Kultur

Noen opplevelser du fysisk kan oppsøke rører ved selveste den norske folkesjelen, andre simpelthen ved norsk kulturhistorie. Kultur behøver ikke være noe fysisk, men også ideer og tankesett, tradisjoner og væremåter.

Om kultur

Til forskjell fra naturen som er rundt oss, går kultur på det som mennesket er, gjør, og tenker. Det kan være det vi gjør med jorda, altså kultivere den. Den latinske opprinnelsen til begrepet kultur handler om nettopp det. Kultur går imidlertid også på holdninger, tradisjoner, ferdigheter og kunnskaper. Vi taler ofte om delkulturer (subkulturer eller bindestrekkulturer) som bondekultur, kystkultur, fotballkultur, kafékultur, bykultur og så videre. Kultur kan brukes om noe statisk, om det som kjennetegner en bestemt periode, slik som steinalderkulturen. Det kan også brukes om skiftende eller dynamiske forhold i samfunnet. Den gamle romer Cicero skrev om kultur som dyrking av sjelen, cultura animi.

Begrepet rommer så mangt, og artiklene lengre ned på siden er plassert også under andre overskrifter og menyvalg på Sandalsand. Bildende og skulpturell kunst vil du finne under overskriften Kunst. Bygningshistoriske steder kan ligge under menyvalget Gårdstun. Vår kulturhistorie kan være beskrevet som del av bilturene. Kulturhistoriske steder framgår i menyvalget Reisemål, og vår kulturhistorie har dessuten en tett relasjon til artiklene om religiøse bygg og til museer. Den siden du nå er inne på, har litt av hvert, også historieartikler som ikke nødvendigvis er kulturhistorie.

Illustrasjonsbildet på denne siden er fra Bryggen i Bergen. Den er som kjent et verdensarvsted pga. sin kulturhistoriske betydning. På Sandalsand vil du møte omtale av Bryggen i artikler under flere overskrifter.

Å være uvitende om det som er skjedd før en ble født, er det samme som alltid å forbli barn. Hva er et menneskes liv, hvis det ikke gjennom bevisstheten om fortiden er vevet sammen med forgangne slekter? (Cicero, romersk statsmann)

Artikler om kultur

Kvinnedagen 8. mars

Kvinnedagen 8. mars

Den internasjonale Kvinnedagen, 8. mars, har i over hundre år tjent til å markere likestilling mellom kjønnene generelt, og kvinners rettigheter...

Hvorfor flagger vi 1. mai?

Hvorfor flagger vi 1. mai?

Første mai er arbeidernes internasjonale kampdag. Datoen 1. mai er siden 1935 en årlig offisiell flaggdag i Norge, og fikk etter krigen også status...

Påsken i Norge

Påsken i Norge

Påsken er Kristenhetens største og eldste høytid i året. Det er fra påsken at kirkeåret begynner, og det er hendelsene i påsken som definerer selve...

Tanker om de fremmede

Tanker om de fremmede

"Hvad var Norge uden de Fremmede?" spurte samfunnsdebattanten Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) i Verdens Gang i 1892. Han gjorde det i et...

Hva er det med pinse?

Hva er det med pinse?

Pinse er en av de viktigste kristne høytidene. Det er en markering av at Den hellige ånd ble sendt til disiplene på den femtiende dagen etter at...

Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. (Jens Bjørneboe, forfatter)

Kunst og kultur har egenverdi, beriker samfunnet og utvikler individenes referanserammer. Kulturen er selve identiteten vår, og kunsten viser oss nye horisonter. En stor og rik kunst- og kulturaktivitet gjør stedene og regionen mer attraktive. Kommuner som satser på kultur tiltrekker ofte innflyttere med høyere utdanning. (Utviklingsplan for Rogaland 2021-24)

Bevaring av sin egen kultur forutsetter ikke forakt eller manglende respekt for andre kulturer. (Cesar Chavez, fagforeningsleder)

Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner. (Utdrag av Verdigrunnlaget for den norske grunnskolen)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

u

Quiz

Reiseliv

Religion