hellige ånd ble sendt til disiplene på den femtiende dagen etter at...

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. (Jens Bjørneboe)

Kunst og kultur har egenverdi, beriker samfunnet og utvikler individenes referanserammer. Kulturen er selve identiteten vår, og kunsten viser oss nye horisonter. En stor og rik kunst- og kulturaktivitet gjør stedene og regionen mer attraktive. Kommuner som satser på kultur tiltrekker ofte innflyttere med høyere utdanning. (Utviklingsplan for Rogaland 2021-24)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

Overnatting

Quiz

Reiseliv

Religion

Pin It on Pinterest

Share This