Religion

Religion og religionsutøvelse vil ofte gi seg fysiske utslag i en eller annen form. Tenk kirkebygg. Det er dette aspektet ved religion du primært vil finne her.

Om religion

Vi har i Norge en 1000-årig kristen tradisjon, men kristendommen i Norge er samtidig veldig splittet. En ting er hva som skjedde under kristningsprosessen for 1000 år siden, men en annen viktig skillelinje er Reformasjonen for 500 år siden. Fra 1800-tallet har der vært mange splittelser i det kristne miljøet, og fra 1900-tallet fikk vi nærkontakt med andre religioner. Sandalsand tar mål av seg å belyse alle disse aspektene på en eller annen måte, uten å framskrive religiøsitet som sådan. Se gjerne hva andre skriver.

Artiklene handler mye om middelalderkirker, bygget av stein eller tre. Den bygnings- og kulturhistoriske siden ved religionsutøvelsen er hovedanliggendet i de fleste artiklene. Ulike tradisjoner knyttet til religiøse høytider i Norge er forklart og beskrevet. Mange sider ved tematikken religion har nær sammenheng med Kultur

Dersom du ønsker å se bilder fra temaet Religion, gå til mediasiden og emneknaggene for Kirke, Kloster, Stavkirke og Gravplass.

Sandalsands engelskspråklige del har dessuten en serie på 12 artikler. Serien har hele verden som arena, men noen av eksemplene og illustrasjonene er hentet fra Norge.

Bildet øverst på denne siden er fra Stavanger domkirke.

Oppslag om religion

Lom stavkirke

Lom stavkirke

Lom stavkirke er en av våre eldste, største og flotteste stavkirker. Tømmeret til den eldste delen hogget de vinteren 1157/58. Dragehodene på taket...

Hove steinkirke i Vik

Hove steinkirke i Vik

Hove steinkirke er fra 1170, bygget noen tiår etter Hopperstad stavkirke like ved. Det var opprinnelig en privatkirke, men har gått gjennom...

Hopperstad stavkirke

Hopperstad stavkirke

Hopperstad stavkirke ligger ved foten av nye og gamle ferdselsveier over Vikafjellet, rett sør for Sognefjorden. Kirken er en av de eldste...

Hva er det med pinse?

Hva er det med pinse?

Pinse er en av de viktigste kristne høytidene. Det er en markering av at Den hellige ånd ble sendt til disiplene på den femtiende dagen etter at...

Den jødiske høytiden Hanukka

Den jødiske høytiden Hanukka

Vi kjenner i Norge gjerne til den amerikanske hilsenen "Happy Holidays". Den favner alle de feiringer som finner sted henimot slutten av året, og da...

Fjære kirke i Grimstad

Fjære kirke i Grimstad

Fjære kirke er en middelalderkirke i romansk stil, med tilbygget kor og apsis i enden. Den er til å ta og føle på, og dessuten knyttes kirkegården...

Det ringte til vesper i kirke og klostre da Kristin trådte inn på Kristkirkegården. Et øyeblikk våget hun å skotte opp over kirkens vestgavl, så slo hun blendet øynene ned. Mennesker hadde ikke av egen kraft maktet dette verk, Guds ånd hadde virket i den hellige Øystein og de menn som etter ham bygget huset. (Sigrid Undset i «Kristin Lavransdatter»)

Gårdstun

Krig

Kultur

Kunst

Museer

Natur

Overnatting

Quiz

Reiseliv

Religion

Pin It on Pinterest

Share This